Monthly Archives: sausio 2016

Viešosios kalbos angliškai

Nereikia rašytinių taisyklių. Apie tai ir kalbėjo II-III klasių gimnazistai. Nepaprastai gera buvo klausytis nuoširdžių, įtikinamų kalbų apie žmogui būtiną padorumą, išgirsti jautrių pavyzdžių. Visus klausytojus maloniai sušildė išskirtinio grožio ir jautrumo kalbos, pasakytos II Ievos Daščioraitės ir IIIc Ingos Valiaugaitės. Komisija skyrė joms pirmąsias vietas, tad mergaitės savo kalbas dar sakys respublikiniame konkurse ir Kauno mieste. Nedaug nuo jų atsiliko II-osios vietos laimėtojos: IIb klasės Kamilė Žiūrytė ir IIIc klasės gimnazistės Akvilė Martinavičiūtė. Daug šiltų žodžių nusipelno ir 3-čiosios vietos laimėtoja Gabrielė Krukauskaitė, IIIc. Dėkoju ir konkurso vedėjui bei šauniam IT specialistui Gediminui Grigaliūnui, IIIc. Linkiu, kad daugiau mokinių pamėgtų viešąją kalbą ir išreikštų save kaip asmenybę.

Anglų k. mokytoja J. Sobolienė

Lytiškumo paskaita „Esi vertas daugiau“

Tikybos mokytojos A.Pundinienė ir V.Zulonaitė sausio 20 d. į mokyklą pakvietė Kauno Arkivyskupijos jaunimo centro atstovus Agnę Grigaitytę, Miglę Pečiulytę, Dainių Ušacką, kurie, vykdydami lytiškumo ugdymo programą „Esi vertas daugiau“, atvyko susitikti su 10-ųjų klasių mokiniais. Jaunatviškas požiūris, profesionalūs ir dalykiški pokalbiai paskatino mokinius betarpiškai bendrauti su svečiais, padėti suvokti, kokios  vertybės reikalingos kuriant šeimą. Mokiniai tikino, kad tokie susitikimai jiems yra naudingi, aktualūs ir laukiami.

Tikybos mokytoja Audronė Pundinienė

 

Sausio 13-osios prasmė – mūsų jausmuose ir širdyse

Sausio 13-ąją  ne tik pareiga, bet ir svajonė, meilė, tikėjimas sujungė žmones. Mūsų gimnazijos bendruomenė Laisvės Gynėjų dieną sutiko vykdydama akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdami žvakeles languose, mokyklos erdvėse. Pirmoji pamoka skirta Sausio 13-osios įvykių kronikai prisiminti, Tautos didvyriams pagerbti, žmogaus orumo, pozicijos ir pilietiškumo išraiškos suvokimui analizuoti. Gausus vyresniųjų klasių mokinių būrys, pasirengęs vykdyti edukacinę išvyką „Laisvės ir gyvybės keliu“ į Vilnių, pagerbiant Antakalnio kapinėse palaidotus žuvusiuosius, aplankant Televizijos bokštą, dalyvaujant iškilmingame minėjime prie Seimo, susirinko prie mokyklos sukurto simbolinio aukuro. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė, išlydėdama gimnazistus, palinkėjo prasmingos kelionės ir priminė, kad žmonių vienybė ir sutarimas yra galinga jėga, padedanti nepalūžti sudėtingiausiose situacijose ir istorinių įvykių verpetuose. Dalis mokinių kartu su tikybos ir etikos mokytojais dalyvavo šv. Mišiose Įgulos bažnyčioje, o III-ių klasių mokiniai istorijos popietės metu aktų salėje žiūrėjo filmą apie Sausio 13-osios įvykius. Gimnazijos mokinių taryba aktyviai talkino puošdami mokyklos erdves, vykdydami akciją, padėdami parengti stendinę ekspoziciją „Sausio 13-osios metraštis“. Dvidešimt penkeri metai praėjo nuo tos lemtingos nakties. Pasiteisino Justino Marcinkevičiaus žodžiai, kad „vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti‘.

