Monthly Archives: gegužės 2016

Bendruomenės sveikatos mugė

STEAM ambasadore  mūsų gimnazijoje tapo ir Kauno kolegijos, Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros dėstytoja Kristina Paužienė. Kovo 16 d. buvo organizuota socialinė-edukacinė akcija minint Pasaulinę burnos sveikatos dieną. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedra kartu su Reabilitacijos ir Kosmetologijos katedromis vykdė edukacinių užsiėmimų ciklus gimnazijos 1-12 klasių mokiniams. Bendruomenės sveikatos mugė aktyviai veikė aktų salėje nuo 10 val. iki 15 val. Renginyje dalyvavo  kolegijos studentai ir dėstytojai bei gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Konsultacijos vyko skirtingomis temomis: ,,Individuali burnos higiena mokyklinio amžiaus pacientų  grupėms“, „Veido odos priežiūra. Estetinio įvaizdžio kūrimas paauglystėje“ bei „Sveikatingumo programa mokyklinio amžiaus vaikams“. Mugėje apsilankė daugiau nei pusė gimnazijos mokinių. Dėkojame Kristinai Paužienei, atsiliepusiai į gimnazijos kvietimą bendradarbiauti ir surengusiai įspūdingą ir naudingą sveikatos mugę.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

 

STEAM ambasadoriaus pamoka galvijų augintojų ūkiuose

Iniciatyva STEAM – tai  GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS IR KŪRYBIŠKUMO KOMPLEKSINIO UGDYMO trumpinys. STEAM iniciatyvos esmė – skatinti domėjimąsi tiksliaisiais, gamtos ir inžineriniais mokslais, gerinti šių dalykų rezultatus mokykloje ir taip sulaukti didesnio stojančiųjų į šias specialybes skaičiaus.Sausio mėnesį kreipėmės į mokinių tėvus, kviesdami tapti STEAM ambasadoriais. Tai – STEAM srities specialistas, savanoriškai atvykstantis į mokyklą pasidalyti darbo patirtimi ar pasikviečiantis mokinius į savo darbo vietą. Vienu iš STEAM ambasadorių tapo veterinarijos gydytojasdr. Arūnas Rutkauskas, Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų asociacijos direktorius. Balandžio 18-20 dienomis  mūsų gimnazijos pirmokai, antrokai ir 3b klasės mokiniai, viso 175 mokiniai, lydimi mokytojų Vaidos Gailiuvienės, Gitanos Kairienės, Laimos Špelverienės, Zitos Ragelienės, Loretos Drūlienės, Jolitos Kaučikaitės-Radvilienės, Ritos Subatkevičienės, Jurgitos Macijauskienės, Kristinos Varanavičienės bei Linitos Sabienės, lankėsi Kelmės rajono Stulgių kaimo galvijų augintojų ūkiuose. Pabuvojome A. Rutkausko mėsinių galvijų fermoje bei Šegždų pieninių galvijų ūkyje. Vaikai iš arti pamatė galvijus, juos glostė, šukavo bei maitino. Mokiniai sužinojo, iš kur atsiranda pienas.Vaikai viskuo domėjosi, daug klausinėjo, nes tai buvo nauja, dar nepažįstama patirtis. Būnant ūkyje reikėjo laikytis tvarkos, ramybės, kad galvijams nesukeltume streso. Tai buvo labai nelengva. Apsilankymų metu ūkininkai vaišino arbata, sultimis, sausainiais, naminiais pyragais bei sūrio gaminiais. Gavome dovanų knygelių ir mokomųjų CD plokštelių apie galvijus. Apsilankę galvijų ūkiuose, pirmokai vyko į Jūkainių valstybinį geomorfologinį draustinį, kur įrengtas pažintinis-rekreacinis takas. Tai puiki vieta kultūriniam, pažintiniam, gamtiniam turizmui. Istoriniai šaltiniai liudija, kad čia, tarp Raseinių ir Nemakščių, ošė senovės lietuvių tikėjimo šventoji giria. Nuvykę į Jūkainių pažintinį-rekreacinį taką, pirmokai džiaugėsi gamta, klajojo po nuostabaus grožio beržyną, gėrėjosi ąžuolais, kurie savo šakomis ošė didingos praeities Šventgirės melodiją. Antrokai ir 3b klasės mokiniai keliavo į Nemakščių „Aštuonračio muziejuką“. Jie matė gausybę senoviškų daiktų, rakandų, technikos ir įrankių, skanavo lauko krosnyje keptų margablynių.Vaikams vis kildavo klausimų: ,,Kas čia?“, o ,,Kam čia?“. Už šiuos įspūdžius ir dovanas nuoširdžiai dėkojame Ugnės ir Eimanto tėčiui Arūnui Rutkauskui, tapusiam STEAM ambsadoriumi ir sudariusiam sąlygas mokytis tokiu neįprastu būdu.

