Monthly Archives: kovo 2017

Tarptautinis oratorių konkursas anglų kalba

Kovo 17 d. Klaipėdos LCC  universitete įvyko 20-tasis Viešosios kalbos konkursas anglų kalba „Taika –  dar nereiškia, kad nėra karo.“ Jame dalyvavo 33 stipriausi Lietuvos gimnazijų oratoriai,  tarp jų ir IVc gimnazijos klasės abiturientas Jokūbas Ainis Daukšas. Pasirodymas buvo puikus, o pats dalyvavimas naudingas pažintine ir praktine prasme. Sveikiname Jokūbą Ainį Daukšą ir linkime kitiems jauniesiems oratoriams tobulėti ir dalyvauti konkursuose.

Mokytoja Juzefa Sobolienė

Istorijos popietė „Lietuvos Nepriklausomybės link“

Mūsų mažiausieji – ketvirtokai – parengė nuoširdžią programą ir kovo 8 d. pakvietė į popietę „Lietuvos kelias Nepriklausomybės link“ vyresniųjų klasių gimnazistus. Visus sužavėjo jų išraiškingai ir prasmingai tariami žodžiai apie gimtąjį kraštą, narsias lietuvių kovas su priešais, tautos tvirtybę. O kaip darniai skambėjo dainos apie milžinus, Lietuvos žmones, meilę ir laisvės troškimą! Kruopščiai ir atsakingai reikėjo dirbti, kad mokytojos Ritos Subatkevičienės, Artūro Sinkevičiaus suburti ketvirtokai taip brandžiai ir atsakingai mus galėtų pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Dalios Razumienės vadovaujamas ansamblis „Želmenėliai“, kanklėms ir skudučiams pritariant, atliko lietuvių liaudies dainas. 8b klasės mokinės Gretos Zabielaitės atliekama daina (vadovė Eglė Grybienė) suskambo profesionaliai ir jautriai. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dėkojo mokiniams ir juos paruošusiems mokytojams už puikią pilietiškumo pamoką, pasveikino bendruomenę su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Visi dalyvavę šioje popietėje išgirdome, pajutome, kad jausmą, pagarbą, meilę, ištikimybę savo šaliai galime išsakyti paprastais žodžiais. Svarbu, kad jie kiltų iš mūsų širdžių.

Eugenija Paškauskienė, istorijos mokytoja

Nuaidėjus šimtadieniui

Vasario 26 d. gimnazijos abiturientai ir vienuoliktokai pakvietė mokytojus į šimtadienį. Pasigrožėkime šventės akimirkomis.

 

Respublikinė virtuali koliažų ir maketų paroda

Kauno m. pradinių klasių mokytojų meninės raiškos kūrybinė iniciatyvinė grupė, Kauno Moksleivių techninės kūrybos centras ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai inicijavo Respublikinę virtualią koliažų ir maketų parodą „Piliakalnio paslaptis“,  skirtą Piliakalnių metams paminėti. Mūsų gimnazijos 3a (mokytoja Jolita Kaučikaitė-Radvilienė) ir 1b (mokytoja Erika Gylienė) klasių mokiniai sukūrė piliakalnių maketus. Gražiausi kūrybiniai darbai eksponuojami  Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose, kur kovo 7 d. vyko parodos atidarymas.  3a klasės mokiniai renginio dalyvius džiugino smagiais šokiais (mokytoja Ina Skirtamtienė). Darbų autoriams įteiktos padėkos,  jų nuotraukos  įdėtos svetainėje http://piliakalniai.jimdo.com. Piliakalnių maketų nuotraukas spalvomis praturtino  dailės darbai, sukurti akcijos „Lietuvos mozaika“ metu. Nuoširdžiai dėkojame mūsų gimnazijos dailės mokytojams ir mokiniams. Piliakalnių maketų ir koliažų paroda iki metų pabaigos vyks įvairiose Kauno miesto įstaigose:  KPKC, Miesto muziejuje, Tautinės kultūros, Moksleivių techninės kūrybos centruose. Mėgstančius keliauti mokinius kviečiame lankyti Lietuvos piliakalnius ir nuotraukas siųsti elektroniniu paštu pergubre@gmail.com arba irena.ciulkiniene@gmail.com.  

 Jolita Kaučikaitė-Radvilienė ir Erika Gylienė.  