Mokytoja Eugenija Paškauskienė

Konkurso ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ nugalėtojų apdovanojimas

Ketvirtadienį, sausio 14 d., Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje vyko miesto mokyklų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkurso „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!” aptarimas ir apdovanojimų šventė. Jos metu žiūrėjome mūsų gimnazijos dailės mokytojo eksperto A. Augusčio sukurtą filmą apie šį konkursą, o IIa klasės mokinė ir mūsų gimnazijos mokinių prezidentė Gabrielė Lukošiūtė papasakojo, kaip jam buvo ruošiamasi. Mūsų gimnazija iš Kauno mero pavaduotojo V. Popovo ir Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos I. Visockienės rankų atsiėmė apdovanojimus už šventinį interjero papuošimą. Nugalėtojais tapo ir kalėdinių puokščių kūrėjai. Buvo atrinkta 14 kompozicijų, iš jų 8 apdovanotos diplomais. Jas sukūrė Marija Emilija Malinauskaitė (IVa kl)., Diana Deliusinaitė (IIIa kl.), Erika Dirgėlaitė (IIc kl.), Rita Bubelytė ir Ieva Štuikytė (Ib kl)., Vytautė Blekaitytė (7c. kl.) ir 6d klasės kolektyvas, vadovaujamas mokytojų Aldonos Markvaldienės, Ingridos Raguckienės ir Jūratės Gudžiuvienės. Džiaugiamės ir sveikiname nugalėtojus!

Paruošė mokytoja Rasa Klingaitė

Gyvoji grandinė – pagarba Laisvės gynėjams

Sausio 13 d. mūsų gimnazijos ir kitų mokyklų ateitininkai dalyvavo Įgulos bažnyčioje šv. Mišiose, skirtose Lietuvos Laisvės gynėjų pagerbimui. Bažnyčioje, susikabinę gyvąja grandine aplink altorių, prisiminėme Laisvės gynėjus, kurie rankomis lemtingą 1991 m. sausio 13-ąją apjuosė televizijos bokštą. Pasibaigus šv. Mišioms, klausėmės Sausio 13-osios nakties įvykių prie Televizijos bokšto įrašo, kartu su Moksleivių laisvalaikio rūmų meno kolektyvais dainavome dainas, kurias dainavo Laisvės gynėjai. Žuvusiuosius laisvės gynėjus pagerbėme eisena į karo muziejaus sodelį. Prie Laisvės paminklo ir Nežinomojo kareivio kapo uždegėme atminimo žvakutes žuvusiesiems laisvės gynėjams.

Mokytoja Vida Zulonaitė

Prie balto Kūčių stalo

Gruodžio 23 d. vyko gimnazijos bendruomenės adventinė susikaupimo popietė ,,Prie balto Kūčių stalo“. Bendruomenės nariai, apmąstydami Advento prasmę, iš gamtinių medžiagų kūrė kompoziciją ,,Advento vainikas“. Vainike suspindusi žvaigždė vedė bendruomenės narius prie simbolinės Betliejaus prakartėlės. Atkeliavę prie Kūčių stalo, laužė kalėdaitį, padalintą gimnazijos direktorės N. Šimienės, linkėdami vienas kitam Dievo palaimos. Gimnazijos bendruomenę pasveikino Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijos klebonas – kun. teol. lic. Žydrūnas Paulauskas.

Parengė Mokytoja Vida Zulonaitė

 

Kalėdinis klasių puošimo konkursas

Gimnazijos Mokinių taryba pakvietė visas klases dalyvauti kalėdinės klasės puošimo konkurse. Iniciatyvą palaikė ne tik pradinukai, bet ir abiturientai. Konkurse dalyvavo 32 klasės. Mokyklos direktorė N. Šimienė su Mokinių taryba, lankydamasi klasėse, stebėjosi mokinių entuziazmu, kūrybiškumu, originalumu. Komisija, kurią sudarė dailės ir technologijų mokytojos A. Markvaldienė, J. Gudžiuvienė, R. Keturkienė nutarė, kad originaliausiai klasę papuošė Ia klasės mokiniai, iš kankorėžių sukūrę įspūdingą elnią devyniaragį (vadovė L. Jurkšienė), II vieta skirta 6a klasei už kompoziciją „Langas į Kalėdas“ (vadovė J. Karpienė). III vieta skirta dviems klasėms – 8b ir 5d. Nustebino ir IVb klasės mokiniai, išmoningai papuošę kabinetą. Dalyvavusių konkurse mokinių kūrybiškumas sukūrė subtilią kalėdinę nuotaiką.

Gimnazijos mokinių tarybos koordinatorė Eugenija Paškauskienė

Kūrybinės dirbtuvės – graži tradicija

Gruodžio pradžioje 2a klasės mokytoja Jolita ir 4 b klasės mokytoja Erika pakvietė savo mokinius ir jų šeimas į jau tradicija tapusias Kūrybines dirbtuves. Kartu dirbo visi –  vaikai,  tėveliai, broliukai,  sesutės. Šeimų pagamintos avelės, varvekliai ir žibintai papuošė kabinetus, o po Advento vakaronės  džiugina  namiškius.

Parengė Jolita Kaučikaitė – Radvilienė

Accessibility