Monthly Archives: kovo 2016

Mokyklos bendruomenės sveikatos mugė

Susidomėkite ir dalyvaukite!

Kovo 16d. aktų salėje vyks mokyklos bendruomenės sveikatos mugė. Mugės pradžia 10val. Temos: 

Mokyklinio amžiaus vaikų individuali burnos higiena (1-12kl.),

Sveikatingumo programa (1-12kl.),

Veido odos priežiūra. Estetinio įvaizdžio kūrimas paauglystėje (5-12 kl.).

Projektas – akcija ,,Šv. Kazimieras – jaunimo globėjas“

Kovo 4 d. 14.00-16.30 val. Kauno Juozo Grušo mokyklos Ib klasės mokiniai ir mokytojai V. Sakalauskienė, R. Klingaitė, A. Augustis dalyvavo XIV Kauno miesto mokinių dailės projekte-meninėje akcijoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas“. Renginio  tema ,,Šv. Kazimieras laimina bendruomenes“. Renginys vyko Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Dalyvavo 22 mokyklos ir gimnazijos. 14 metus vykdomo projekto iniciatorius dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis.

 

Fotografijos konkursas ,,Mokykla pro objektyvą“

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų organizuotame fotografijos konkurse ,,Mokykla pro objektyvą“ . Jie sukūrė įdomių, savitų  fotografijų apie mūsų mokyklos gyvenimą. Neringa Budrikaitė (IVc) laimėjo II vietą, o Martynas Kliučininkas (Ia) laimėjo organizatorių simpatijų nominaciją ir diplomą. Laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir dovanomis. Kiti mokiniai – Padėkos raštais. Mokinius parengė  dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis. Džiaugiamės sėkmingu mūsų gimnazijos mokinių dalyvavimu konkurse.

Dailės mokytojas Aidas Augustis

Ateitininkų viktorina ,,Pažink Tėvynę“

Kovo 3 d. mūsų gimnazijoje įvyko Kauno ateitininkų viktorina ,,Pažink Tėvynę“, skirta Kovo 11-ajai dienai. Renginį pradėjome Lietuvos Respublikos himnu. Į mokyklą sugužėjo 20 komandų: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12 kl. I vietą laimėjo mūsų gimnazijos 7-8 kl., II vietą – 9-12 kl. komandos. Taip pat I vietą laimėjo 3-4 kl. grupės komanda. Po viktorinos ateitininkai žiūrėjo meninį filmą ,,Knygnešys“. Renginį ateitininkai baigė malda.

Parengė mokytojos ateitininkės Vida Zulonaitė ir Zofija Šimkienė

Ilgesys nerūpestingai vaikystei išliko

Kovo 1 – ąją pirmokai kartu su savo mokytojais lankėsi darželyje „Šarkelė“. Prieš pusmetį palikę savo mylimas auklėtojas buvę darželinukai pravėrė mokyklos duris ir tapo mokiniais. Čia jų laukė nauji draugai, nauji iššūkiai. Kartu su mokytojomis Vaida Gailiuviene, Gitana Kairiene, Laima Špelveriene vaikai išmoko skaityti, rašyti visas raides, skaičiuoti ir tapo tikrais mokiniais. Su etnokultūros mokytoju Artūru Sinkevičiumi, choreografijos mokytoja Ina Skirmantiene mokiniai gali pasidžiaugti išmokę naujų dainų ir šokių. Bet ilgesys nerūpestingai vaikystei išliko. Mokiniai dažnai prisimindavo savo buvusias auklėtojas ir darželyje likusius draugus. Paruošę koncertinę programą, skirtą Kovo 11-ąjai, džiugiai klegėdami mokiniai išskubėjo į lankytą darželį. Ir nežinia kas labiau džiaugėsi koncertu – užaugusius savo auklėtinius pamačiusios auklėtojos ar susikaupę koncertuojantys vaikai.

Parengė mokytojos G.Kairienė, L.Špelverienė, V. Gailiuvienė

Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją

2016 m. kovo 1 d. Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje vyko Kauno miesto mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos konkursas – viktorina „Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“. Mūsų mokyklą atstovavo 8 –ųjų klasių komanda – Astijus Stanaitis, Povilas Paškevičius, Mindaugas Padegimas, Rokas Gudaitis, Tadas Čėsna. Pasirodėme puikiai ir iš konkurse dalyvavusių 17 komandų, pelnėme II vietą, atsilikdami nuo I vietos laimėtojų tik 1 tašku. Mokiniai parodė puikias istorijos žinias. Džiaugiamės jų laimėjimu.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Istorijos popietė „Lietuvos skausmas – tremtis“

Vasario 25 d. mūsų mokyklos gimnazistai turėjo unikalią galimybę – susitikti su buvusiu tremtiniu Vitaliu Staugaičiu. Svečias įtaigiai pasakojo, kaip 1941 metais, prasidėjus masiniams trėmimams Lietuvoje, buvo ištremta ir jo šeima – mama Emilija Staugaitienė, broliai Darius ir Romas į Altajaus kraštą, o 1942 metais – į Trofimovską prie Laptevų jūros, mums žinomą kaip Amžinojo įšalo žemė. Tuo metu Vitalijui buvo tik dvylika metų, o dabar stovėjo prieš mus garbaus amžiaus žmogus, kurio atmintyje metai neištrynė nė vienos akimirkos. Šeimos susitelkimas, vyresniųjų brolių globa padėjo iškęsti visus sunkumus ir 1959 metais gyviems sugrįžti atgalios į Lietuvą. Mokiniai suprato, kad šis žmogaus vertybes perėmė iš savo šeimos, nes tėvas buvo Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris, dėdė Justinas Staugaitis– Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras, vyskupas, visuomenės veikėjas. 1989 metais lietuviai organizavo pirmąją ekspediciją į tremties vietas. Jos tikslas – įamžinti savo tautiečių kančias ir aukas Sibiro žemėje. Ekspedicijos vedliu buvo V.Staugaitis, nes, būdams ir dirbdamas tremtyje, puikiai žinojo tas vietoves. Pašnekovas rodė apie šią ekspediciją sukurtą filmą. Mokiniai susipažino ir su svečio parašyta knyga „Prie Lenos ne savo noru“, nupieštais piešiniais, vaizuojančiais tremties realybę. Muzikos mokytoja E.Grybienė su II e klasės mokine E. Pacauskaite papuošė renginį, dainuodamos dainą „Jei ne auksinės vasaros“. Po renginio mokiniai neskubėjo skirstytis ir bendravo su svečiu. Daugelio veiduose atsispindėjo sumišimas, o kai kurių akyse žibėjo ašaros. Nuoširdžius padėkos žodžius tariame svečiui Vitalijui Staugaičiui už perduotą ir išsaugotą istorinę patirtį.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility