Monthly Archives: lapkričio 2015

EURONET 50/50 MAX

EURONET 50/50 MAX projektas oficialiai pradėtas Briuselyje 2013 metų balandį ir tęsis tris metus. Projektą remia Europos Komisijos inicijuota Pažangi Energetika Europai (PEE) programa. EURONET 50/50 MAXskatina energijos taupymą 13-os Europos Sąjungos šalių viešuosiuose pastatuose įgyvendinant 50/50 metodiką 500-se mokyklų bei beveik 50-yje viešųjų pastatų. Sutaupyti pinigai bus vienodomis dalimis padalyti pastato naudotojams bei savivaldybei, apmokančiai sąskaitas už sunaudotą energiją. Šiame projekte, dalyvauja Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA) bei 10 miesto mokyklų. Pagrindinė projekto idėja – įtraukti mokyklas į energijos taupymo veiklas, sukuriant ekonominę paskatą mokymosi įstaigoms ir vietinėms savivaldybėms:
•50% piniginių sutaupymų, pasiektų mokiniams ir mokytojams įdiegus energijos efektyvumo priemones, bus sugrąžinama mokyklai (pinigine išmoka);
•50% piniginių sutaupymų bus sugrąžinama vietinei savivaldybei, apmokančiai mokyklų suvartotos energijos sąskaitas. Šiame projekte dalyvauja ir mūsų gimnazija. Projekto grupę mokykloje sudarė direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, fizikos mokytojas ir IIIc klasės mokiniai. Konsultuojant KREA darbuotojams ir naudojantis projektui skirtomis apskaitos priemonėmis, visus metus buvo vykdoma energijos suvartojimo apskaita ir įgyvendinamos energijos taupymo priemonės. 2014 metų rezultatai buvo paskelbti minint Energetikų dieną. Visos projekte dalyvaujančios apdovanotos paskatinimo prizais, o laimėtojams atiteko meteorologinės stotelės. KREA bei Kauno miesto savivaldybei apibendrinus rezultatus, paaiškėjo, jog mūsų gimnazija tapo efektyviausiai energiją vartojančia mokykla. Sutaupyta energijos už beveik 4000 €. Džiaugiamės pasiektais rezultatais ir didžiuojamės, kad, savo veikla ugdydami inovacijų kultūrą mokykloje, lokaliai prisidedame prie globalių problemų sprendimo. Daugiau informacijos galite rasti projekto tinklalapyje www.euronet50-50.eu

Parengė Undinė Diana Tumavičienė


Panevėžio mokyklų vadovų vizitas gimnazijoje

Panevėžio mokyklų vadovai lapkričio 12d. domėjosi gimnazijos bendruomenės narių lyderystės raiška, mūsų įstaigos patirtimi, įgyvendinat humanistinio ugdymo menine veikla modelį bei inovacijų kultūros ugdymu. Patirties sklaidos vizito metu svečiai aplankė mokyklos muziejų, lankėsi dailės, technologijų, matematikos, fizikos kabinetuose, bendravo su mokytojais ir mokiniais, domėdamiesi IKT taikymu ugdyme. Panevėžio mokyklų vadovai stebėjo atvirą integruotą meninę kūrybinę veiklą, naudojant skaitmenines technologijas ir skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai. Vizitas buvo abipusiai naudingas: pasikeitėme idėjomis, kaip galima tobulinti ugdymo organizavimą, veikti efektyviau, rezultatyviau, kaip stiprinama inovacijų kultūra mokyklose.
Parengė Undinė Diana Tumavičienė


Tolerancijos popietė „Tolerancija kitaip“

2015 m. lapkričio 16 d. gimnazijos mokinių taryba sukvietė I gimnazijos klasių mokinius į tolerancijos popietę „Tolerancija kitaip.“  Renginį vedė mokinių tarybos atstovės Gabrielė Lukošiūtė ir Joana Vosyliūtė. Etikos mokytojo Tomo Pažarausko dėka dalyviai galėjo stebėti II klasių mokinių debatus „Lietuva tolerantiška pabėgėliams“. Nugalėjo komanda, teigusi, kad Lietuva nėra tolerantiška pabėgėliams. Kol komisija skaičiavo balsus, stebėtojai tapo aktyviais dalyviais ir spalvino, iliustravo tolerancijos simboliais balionus. Vėliau turėjo suvaidinti situaciją, kuri atspindėjo netolerantišką mokinių požiūrį į tam tikrus reiškinius ir parodyti teisingą sprendimo būdą. Šiemet pasiūlytas tolerancijos simbolis – mozaika, todėl mokinių komandoms buvo įteikos mozaikos dalys, kurias sudėliojus, jos taptų spalvingais vaizdais. Teigiamos emocijos, puiki nuotaika vyravo šio renginio metu. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova, stebėjusi mokinių veiklą, apibendrino ir priminė, kad kalbėti apie toleranciją yra paprasčiau, negu laikytis jos kiekviename žingsnyje. Visų dalyvių komandoms ir jų auklėtojams nuoširdžiai padėkota ir įteiktos mokinių tarybos padėkos. Visi buvo pakviesti dalyvauti komplimentų pertraukoje, kuri vyks lapkričio 17 d.

