Monthly Archives: gruodžio 2016

Išvyka į Kauno technologijos universitetą

Šių metų gruodžio 2 d. gimnazijos Id ir Ia klasių mokiniai kartu su chemijos mokytoja Jolanta Žukauskiene ir matematikos mokytoja Snieguole Ramanauskiene vyko į netradicinę chemijos pamoką KTU Chemijos technologijų fakultete. Pirmiausia mokiniai išklausė paskaitą apie klimato kaitą. Aplinkosaugos mokslų daktarė Violeta Kaunelienė aiškino, kaip šyla žemė, kokius padarinius šilimas sukelia, kaip galėtume sustabdyti klimato kaitą. Po paskaitos Maisto centro darbuotojas Darius Černauskas vedė ekskursiją po laboratorijas. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti įvairius mėsai, pieno produktams, fermentuotiems gėrimams gaminti ir tirti skirtus įrenginius, stebėjo, kaip atliekami maisto produktų laboratoriniai tyrimai. Apsilankymas KTU Chemijos fakultete buvo naudingas ir paliko įspūdį tiek mokytojoms, tiek mokiniams.

Matematikos mokytoja Snieguolė Ramanauskienė

Debatai! „Kai sąžinė – pagrindinė dorinė vertybė – klesti valstybė“

2016 m. gruodžio 6 d. Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijoje vyko debatai, skirti antikorupcinei dienai paminėti. Šių metų tema: „Kai sąžinė  – pagrindinė dorinė vertybė – klesti valstybė“. Kauno Juozo Grušo   meno gimnazijai atstovavo III-ių klasių mokinės Erika Špokaitė, Diana Vareikaitė ir Greta Ginelevičiūtė. Debatų dalyvės antrajame etape užėmė I vietą. Debatams mokines ruošė debatų klubo vadovas, etikos mokytojas Tomas Pažarauskas.

Etikos mokytojas Tomas Pažarauskas

 

 

Renginys Juozo Grušo 115-osioms metinėms – „Svajojęs gražų gyvenimą“

Lapkričio 24 d. gimnazijoje vyko renginys, skirtas dramaturgo Juozo Grušo 115-osioms gimimo metinėms paminėti ,,Svajojęs gražų gyvenimą“. Renginyje dalyvavo Lietuvos teatro ir kino aktorė, poezijos skaitovė, teatro režisierė Olita Dautartaitė, kuri priminė svarbiausius dramaturgo gyvenimo faktus, skaitė jo laiškus, feljetonus, aktorių prisiminimus. Kauno Juozo Grušo memorialinio muziejaus direktorė Nijolė Majerienė papasakojo apie Juozo Grušo kelią į dramaturgiją, pirmuosius bandymus. Gimnazijos mokiniai Simonas Poška, Kristina Marcinkutė, Patricija Andronavičiūtė, Tomas Kliučnikovas, Kotryna Kapšukovaitė skaitė ištraukas iš dramos „Barbora Radvilaitė“ (mokytoja Rasa Urbutienė). Mokytojo Artūro Sinkevičiaus vadovaujama folkloro grupė nuskaidrino renginio  nuotaiką, o mokytojų choras, atlikęs Jovaro dainą ,,Ko liūdi , berželi?“, nukėlė renginio dalyvius į buvusį Juozo Grušo gyvenimo laiką. Mokyklos direktorė  Nijolė Šimienė džiaugėsi gražia tradicija kalbinti aktorius, klausytis jų skaitomų tekstų, priminė , kad šis renginys yra tik dalelė visos veiklos, bet jis yra svarus įrodymas, ką mums šiandien reiškia prieš 115 metų į šį pasaulį atėjusio ir prieš 35 metus jį palikusio žmogaus atminimas, jo skleistos idėjos.

Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Urbutienė

Nuotraukos Aido Augusčio ir Viktoro Purio

Juozo Grušo gimnazijos taurė

Krepšinio turnyras Juozo Grušo gimnazijos taurei laimėti vyksta antrus metus. Tai nauja tradicija, gimusi mokyklai tapus gimnazija. Turnyre varžosi I-IV gimnazijos klasių komandos. Šiais metais Kauno Juozo Grušo gimnazijos  taurę laimėjo III d gimnazijos klasės mokiniai. Sveikiname nugalėtojus.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

 

Baigėsi Tarptautinis jaunimo ir vaikų dailės miniatiūrų konkursas ,,Laiko ženklai mano gimtinėje“

Baigėsi Tarptautinis jaunimo ir vaikų ir dailės miniatiūrų konkursas ,,Laiko ženklai mano gimtinėje“, skirtas dramaturgo Juozo Grušo gimimo 115-osioms metinėms. Konkurso tema tapo rašytojo žodžiai „Ką palikote už savęs, rasite prieš save“. Sulaukėme virš keturių šimtų kūrinių iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Dalyvių amžius – nuo 6 iki 19 m. Projekto dalyvių darbuose – dailės miniatiūrose (nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, mišria technika atliktuose kūrinėliuose) atsispindi dailės kalbos priemonėmis perteiktos saugotinų gamtos objektų, tautinės kultūros paveldo (architektūros, liaudies ir profesionalaus meno apraiškų), šiuolaikinių kultūrinių industrijų ir bendražmogiškos vertybės. Kūriniuose atsispindi mokinių domėjimasis savo krašto istorija ir kultūra, dvasinėmis vertybėmis. Mokiniai darbuose savaip perteikė humanistinių idėjų, tradicijų, papročių gyvybingumą, aktualumą. Tikimės, kad šis konkursas taps kasmetinis ir sulauksime dar daugiau darbų iš viso pasaulio.

Grafikos mokytoja Rasa Klingaitė

Visas miniatiūras galite peržiūrėti spustelėję „Skaityti daugiau“.

Accessibility