Monthly Archives: spalio 2017

Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai

Spalio 27 dieną gimnazistai pilietiškai nusiteikę, nes buvo renkamas gimnazijos mokinių prezidentas. Kandidatai –   keturi gimnazistai: IIb kl.  Nerijus Trilikauskas, IId Viktorija Kablytė, IIc Gediminas Žinka, IIc Kotryna Mordaitė. Balsavimo teisę turėjo 5-12 klasių mokiniai, kurie pertraukų metu rinkosi aktų salėje ir išreiškė savo poziciją. Buvo parengta 600 biuletenių, liko nepanaudotų tik 33. Balsavo 567 gimnazistai ir… gimnazijos mokinių prezidentu tapo IIb gimnazijos klasės gimnazistas Nerijus Trilikauskas. Sveikiname ir linkime sutelktumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo.

Parengė mokytoja Eugenija Paškauskienė

Linksma mūsų šeimynėlė

Tautines tradicijas puoselėjančios šeimos, mokytojai, administracijos atstovai spalio 25 d. vakare susirinko į tradicinį šokėjų renginį-šventę ,,Linksma mūsų šeimynėlė“. Aktų salėje šokių pynes pynė tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ šokėjai: jaunučiai – 1b, 2b, 3ab, 4a, jauniai ir jaunuoliai (5-7 klasių mokiniai ir gimnazistai). Gausiam vaikų ir jaunimo būriui vadovavo nepailstanti choreografijos mokytoja, kolektyvo vadovė Ina Skirmantienė. Jai talkino mokytojos E. Gylienė, V. Gailiuvienė, G. Kairienė, J. Kaučikaitė- Radvilienė, R. Subatkevičienė, auklėtojos D. Daukšienė ir Jolita Trapulionienė. Šokėjams aplodismentų negailėjo gausiai susirinkę žiūrovai, gimnazijos diretorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova įteikė padėkas aktyviems šokėjų tėveliams, talkinantiems vadovei ir mokytojoms. Šventę baigėme įspūdingais fejerverkais, nušvietę vakarinį Šilainių dangų.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

Lankėmės A. S. Puškino muziejuje Vilniuje

Šiais mokslo metais Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai dalyvavo kasmetiniame respublikiniame A. S. Puškino literatūros muziejaus rengiamame Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkurse „Mano Aleksandras Puškinas”.  Spalio 26-ąją dieną gimnazijos II–III klasių mokiniai kartu su rusų kalbos mokytojomis V. Demjanova, L. Sirutavičiene ir S. Sapunova lankėsi Vilniuje įsikūrusiame literatūriniame A. S. Puškino muziejuje. Muziejus įsteigtas buvusiame Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro gyvenamajame name, atsižvelgiant į Varvaros Puškinos priešmirtinę valią. Muziejus paliko didžiulį įspūdį autentiškumu ir paslaptingumu – sienos, baldai, daiktai tiesiog dvelkia prabanga ir mena seniausius laikus. Čia pamatėme ir A. S. Puškino asmeninių daiktų.  Muziejuje saugomi ir mokinių darbai: piešiniai, skulptūros, žaislai, tekstai. O kaip smagu tarp eksponatų rasti ir mūsų gimnazijos moksleivių kūrybinius darbus! Nekantraudami laukiame kitų projektų ir netradicinių pamokų šiame muziejuje.

Parengė mokytoja Lijana Sirutavičienė

„Pirmokų krikštynos“

Gimnazijoje dar tik formuojasi I-ųjų gimnazijos klasių mokinių „krikštynų“ tradicija. Tai renginys, kurį inicijuoja Mokinių taryba ir „antrokai“. Norisi, kad ši šventė būtų išradinga, nuotaikinga, todėl iš anksto aptariame visas galimai vyksiančias nesėkmes ar nesklandumus ir stengiamės jų išvengti. Šaunuoliai tie mūsų „antrokai“! Parengtos užduotys buvo šmaikščios ir praktiškos. Komandos jas atliko kabinetuose, naudodamosios IKT. Gavę leidimą rinkosi aktų salėje ir davė priesaiką ne tik „pirmokai“, bet ir jų auklėtojai. Aišku, neišvengėme šurmulio, tačiau, manome, kad šios „krištynos“ gimnazistams suteikė tik teigiamų emocijų. Dėkojame ir šių klasių vadovams, kurie buvo aktyvūs šio renginio dalyviai.

Viktorija Kablytė, Eglė Striškaitė, gimnazijos Mokinių tarybos atstovės

                                               

Konstitucija gyvai

Spalio 25 dieną visi bendruomenės nariai buvo sutikti neįprastai. Prie durų laukė gimnazistai su saldainių pintinėlėmis ir parengtais klausimais apie Lietuvos Respublikos konstituciją. Tik nedidelė dalis stengėsi prasmukti nepastebėti. Rytiniame skubėjime ir šurmulyje dažnas stabtelėdavo ir nuotaikingai bendraudavo. Šiai „Konstitucija gyvai“ akcijai įgyvendinti I-ųjų klasių gimnazistus sutelkė istorijos mokytoja Dalia Dolinskaitė. 6-7-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami dailės ir technologijų mokytojos Rimos Keturkienės, II aukšto foje sieną išpuošė „Konstitucijos žiedais“ ant kurių buvo surašyti pagrindinio šalies įstatymo teiginiai, apjuosti stilizuotų žmogeliukų virtine. Ilgosios pertraukos metu čia išsirikiavo Mokinių tarybos atstovai, jaunieji istorijos mylėtojai ir surengė akciją „Ar žinai Lietuvos konstituciją?“. Vyriausieji konsultantai buvo istorijos mokytojai Valdas Piškinas ir Jadvyga Jablonauskienė. Už puikius atsakymus visiems buvo padėkota ne tik saldainiais, bet ir lietuviškomis gėrybėmis –  obuoliukais. Nuotaikingai ir prasmingai ši diena prabėgo gimnazijoje.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Gimnazijos mokinių tarybos 2015-2017 mokslo metų ataskaita

Spalio 24 dieną gimnazijos aktų salėje mokinių tarybos prezidentė Gabrielė Lukošiūtė su komandos nariais Joana Vasiliūte, Gintare Žuravliovaite, Paulina Šeškauskaite, Egle Striškaite pristatė gimnazijos mokinių tarybos 2015-2017 mokslo metų veiklas. Vyresniųjų klasių gimnazistai, dalyvavę susitikime, galėjo įsitikinti ir pritarti, kad ši taryba buvo iniciatyvi, pilietiška, bendradarbiaujanti, gebanti organizuoti įvairias veiklas – akcijas, muges, popietes, konkursus, puikiai atstovaujanti gimnazistų interesus bendruomenėje, brandi, prisidedanti prie gimnazijos įvaizdžio puoselėjimo, aktyviai vykdžiusi veiklas su kitų miesto mokyklų savivaldų atstovais. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė nuoširdžiai padėkojo visiems tarybos atstovams, patikindama, kad jų veikla buvo ne tik pastebima, bet ir ženkli, telkianti visą gimnazijos bendruomenę, dalykiškai bendradarbiaujanti su gimnazijos taryba, vadovais, komanda, kuri ne tik lyderiavo, tačiau buvo ir savikritiška. Po ataskaitos pristatymo atėjo eilė ir kandidatams į gimnazijos mokinių prezidentus. Jų buvo keturi: II b Nerijus Trilikauskas, IIc Kotryna Mordaitė, Gediminas Žinka, IId Viktorija Kablytė. Nuoširdžiai bendraudami su auditorija, pateikė galimus savo planuojamų veiklų ir įsipareigojimų vykdymus.  Belieka džiaugtis gimnazistų veikla ir palinkėti kandidatams sėkmingų rinkimų, kurie vyks spalio 27 dieną.

