Monthly Archives: sausio 2017

Keliaujanti skirtukų paroda

Keturių Šilainių mikrorajono ugdymo įstaigų pirmokai lapkričio mėnesį sukūrė skirtukus. Įdomiausius išrinko į keliaujančią parodą „Skirtukas-knygos broliukas“. Šešių klasių kūrybiniai darbeliai buvo eksponuojami T. Ivanausko progimnazijoje, P. Mašioto ir „Ryto“ pradinėse mokyklose, V. Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinio bibliotekoje. Sausio 25 d. jie parkeliavo į mūsų gimnaziją ir iki vasario 10 dienos bus eksponuojami bibliotekoje.  Sausio 27 d. gimnazijos aktų salėje vyko keliaujančios parodos baigiamasis renginys. J. Grušo meno gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova pasidžiaugė gražia mokinių ir jų mokytojų draugyste, įdomiais  darbeliais ir įteikė saldžius prizus. Pirmokėliai deklamavo, dainavo, šoko. Juos pasveikino J. Grušo meno gimnazijos bibliotekos vedėja Elena Urbutytė. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinio vedėja Ilona Paškevičiūtė visiems dalyviams įteikė skirtukus ir pakvietė apsilankyti Šilainių bibliotekoje.

Parengė mokytoja Erika Gylienė, nuotraukos Jolitos Kaučikaitės- Radvilienės

Bendradarbiaujame su tėvais, kurdami saugesnę gimnaziją

Internetas  yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Internete esanti informacija gali būti ne tik  naudinga, bet   ir pavojinga. Apie  internete slypinčius pavojus, riziką priklausant įvairiems socialiniams tinklams, patyčias internete 4 ir 5 klasių mokiniams bei mokyklos mokytojams informacines paskaitas gimnazijoje skaito IT ir telekomunikacijų bendrovės „Teo“ vyresnysis analitikas dr. Arūnas Požėra. Tai puikus tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimo pavyzdys kuriant saugesnę mokyklą. Paskaitų ciklas, pradėtas 2017-01-17 d., skirtas Saugesnio interneto dienai, kuri Lietuvoje minima vasario 7d.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

16-oji „Aukštųjų mokyklų mugė 2017“ kviečia moksleivius susitikti su ateitimi!

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos aukštesniųjų klasių moksleiviai, mokytojai ir visi, kurie domisi aukštuoju mokslu, ŽALGIRIO arenoje vykusiame renginyje susipažino su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, pirmosios ir antrosios pakopos studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Aukštųjų mokyklų atstovai patarė ir konsultavo, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint studijuoti, kaip pasirengti studijoms. Peržengti stojimo į aukštąsias mokyklas kartelę kasmet darosi vis sunkiau, rinktis būsimą profesiją abiturientai privalo itin atsakingai ir tikslingai. Todėl AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖS užduotis ne tik padėti išsirinkti studijų kryptį, bet ir suplanuoti papildomų kompetencijų įgijimą. Prie šalies aukštųjų mokyklų prisijungė ir savo veiklą moksleiviams pristatė profesinio mokymo įstaigos, užsienio kalbų ir papildomo ugdymo mokyklos.

Parengė psichologė Greta Jakaitė

Patriotiškumo pamokos

Sausio 13-osios penktadienį daugiau nei 60 mūsų gimnazijos 7-8 klasių mokinių su mokytojomis  A. Alinauskiene, D. Dolinskaite, I. Raguckiene, S. Mikutaite, N. Valeikiene ir R. Vilkeliene išvyko į Vilnių pagerbti Laisvės gynėjų atminimą.  Šią edukacinę patriotiškumo pamoką mokiniai pradėjo nuo Sausio 13-osios aukų atminimo keliaudami autobusais. Vyresnieji mokiniai skaitė paruoštus pranešimus, kiti – eilėraščius apie Lietuvą ir Laisvę. Nuvykę į Vilniaus Antakalnio kapines mokiniai uždegė atminties žvakutes ir pagerbė  žuvusiųjų atminimą. Prie Seimo rūmų visi laukė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iškilmingo pranešimo, skirto Sausio-13-osios įvykiams prisiminti.  Mūsų mokiniams teko garbė nusifotografuoti su gerbiama Prezidente ir Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi. Vėliau pamoka tęsėsi Televizijos bokšte. Mokiniai, žvelgdami iš Televizijos bokšto į Vilniaus panoramą,  džiaugėsi tuo, ką 1991-ųjų  Sausio 13-osios naktį susitelkusi ir vieninga tauta išsaugojo ateičiai.

Mokytoja Regina Vilkelienė

Projekto ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ apdovanojimai

Kaip ir kiekvienais metais, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija dalyvavo  Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus, Moksleivių aplinkotyros centro, Dailės mokytojų tarybos organizuojamame projekte „SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA“. Gimnazijos puošimo kalėdine tematika ir kalėdinių kompozicijų projekto-konkurso „Metų kelias žiemos raštais grįstas“ koordinatorė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, idėjos autoriai – dailės ir technologijų mokytojai.  Projekto apdovanojimų šventė vyko Kauno miesto savivaldybėje. Konkurso laureatais tapo: E.Sadauskaitė, G.Rinkevičiūtė (7d), 7c kl. mokiniai (kompozicija ,,Žemės raštai), A. Kleizaitė (IVd), M.Bidvaitė (IVa), O.Drevinskaitė, T. Aleksejevičiūtė (6a), Ia kl. mokiniai (instaliacija ,,Eglutė). Už mokyklos erdvių puošybą gimnazija apdovanota simboliniu angelu. Apdovanojimų šventėje buvo demonstruojamas apžvalginis dailės mokytojo A.Augusčio vaizdo filmas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia 2016“.