 

Pradinių klasių mokinių projektas „Kuriu Lietuvai“

Kovo 6-9 dienomis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo projekte „Kuriu Lietuvai“, skirtame Kovo 11-ajai paminėti. Šventinė savaitė prasidėjo muzikine istorijos pamoka, kurią parengė ir vedė 4b klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Ritos Subatkevičienės ir Artūro Sinkevičiaus. Antradienį gimnazijos bibliotekoje vyko meninio skaitymo  konkursas. Kompetentinga komisija – bibliotekos vedėja Elena Urbutytė, lietuvių kalbos mokytoja Dalė Pupiuvienė, pradinių klasių mokytojos Zita Ragelienė ir Lina Tvarkūnienė – išrinko nugalėtojus – Žygimantą Vaitkų (1b), Gintarę Butnoriūtę (2b), Lukreciją Miškinytę (3b), Ugnę Petrulytę (4a). Trečiadienį  ketvirtokai muzikinę istorijos pamoką vedė gimnazistams. Projektas baigėsi šventiniu koncertu gimnazijos aktų salėje. Mokiniai deklamavo, šoko, dainavo. Juos paruošė choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė, Artūras Sinkevičius, pradinių klasių mokytojos. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova įteikė padėkas puikiai II trimestrą baigusiems mokiniams, geriausiems skaitovams, pasidžiaugė smagiais šokiais, jausmingomis dainomis. Sugiedoję Tautišką giesmę, palinkėjome vieni kitiems šventinio savaitgalio.

Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Erika Gylienė​

Užsiėmimas KTU „ Žvilgsnis į chemiją“

Vasario 6  ir 7 dienomis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 7d ir II b gimnazijos klasių  mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Ingridos Raguckienės, vyko į Kauno technologijų universitetą, Cheminės technologijos fakultetą. Laboratorijoje vyko užsiėmimas ,,Kas yra chemija? Žvilgsnis į chemiją,“ kurį vedė KTU  studentė Aistė Kveselytė. Septintokai susipažino su chemijos mokslo objektais,  laboratorijos įranga,  stebėjo ir atliko įdomius neorganinės chemijos  bandymus.  Mokiniai dalyvavo  Aplinkosaugos technologijos katedros dr.doc. Violetos Kaunelienės paskaitoje apie Žemėje vykstantį šiltnamio efektą bei klimato kaitą. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su pasaulinėmis oro užterštumo problemomis, sužinoti apie šį procesą veikiančius energetikos, pramonės procesus. Paskaitos žinioms įtvirtinti  surengta viktorina, kurios metu mokiniai už teisingus atsakymus  apdovanoti puikiais Aplinkosaugos katedros prizais. Sėkmė ypač lydėjo II b klasės mokinį Titą Bagočių, laimėjusį net keletą prizų už puikias žinias. Globalinių reiškinių svarba šiomis dienomis turi būti aktuali visiems,  ypač jaunajai kartai.  Labai svarbu vaikams suteikti žinių apie aplinkos saugojimą.

Mokytoja Ingrida Raguckienė ir IIb kl. mokinė Kamilė Varanavičiūtė

 

Pradinukų Užgavėnės

Š. m. vasario 28 dieną  gimnazijos pradinukai   linksmai šventė Užgavėnes: prisiminė  Užgavėnių  papročius ir tradicijas. Persirengėliai triukšmaudami ir gąsdindami žiemą tris kartus apėjo aplink mokyklą. Eisenoje žingsniavo Morė, giltinė, daktaras, gervė, ubagai ir čigonaitės.  ,,Negandų‘‘ katile sudegė   kiekvienos klasės  mažos nesėkmės ir nemalonumai. O kad jie  su žiema negrįžtų,  mokinukai  apsuko dar ne vieną ratą apie  liepsnojantį  laužą. Grįžę į mokyklą, blynais  pavaišino ne tik   mokyklos  darbuotojus, bet ir gimnazijos direktorę Nijolę Šimienę. Ji  pradinukus taip pat  pasitiko ne tuščiomis. Aidint Užgavėnių dainoms, mažieji skanavo ir dalinosi  kartu  su tėveliais keptais blynais, džiaugėsi  pasigamintomis  išradingomis kaukėmis.

Pradinių klasių mokytojos Zita Ragelienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Sutartinė skambėjo Lietuvai

Lietuvos jaunimo organizacija „Ramuva“ antrus metus organizavo pilietinę iniciatyvą „Amžinoji ugnis“, skirtą Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šioje gražioje iniciatyvoje, kuri vyko vasario 14 d. prie Karaliaus Mindaugo paminklo Vilniuje, su keliais šimtais kitų Lietuvos mokyklų mokinių dalyvavo ir mūsų gimnazijos 7a, 7b, 8d, IIb, IIIb moksleiviai. Mokiniai iš visos širdies giedojo sutartinę „Čiūto čiūto čiutyta čiūto“, taip parodydami patriotiškumą ir vienybės jausmą Lietuvai.

 Parengė mokytoja Dalia Razumienė

Accessibility