Informaciją parengė Undinė Diana Tumavičienė  ir Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Darom -2016

Pasaulinis judėjimas „Let‘s Do It World“ (DAROM) 2013 metais buvo pripažintas Jungtinių Tautų organizacijos. Balandžio 23 d.gimnazijos bendruomenė kaip ir kiekvienais  metais aktyviai dalyvavo akcijoje. Šiemet tvarkėmės organizatorių numatytame taške, Romainių miške. Didelis būrys savanorių esant puikiam orui puikiai nusiteikę  susirinkome Romainiuose prie organizatorių palapinės.  Gavę šiukšlių rūšiavimui maišus, puolėme į darbą. Kartu su kitų ugdymo įstaigų komandomis, vietos  bendruomene surinkome nemažai šiukšlių. Romainių miškas akyse gražėjo. Akcijos organizatoriai vaišino arbata, sausainiais, organizavo žaidimus, dalino prizus. Visi naudingai ir maloniai praleidome laiką.

Skaitykite plačiau:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156604567665696.1073741981.272619940695&type=3

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

,,Mes – Europos vaikai“

Šilainių mikrorajono mokyklų sporto šventė ,,Mes – Europos vaikai“, skirta Lietuvos įstojimui į Europos sąjungą paminėti, tapo tradicinė. Šios šventės iniciatorė – Jono Pauliaus II gimnazija, kuri kartu su Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija kasmet kviesdavo Šilainių mokyklų mokinius paminėti Europos dieną. Pernai buvo nuspręsta, kad organizuoti šventę bus pavesta tai mokyklai, kuri taps nugalėtoja. Taigi šiais, 2016 metais, sporto šventė „Mes- Europos vaikai“ gegužės 6d. vyko mūsų gimnazijoje. Šventėje dalyvavo 5-6 klasių mokiniai (5 mergaitės, 5 berniukai) iš Tado Ivanausko progimnazijos, Kauno Milikonių bei šv. Kazimiero pagrindinių mokyklų bei Jono Pauliaus II ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijų. Dalyviai varžėsi ne tik sporto estafetėse, bet ir viktorinoje apie Europos Sąjungą. Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Gintarėlis“ trumpų pertraukėlių metu šventės dalyviams demonstravo savo meistriškumą ir pasirengimą dalyvauti Dainų šventėje. Šiais metais nugalėtojais tapo Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos komanda,  įgydama teisę surengti sporto šventę kitais metais. Mokiniai apdovanoti diplomais, medaliais ir saldžiomis dovanomis. Šventę organizavo ir vedė kūno kultūros mokytojai Galina Butautė, Anna Kizalienė, Rasa Kizikaitė, Arvydas Mackevičius, Marolė Mankienė, Giedrius Monkevičius. Viktorinos klausimus parengė istorijos mokytojas Valdas Piškinas, šokėjams vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Renginį padėjo vesti gimnazijos mokinių taryba. Visi šventės dalyviai patyrė daug džiaugsmo, turėjo progos demnstruoti ne tik savo vikrumą, bet ir sumanumą. Ačiū šventės organizatoriams ir dalyviams.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

