Monthly Archives: lapkričio 2016

Pilietinė iniciatyva „Balta mokykla“

Visoje Europoje ir Lietuvoje lapkričio 12-20 dienomis vyksta Globaliojo švietimo savaitė. Atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą ir taikos išsaugojimo svarbą darniam pasaulio vystymuisi, 2016 metais pasirinkta savaitės tema „Veikiame išvien už taikų pasaulį“. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras pakvietė moksleivius lapkričio 17 dieną apsirengti baltai, siekiant paskatinti jaunuolius susimąstyti apie taikos svarbą ir jų bendraamžių gyvenimui. Mūsų gimnazijos mokinių taryba paragino mokyklos bendruomenę palaikyti šią pilietinę iniciatyvą ir tą dieną ateiti pasipuošus baltais marškinėliais. Manome, kad ši akcija – puiki priemonė solidarizuotis su Lietuvos jaunimu, išreiškiant savo poziciją į karo konfliktus, taikos išsaugojimą, pabėgėlių pasitraukimą iš karo zonų.

Gimnazijos mokinių tarybos atstovė Greta Ginelevičiūtė

Etikos konkursas – tolerancijos dienai

img_0727„Užuojauta ir tolerancija yra ne silpnumo, o didelės stiprybės ženklas.“ (Dalai Lama)

2016 m. lapkričio 10 d. vyko etikos konkursas, skirtas paminėti tolerancijos dieną. Konkurse dalyvavo 8b klasės mokiniai. Pirmą vietą laimėjo Benita Langvinytė, antrą –  Guoda Baubaitė, trečią – Kamilė Miliūnaitė. Konkursą organizavo etikos vyr. mokytojas Tomas Pažarauskas.

 

Vėlinių susikaupimo valanda

Spalio 28 d. gimnazijos ateitininkai parengė Vėlinių susikaupimo valandą ,,Du lapai ant šakos“. Nutilę maldoje už Anapilin išėjusiuosius mokinius, mokytojus, kitus bendruomenės narius, mintimis nuklydome prie mums brangių žmonių kapų. Malda, poezijos žodžiai, muzika, niūrūs rudens vaizdai priminė žmogaus gyvenimo trapumą, būties laikinumą, žmogaus kaip keleivio betarpišką santykį su Dievu ir laiku. Renginyje dalyvavo 4, 7, 8, III klasių ateitininkai, kuriuos paruošė mokytojos Zofija Šimkienė ir Vida Zulonaitė. Renginyje dalyvavusi gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dėkojo už galimybę nurimti savyje, mintimis pabūti su Amžinybėn iškeliavusiais, įvertinti laiką, kuriame esame šiandien. 

Mokytojos ateitininkės V. Zulonaitė ir Z. Šimkienė

Šokėjų išvyka į tarptautinį šokių festivalį

Lapkričio 12 d. 2a, 2b ir 3a klasių šokėjai su šokių mokytoja Ina Skirmantiene ir savo klasių mokytojomis Vaida Gailiuviene, Gitana Kairiene, Jolita Kaučikaite-Radviliene dalyvavo Lenkijoje vykusiame tarptautiniame šokių festivalyje „Baltic Amber 2016“. Mūsų mokyklos šokėjai šoko po du šokius. Vaikai jautė didelę atsakomybę pristatydami savo šalį ir mokyklą užsienyje, stengėsi šokti kuo geriau, užėmė II ir III vietas. Laukdami savo pasirodymo, stebėjo kitų kolektyvų įvairių stilių šokius. Kartu su mumis vyko keletas vaikų tėvų. Dėkojame už pagalbą Loretai Drūlienei, Linai Šagamogienei, Neringai Rapalienei, Tomui Juzėnui ir kitiems tėveliams, atvykusiems Į Suvalkus pasigrožėti šokėjais.

Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Įgyvendinome pilietinę akciją „Konstitucija gyvai“

Pilietinę akciją „Konstitucija gyvai“ pasiūlė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Veiklą pavadinome „Konstitucijos žiedas“ ir ją įgyvendinome spalio 25 dieną. Dailės ir technologijų mokytoja R. Keturkienė, bendradarbiaudama su istorijos mokytojais, šiai akcijai rengėsi ištisą savaitę. Mokinai nagrinėjo LR Konstitucijoje išdėstytas nuostatas, aptarinėjo, diskutavo. Kai kurias šiame dokumente įvardytas teises ir pareigas užrašė ant iškirptų lapų ir suformavo Lietuvos vėliavos spalvų žiedus. Štai taip mes pasipuošėme per Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Dalyvavome filmo „Vizos gyvenimui“ peržiūroje

2016 m. lapkričio 11 d. su II ir III gimnazijos klasių mokiniais vykome į Kauno IX forto muziejų žiūrėti dokumentinio filmo „Vizos gyvenimui“. Muziejaus darbuotoja moksleivius supažindino su Antrojo pasaulinio karo pradžia Europoje 1939 m. Filmas pasakoja apie japonų diplomatą Čiunę Sugiharą, kuris  rizikuodamas savo gyvybe 1940 m. vasarą, padedamas lenkų žvalgybos karininkų ir bendradarbiaudamas su Nyderlandų garbės konsulu Lietuvoje Janu Zwartendijku išgelbėjo tūkstančius žydų – daugiausia pabėgėlių iš Lenkijos. Filme gausiai panaudota archyvinė dokumentinė medžiaga, daug įdomių liudininkų pasakojimų. A. Milošo filmas –  tai puikus pavyzdys visiems, liudijantis žmonių drąsą, pasiaukojimą  kitų gyvybės vardan.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Šokėjų kelionė į Estiją

