Monthly Archives: gegužės 2018

Skaitykite apie verslumą mokiniams

Gerb. mokiniai, mokytojai, tėveliai,

apie mokinių verslumo ugdymą gimnazijoje skaitykite paspaudę šią nuorodą:

II baigiamųjų klasių kūrybinių darbų pristatymo šventė ,,Dovana mokyklai“

,,Įėjo į Jus Lietuva ir atsiklaupė prie Jūsų širdies“,- šiais Just. Marcinkevičiaus žodžiais gimnazijos direktorė N. Šimienė kalbėjo šventėje, įprasminusioje valstybės 100-metį. II gimnazijos klasių mokinių dailės baigiamųjų darbų šventė ,,Istorijos taurė ant dabarties stalo“  – dovana ne tik mokyklai, bet miestui ir visai Lietuvai. ,,Galimybę atskleisti jums santykį su tėvyne suteikė menas“,sakė  direktorė. Šventės metu mokiniai pristatė kūrybinius darbus, dalinosi kūrinių atsiradimo istorija. Jaunieji kūrėjai energingai ir jaunatviškai interpretavo savo požiūrį į istoriją, laiką, vertybes. taip pat kvietė svečius atrasti darbuose savo įžvalgas. Kūrybiniai darbai įvairūs, unikalūs. Mokinių tapyboje, grafikoje, keramikos, odos, tekstilės, stiklo darbuose, videomene atsispindėjo gimtinės istorija, tradicijos, laisvės pojūtis, skaudūs laisvės kovų išgyvenimai. Mokiniai  spalvomis ir formomis išsakė asmeninį požiūrį į šiuolaikinį pasaulį, svarbiausias vertybes. Jaunuosius meno kūrėjus sveikino Danguolė Juralevičienė – LR Seimo nario R. J. Dagio referentė Kaune, mokinių tėveliai. Mokinių darbai sugulė 2018 m. tęstinio meninio projekto ,,Dovana mokyklai“ knygelėje, kuri kaip dovana pasiekė kiekvieną kūrėją. ,,Menui išskirtinumą suteikia ne forma, bet turinys… Išskirtinį meną kuria išskirtinės asmenybės. Manau, kad šis menas unikalus ir nepakartojamas“,- dalyvaudama interviu pasakė Aurelija Radavičiūtė (IIa).

LAMA BPO konsultantė Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje

Tradiciškai artėjant brandos egzaminams Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje svečiavosi ir skaitė paskaitą LAMA BPO atstovė Odeta Kardauskė, kuri IV gimnazinių klasių mokiniams pristatė 2018 metų stojimų į aukštąsias mokyklas programas, reikalavimus, bei išsamiai paaiškino kaip prisijungti ir pateikti dokumentus į norimas studijų programas.

Parengė ugdymas karjerai gimnazijoje koordinatorė Greta Jakaitė

Juvelyrikos ABC

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, vadovaujama direktorės N. Šimienės, nuolat siekia plėsti dailės ir technologijų dalykų pasiūlą, kuri leistų mokiniams kūrybiškiau atskleisti save.  Dailės iir technologijų  mokytojos M. Kalinienė, J. Gudžiuvienė, J. Stankevičienė, R. Klingaitė, R. Ratkevičienė, S. Venskūnienė, R. Keturkienė, I. Raguckienė, A. Miliauskienė dalyvavo Kauno taikomosios dailės mokyklos rengiamuose juvelyrikos kursuose. Tarp mokyklų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, atvėrusi galimybę dailės ir technologijų mokytojams įgyti juvelyrikos teorinių ir praktinių žinių. Kursų metu atlikome praktines užduotis , susipažinome su technologiniais procesais. 

Mokytoja J. Gudžiuvienė

Lietuvos 100-mečio parko šventinimo apeigose

2018 m. balandžio 21 d. Skardupiuose įvyko Lietuvos šimtmečiui pasodinto parko šventinimas. Kauno miesto ateitininkai susirinko į Skardupių bažnyčią. Šv. Mišias už Lietuvą aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Po Šv. Mišių dalyvavome parko šventinimo apeigose. Pašventinus parką  susirinkome parapijos namuose agapei. Procesijos vėliavą nešė Kauno Juozo Grušo kuopos ateitininkai.

Juozo Grušo kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė 

Nacionalinėje ketvirtų klasių mokinių viktorinoje „Esu katalikas‘‘

Juozo Grušo meno gimnazijos ketvirtų klasių mokinės  Mėja Gražulevičiūtė, Ugnė Rutkauskaitė , Milvydė Murovjovaitė ir Deimantė Narkauskaitė  2018 m. balandžio 20 d.  dalyvavo  nacionalinėje ketvirtų klasių mokinių viktorinoje „Esu katalikas‘‘ Trakuose. Viktorina  skirta Marijai, nes Lietuva šiemet mini stebuklingojo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines. Viktoriną organizavo Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos katechetikos centru. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus. Mokinės dalyvavo ne tik viktorinoje, bet ir  edukacinėje programoje. Aplankė Angelų kalvą, Trakų senąją pilį ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Baziliką. Mokinės apdovanotos  padėkomis už dalyvavimą viktorinoje.  

Tikybos mokytoja A. Pundinienė

Sveikiname Lietuvos mokinių dailės olimpiados II (miesto) ir III (respublikinio) etapo 2018 m. nugalėtojas!

Šiemet Lietuva mini Nepriklausomybės atgavimo šimtmetį. Tad 2018 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiada skirta šiai svarbiai datai paminėti. „LIETUVOS SĖKMĖS ISTORIJOS ŠIMTMETIS: Praeitis, Dabartis, Idėja Lietuvai“ – tokia buvo šių metų olimpiados tema. „Lietuva – šalis, kurioje sugyvena įvairių tautų ir kiekvieno iš mūsų istorija. Tai šalis, kurioje branginama istorinė atmintis, puoselėjamos senosios tradicijos, papročiai, kaimynystės ryšiai, unikali gamta, kalba. Kurdama savąją sėkmę, Lietuva įveikė ilgą praradimų ir atradimų kelią. Kokiomis IDĖJOMIS Lietuvą galime palydėti mes – XXI a. žmonės? Apie kokią šalies sėkmę svajojame? Kaip gyvensime po 5, 10 ar… 100 metų? Kokią Lietuvą paliksime ateinančio šimtmečio kartoms? Kokias idėjas įgyvendinus būtų užtikrinta Lietuvos valstybės gerovė?“- taip nuostatuose buvo apibūdinta olimpiados tema. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad  mūsų gimnazijos mokinių komandai savo kūriniuose pavyko meniškai ir kūrybingai perteikti  savo vizijas apie gimtinę. Visos penkios dalyvės tapo olimpiados II – jo (miesto) etapo laureatėmis. Austėja Jočytė (IIc) užėmė pirmąją,  Elona Čečytė (IVb)– antrąją, o IIIb kl. mokinės Otilija Čižinauskaitė –  šeštąją, Ieva Štuikytė – septintąją, Ada Likinceva – dešimtąją vietas. Austėja ir Elona, užėmusios I-ąją ir III-ąją vietas, atstovavo Kauno miestui respublikiniame olimpiados etape Trakuose. Elona užėmė III-ąją vietą respublikiniame olimpiados etape! Be to, jos kūriniai labiausiai patiko šventės šeimininkams – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenei – autorė  apdovanota padėkos raštu bei šaunia dovana.

Mokines paruošė ir į Trakus kartu vyko dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

 

Tėvelių mintys persikėlė ant trapaus šilko

2a klasės mokytoja G. Jonikienė balandžio 25 d. pakvietė klasės mokinių tėvelius į edukacinį užsiėmimą ,,Tapybos ant šilko paslaptys“. Į pagalbą pravesti užsiėmimą ji pasikvietė technologijų mokytoją R. Ratkevičienę. Užsiėmime dalyvavo ir mokinių. Susirinkusios mamos ir mokiniai noriai kūrė eskizus. Jos pirmąkart gyvenime tempė šilką ant darbinių rėmelių, kontūravo, džiovino pirmuosius kūrinius. Teko pasigaminti ir spalvas. Moterys džiaugėsi susipažinusios su tapybos ant šilko technikos nauja patirtimi. Į namus edukacijos dalyviai išėjo su savo kūriniais, geromis emocijomis. Džiugu, kai plėtojamas ryšys ne tik mokinys-mokytojas, bet ir mokytojas-tėvai.

Technologijų mokytoja R. Ratkevičienė

Poezijos skaitymas anglų kalba

Saulėtą balandžio 30 d. rytą 5-tų klasių mokiniai susitiko pasidalinti poezijos kūriniais tema ,,Mama. Pavasaris. Vaikystė“. Mokiniai deklamavo eiles apie pavasario džiaugsmą, meilę mamai ir  vaikystės prisiminimus. Renginyje dalyvavo 5-tų klasių mokiniai ir 5-tose klasėse dėstantys anglų kalbos mokytojai. Linkime gražaus pavasario visai Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos bendruomenei!

Anglų kalbos mokytoja Jolita Mažrimienė

Accessibility