 

Poezijos ir dainų popietė „Pavasaris. Mama. Vaikystė“ anglų kalba

„Mama – brangiausias žmogus pasaulyje, pavasaris – gražiausias metų laikas, o vaikystė – nuostabiausias metas kiekvieno mūsų gyvenime“,- popietę pradėjo IIIc klasės gimnazistės, vedančiosios renginį, Vilma ir Gabrielė. Ši šventė jaunesnių klasių mokiniams jau tapo tradicine, rengiama aštuntus metus iš eilės. Susirinko net 40 jaunųjų poezijos ir dainų mylėtojų, daugiausia 6-tų ir 7-tų klasių mokinių ir visas būrys 4-tokų. Vaikai nuoširdžiais plojimais palaikė savo draugus, ypač antrokę Soan Mileną. Tačiau didžiausia staigmena mažiesiems buvo įspūdingas į svečius atvykusių vienuoliktokų Jokūbo ir Roko pasirodymas. Vaikai išgirdo nuostabius V. Šekspyro tragedijos „Romeo ir Džiuljeta“ monologus, sakomus renesanso laikų anglų kalba. Šventę baigėme nuotaikinga 7b klasės atliekama daina. Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms Aušrai Zemlerienei ir Svetlanai Sapunovai bei IIIc klasės mokiniams už pagalbą organizuojant šventę. Visiems sėkmės ir gražių rezultatų, atsisveikiname iki kitų metų pavasario.

Anglų kalbos mokytoja Juzefa Sobolienė

Projektas ,,Mes augame“

Šių metų balandžio 21 dieną vyko tęstinis projektas, kuris kasmet pakviečia Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos pirmokus, IV gimnazijos klasių mokinius bei Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ ugdytinius. Linksmos estafetės, šokių programos išjudina kiekvieną sporto ir šokio šventės dalyvį. Mūsų mažieji bičiuliai, būsimi gimnazijos mokiniai, pirmokai, dar visai neseniai buvę darželinukai, ir jau bebaigiantys mokyklą mokiniai  kartu sudaro mišrias komandas ir varžosi linksmose estafetėse. Ši šventė ugdo pomėgį judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą, stiprina įvairaus amžiaus mokinių bendravimo įgūdžius, mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių narių tarpusavio ryšius. Kūno kultūros mokytojai rengia šventės programą, teisėjauja, apdovanoja šventės dalyvius. Choreografijos mokytoja kasmet parengia šokių programą. Nuoširdžiai džiaugiamės sėkmingu kasmetiniu projektu „Mes augame“.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Absolventai grįžta į gimnaziją

III-IV gimnazijos klasių mokiniai visą balandžio mėnesį turėjo puikią galimybę susitikti su mokyklos absolventais. Jie noriai sutinka atvykti į mokyklą ir pasidalinti savo patirtimi, sėkmėmis ir nesėkmėmis, džiaugsmais ir nusivylimais baigus Kauno Juozo Grušo meno gimnaziją. Vieni jų dalinasi savo dabartinių studijų patirtimi ir nauja patirtimi būnant universitetų, kolegijų studentais, kiti dalinasi patirtimi būdami įvairių darbo sričių atstovais, kiti –  patirtimi vienerius metus savanoriaujant, keliaujant. Absolventai dalinasi patirtų valstybinių egzaminų baimėmis ir iššūkiais, stresais ir džiaugsmais, pergalėmis ir nusivylimais, pasakojimais, kaip ruošėsi jiems ir kaip egzaminus laikė. Patirtys įdomios, savitos, unikalios, labai vertingos, duodančios puikių apmąstymų, kaip nešvaistyti laiko, o susitelkti egzaminų pasiruošimui ir jų laikymui,  taip pat suteikia puikią galimybę pasvajoti ir susidurti su tikrove, kada paliksi gimnazijos suolą ir susitiksi su gyvenimu akis į akį.

Parengė psichologė Greta Jakaitė

 

Font Resize
Contrast