Lapkričio 4-6 dienomis mūsų gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ 68 nariai keliavo į Estiją. Pirmąją dieną šokėjai aplankė vieną iš įdomiausių interaktyvių muziejų, įsikūrusių Talino unikaliuose hidroplanų angaruose – tai Lennusadam Seaplane Harbour, arba Hidroplanų uostas, susipažino su vakariniu Talino senamiesčiu. Lapkričio 5 dieną vyko Tarptautinis keliaujantis festivalis „Tallinn 2016“ (Travelling festival 2016. Tallinn). Tai labai spalvingas renginys – jame dalyvavo vaikų ir jaunimo chorai, vokaliniai, instrumentiniai, įvairių šokių stilių kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Renginio vedėja į sceną „Gintarėlio“ šokėjus kvietė net 8 kartus. Jaunučius, jaunius ir jaunuolius festivaliui parengė nepailstanti choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Kelionėje ir festivalio metu jai talkino mokytojos Dovilė Daukšienė, Jolita Kaučikaitė – Radvilienė ir Erika Gylienė, 5b klasės mokinio mama Dainora Bartkuvienė.  Palaikyti šokėjų  atvažiavo Anušauskų, Paužų ir Rimkų šeimos (5b kl).  Festivalį vainikavo diplomai, suvenyrai, balionų jūra ir visų dalyvių diskoteka. Į Kauną šokėjai grįžo kupini įspūdžių, naujos koncertinės patirties. Esame dėkingi  gimnazijos direktorei Nijolei Šimienei bei pavaduotojai Undinei Dianai Tumavičienei už įvairiapusį palaikymą ir suteiktą galimybę keliauti bei garsinti gimnazijos vardą už Lietuvos ribų.  

Mokytoja Erika Gylienė

 

Fotografijų konkursas

Mūsų mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvavo Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centro organizuotame fotografijų konkurse ,,Lietuvos vaistiniai augalai“. Jie konkursui pristatė savitas, išraiškingas fotografijų kompozicijas su Lietuvos vaistiniais augalais. Laureatais tapo Undinė Tumavičiūtė (IIIb kl.), Karina Eigelytė (IVb kl.) ir Karolis Kardišius (1c kl.). Laimėtojai buvo apdovanoti Laureatų diplomais ir prizais.

Aidas Augustis, dailės ME

 
 

Projektas ,,E-learning from Nature“

Gimnazija dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte ,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant kiek įmanoma efektyvius mokymo metodus, ypatingai per tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant,  kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį specialiųjų ir bendrųjų įgūdžių ugdymą  bei vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką. Šiame projekte dalyvauja gimnazijos mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, skatinančius: žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinio prasme) ir jų įsisavinimą gamtoje bei aplinkoje, kurioje jie gyvena; problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą; naujų technologijų naudojimą mokyme/si; mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer) pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse. Mūsų gimnazijos  mokytojai Trakuose vykusiame seminare keitėsi projekte įgyta patirtimi su kitų mokyklų mokytojais, aptarė sėkmes bei tobulintinus dalykus.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Ugdome atsakingus eismo dalyvius

VšĮ „Prisijunk“ bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybe įgyvendina edukacinį projektą „Pasirink protingai“, skirtą vyresniojo mokyklinio amžiaus (III g kl.) mokinių, kelių eismo dalyvių, kompetencijoms tobulinti. Šio projekto „Pasirink protingai“ metodikoje dėmesys skiriamas ne žinių perteikimui, bet problemų sprendimo įgūdžių bei kritinio mąstymo ugdymui. Mokiniams buvo pateikta iš kitų šaltinių žinoma informacija  ir mokoma kritiškai ją įvertinti, išsiaiškinti ir sugriauti klaidingus įsitikinimus. Šie tikslai buvo pasiekti dirbant mažose grupėse. Mažoje grupėje mokiniai mokėsi kurti efektyvias strategijas bei ugdėsi bendravimo įgūdžius, padėsiančius priimti kompetentingus sprendimus potencialiai pavojingose situacijose. Atvejo analizės dalyje mokiniai diskutavo, aptarė ir kritiškai įvertino veiksnius, kylančius situacijose, kurios dažnai sąlygoja kelių eismo įvykius. Taip buvo ugdomas gebėjimas identifikuoti potencialiai pavojingas situacijas ir priimti sprendimus, padėsiančius išvengti kelių eismo įvykių. Visa informacija pateikta mokiniams priimtina forma. Jaunuoliai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę ir ją apginti, buvo naudojama paveiki vizualinė bei garsinė medžiaga, mokiniai patys kūrė nagrinėjamas situacijas ir jas analizavo. Mokymų pabaigoje vyko mokinių apklausa – įsivertinimas, padėjęs apibendrinti mokymų patirtį.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Font Resize
Contrast