Fotografijos A. Augusčio

 

Fotografijos konkursas ,,Nuostabus gyvūnijos pasaulis“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Kauno moksleivių aplinkotyros centro organizuotame fotografijų konkurse ,,Nuostabus gyvūnijos pasaulis“. Mokiniai savitai ir išraiškingai fotografijose užfiksavo  gyvūnų nuotaikas, emocijas. Laureatėmis tapo Miglė Randytė (IVd kl.)  ir Karina Eigelytė (IVb kl.) . Jos  apdovanotos laureatų diplomais ir prizais. Mokines konkursui parengė  dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis.

Laisvės gynėjų diena gimnazijoje

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas mūsų mokykloje prasidėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos erdvėse, kieme liepsnojo simboliniai laužai, o languose sužibo žvakelės. Pirma pamoka skirta pokalbiams apie Sausio 13-osios įvykius, jų prasmę, žmones- didvyrius, jų pilietinę drąsą ir tautos vienybę. Skambant dainoms apie Lietuvą, į II aukšto fojė susirinko mokiniai, mokytojai, gimnazijos vadovai, kurie, susikibę už rankų, dainavo dainą „Laisvė“, abiturientas A. J. Daukša deklamavo eiles. Tylos minute susirinkusieji pagerbė Tautos didvyrius. Ankstyvą Sausio 13-osios rytą net du autobusai, pilni gimnazistų, išriedėjo į Vilnių vykdyti edukacinės programos „Laisvės ir gyvybės keliu“, aplankant Antakalnio kapinėse palaidotas Sausio 13-osios aukas, dalyvauti iškilmingame posėdyje prie Seimo, nuvykti prie Televizijos bokšto. Pamokų metu mokyklos aktų salėje vyko istorijos popietė, kurios metu vyresniųjų klasių gimnazistai žiūrėjo filmą „Mes dainuosim“. Mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos E.Grybienės, padainavo dainą „Rudens naktis sustojo“. Dalis mūsų gimnazijos mokinių su tikybos, etikos, istorijos mokytojais V. Zulonaite, A. Pundiniene, T.Pažarausku, V.Piškinu dalyvavo Šventose Mišiose, kurios vyko Kauno Šv.arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, važiavo į Petrašiūnų kapines prie Tito Masiulio kapo, klausėsi varpų muzikos Karo muziejaus sodelyje. Ilgųjų pertraukų metu gimnazijos mokinių taryba vykdė akciją „Įsisek neužmirštuolės žiedą“. Minėdami Laisvės gynėjų dieną visi mūsų bendruomenės nariai prisiminė Sausio 13-osios įvykius, o tuo laiku dar negyvenę – apmąstė, kodėl mums svarbi ši diena ir kokia ji buvo tąkart.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Adventinė susikaupimo popietė ,,Prie balto Kūčių stalo“

2016 m. gruodžio 22d. mokyklos bendruomenė susirinko į adventinę susikaupimo popietę ,,Prie balto Kūčių stalo“. Meditacijos tema – ,,Šaknis“. Tyloje svarstėme, kur glūdi mūsų šaknys, apmąstėme, kas yra žmogaus egzistencijos pagrindas. Pasibaigus meditacijai, gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dalino kalėdaičius, bendruomenės nariai sakė vieni kitiems palinkėjimus. Žvakių šviesoje patyrę bendruomeniškumo jausmą, išėjome į Kalėdų šventę …Laukti baltos tylos, Kūčių, vilties.

Kalėdinių akcijų prasmė

Kiekvieną dieną gyvenimas mums suteikia šimtus progų būti dosniems. Kai tai tampa gyvenimo būdu, mes galime sau ir kitiems sukurti gerumo pasaulį. Adventas, Kalėdos – tai proga dalintis su kitais atjauta, gerumu. Tikybos mokytojos A. Pundinienė, V. Zulonaitė inicijavo maisto produktų rinkimo Šilainių parapijos bažnyčios  Caritui labdaros akciją. Gruodžio 20d. surinkta parama buvo įteikta Caritas atstovams Šv. Mišių metu. bažnyčioje. Gimnazijos mokinių parlamentas gruodžio 21d. organizavo akciją „Gerumo diena“. Ilgosios pertraukos metu mokyklos II aukšto  fojė vyko kalėdinių kepinių mugė. Už surinktas lėšas nupirkta įvairaus maisto gyvūnams. Pradinių klasių mokiniai noriai ir jautriai nešė pašarą, šuniukams ir kačiukams. Gruodžio 23d. į mokyklą atvyko VšĮ  „Penkta koja“ atstovė, kuriai perduota mūsų gimnazijos mokinių paaukota parama. Kalėdinės gerumo akcijos – menka paramos dalelė. Neužmirškime, kad pasibaigus šventėms ir vėl ateina kasdienybė, o joje nuolat reikia ir pilietiškumo, ir atjautos, ir pagalbos.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Mokytojų patirties sklaidos konferencija

2016 m. gruodžio 28 d. gimnazijoje vyko mokytojų praktinės sklaidos konferencija ,,Praktinė patirtis  realizuojant pasiekimų visiems politiką“. Konferencijoje pranešimus skaitė 19 mokytojų. Konferencijos moderatorius – gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė.

Konferencijos pranešimų temomis pasidomėkite atsiversdami lankstinuką. 
Konferencijos_lankstinukas2016-12-28

Accessibility