Gimnazijos mokinių tarybos kuratorė Eugenija Paškauskienė

Vėlinių susikaupimo valanda

Spalio 26 d. gimnazijoje vyko Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“. Ją parengė gimnazijos ateitininkai. Prisiminę malda bendruomenės mirusiuosius, mintimis nukeliavome į savo tėviškes, eilėraščio posmais parymojome prie užvertų pirkios durų, prisėdome ant akmens, kurio vardas – Tėvynė, ir išgirdome iš Amžinybės aidintį mūsų protėvių balsą: ,,Ir atleidimo to prašau,/ Kurio jau niekad neišgirsiu./ Kažką kelionėj pamiršau …“ Baigiantis renginiui, priminėme mokiniams, kad lankydami artimųjų kapus pastebėtų vienišą pamirštą kapelį, uždegtų žvakelę, sušildytų Amžinybėn išėjusių vienišųjų namus.

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė

Ateitininkų Vėlinės

Skrenda paukščiai, krinta pageltę lapai, šiurena vėjyje šalnos pakąsta žolė. Nejučia aplanko mintys apie žmogaus gyvenimo trapumą. Spalio 25 d. Romainių kapinėse vyko Kauno miesto ateitininkų Vėlinėms skirta susikaupimo valanda. Kiekvienos mokyklos ateitininkai buvo įpareigoti sutvarkyti įžymaus žmogaus kapą, papasakoti apie jo gyvenimą ir veiklą. Juozo Grušo kuopos ateitininkai sutvarkė  politiko, miškininko, visuomenininko, 1938 m. Lietuvos Vyriausybės kabineto Žemės ūkio ministro Juozo Skaisgirio kapą. Eilėmis, giesme ir malda pagerbė šio žmogaus atminimą.

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė

Prancūzų kalbos forumas

Spalio 24 d. IIIa gimnazijos kl. mokiniui Martynui Kliučininkui ir mokytojai R. Pralgauskienei teko dalyvauti Vilniuje vykusiame  forume „Prancūzų kalba darbui ir karjerai“ („Français, langue de l‘emploi). Mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę išgirsti įvairius pranešimus bei prancūzų kalbos privalumus, taikomumą bei ateities perspektyvas. Konferenciją pradėjo Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud, vėliau kalbėjo įvairių įstaigų bei įmonių vadovai: Jack Pillain, Célestine Bianchetti, Patrick Le Scel ir kt. Taip pat mokiniai turėjo galimybę dalyvauti dirbtuvėse, kuriose du prancūzai papasakojo apie CV ir motyvacinio laiško specifiką, o mokiniai turėjo galimybę praktiškai atlikti šias užduotis bei pabendrauti prancūzų kalba.

IIIa gimnazijos kl. mokinys Martynas Kliučininkas

Ramybės parke paminėtos vengrų sukilimo prieš okupaciją metinės

Spalio 20 d. mūsų gimnazijos 6, 7c, IIa, IIIa gimnazijos kl. mokiniai, direktorė N. Šimienė, mokytojai E. Paškauskienė, V. Zulonaitė, V. Stanevičius, L. Dekerienė, D. Razumienė dalyvavo Ramybės parke vykusiame vengrų sukilimo prieš okupaciją metinių minėjime. Mokiniai, padedami mokytojų, parengė meninę-muzikinę kompoziciją Žmogaus laisvei išaukštinti, skaudžius vengrų tautai istorinius įvykius prisiminti. „Nors nuo sukilimo pradžios praėjo nemažai laiko, padarytos žaizdos vengrų, lietuvių ir kitose Sovietų represijas patyrusiose šalyse, gyja lėtai. Visuomet privalome prisiminti tuos šimtus tūkstančių laisvės ištroškusių žmonių, kurie negalvodami apie savo gyvybes siekė vienintelio tikslo – veikti, mąstyti ir gyventi nepriklausomai ir savarankiškai, be diktatūros, priespaudos ar persekiojimų“. Renginyje dalyvavęs Vengrijos ambasadorius Z. Jancsi kalbėjo, kad ši diena – netradicinė istorijos pamoka visiems miestiečiams. Tokios pamokos suteikia žmogaus kasdienybei vertės.

Parengė E. Paškauskienė, L. Dekerienė

Accessibility