Gimnazijos mokinių tarybos prezidentė Gabrielė Lukošiūtė


Akcija ,,Komplimentų pertrauka“

 2015 m. lapkričio 17 dieną antrojo aukšto foje per ilgąją pertrauką vyko Tolerancijos dienai paminėti skirta akcija „Komplimentų pertrauka“. Ją inicijavo ir organizavo gimnazijos mokinių taryba. Buvo paruošti rakteliai, ant kurių visi norintys galėjo užrašyti komplimentą ar palinkėjimą ir jais apdovanoti kitus . Daugelis klausė, kodėl simbolis – raktelis? Sakoma, kad auksinis raktelis į kiekvieno širdį – ištartas geras žodis, todėl kiekvienas gavęs ar pats įteikęs šį simbolį pasijuto tikrai geriau. Visą laiką grojo muzika, vyravo gera nuotaika, spindėjo šypsenos mokinių ir mokytojų veiduose.
 

Eglė Strikšaitė, 8 d klasės mokinė, gimnazijos mokinių tarybos atstovė

Kviečiame į parodą Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMUOSE  eksponuojama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda. Kviečiame visos gimnazijos bendruomenės narius lankytis parodoje, patirti žavesį, pasidžiaugti mokinių pasiekimais.

 

Kūrybinės dirbtuvės ,,Kaligrafija“

Lapkričio 13 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Kaligrafija“, kurias vedė VDU studijuojanti japonė Momoko Fujiwara (Japonija). Kaligrafija – tai hieroglifų improvizacijos, linijų kalba ant ryžinio popieriaus. Renginyje dalyvavę mūsų gimnazijos Ia ir IIb klasių moksleiviai ir dailės mokytoja Rasa Klingaitė susipažino su japonų kaligrafijos principais, tapybos priemonėmis, patys piešė hieroglifus. Bendravome su lektore angliškai, sužinojome įvairių japoniškų žodžių reikšmes ir išmokome juos užrašyti, taip pat rašėme ir savo vardus. Atsisveikindami padėkojome Momoko ir padovanojome jai mūsų gimnazijos moksleivių kurtą stiklo papuošalą. Susitarėme ateityje dar susitikti ir sužinoti daugiau apie Tekančios saulės šalies meną.

Parengė mokytoja Rasa Klingaitė

 

Krepšinio estafečių varžybos

Lapkričio 11 dieną Nacionalinė krepšinio akademija pakvietė 1-2 klasių mokinius dalyvauti krepšinio estafečių varžybose. Kiekviena klasė išsirinko sportiškiausių mokinių komandą. Palaikymo komandos nariai piešė plakatus ir „sirgo“ už klasės komandą. Varžybas organizavo ir vedė Nacionalinės krepšinio akademijos treneriai. Komandos varžėsi 5-iose skirtingose rungtyse: kamuolio varymas (ridenimas) aplink kliūtis, kamuolio varymas visu greičiu, „Pagavai ir perduok“, sumušk į lanką ir bėk, taikliausias krepšininkas. Nugalėjo taikliausių, greičiausių ir ištvermingiausių mokinių komandos – 1 c (mokyt. L. Špelverienė) ir 2 a (mokyt. J. Kaučikaitė – Radvilienė). Džiaugiamės apdovanojimais ir iškovotais medaliais.

Parengė Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, foto Jolitos Kaučikaitės – Radvilienės


IV skudutininkų ansamblių festivalis ,,Dudutis 2015”

Skudučiai – seni lauko muzikos instrumentai, buvę dar gana populiarūs XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje jie ėmė sparčiai nykti, kiek ilgiau išlikdami šiaurės rytų Lietuvoje, sutartinių krašte. Lietuvos liaudies kultūros centras propaguodamas retesnes liaudies meno apraiškas nutarė prikelti šio unikalaus instrumento viešą skambesį.  Spalio 24 d. Pasvalyje nuklegėjo jau krtvirtą kartą organizuojamas skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių festivalis ,,Dudutis”, kuriame koncertavo 13 kolektyvų su daugiau nei 100 skudutininkų iš visos Lietuvos. Nuo 2010 metų festivalis rengiamas vis kitame Aukštaitijos regiono mieste. Šiame festivalyje jau ketvirtą kartą dalyvavo ir mūsų gimnazijos skudutininkų ansamblis ,,Skudutis” ( vadovė Dalia Razumienė; mokinės: Ieva Gasiūnaitė, Gabija Skaburskytė, Undinė Tumavičiūtė, Rugilė Jonuškaitė, Emilė Jonuškaitė, Aistė Narbuntaitė).

Parengė mokytoja Dalia Razumienė


Atviras tarptautinis vaikų piešinių konkursas

Lapkričio 4 d. mūsų gimnazijos mokinės buvo pakviestos į iškilmingą Kauno Rotary klubo susirinkimą. IIb klasės mokinė Ieva Keruckaitė ir 6a kl. mokinė Monika Liutkutė tapo Atviro tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Oginskis be sienų“, vykusio Baltarusijoje, nugalėtojomis. Mergaites pasveikino ir apdovanojimus įteikė Kauno Rotary klubo prezidentas Arvydas Černulis. Nugalėtojas pristatė dailės mokytojos Rima Keturkienė ir Rasa Klingaitė.

Parengė mokytoja Rasa Klingaitė


 

,,Kamštelių vajus 2015″ nugalėtojų apdovanojimas

Spalio 23 dieną Vilniaus PLC ,,Panorama“ įteikti apdovanojimai konkurso „Kamštelių vajus 2015” nugalėtojams. Iš viso surinkta 10 051 kilogramas plastikinių butelių kamštelių (pernai 7 909kg). Kamštelius rinko 12 Lietuvos miestų. Mūsų, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, surinko 318 kg (pernai – 324 kg, užpernai – 352 kg) plastikinių butelių kamštelių ir laimėjo III vietą. Akcijai vadovavo mokytoja Jurgita Macijauskienė. Mums atiteko nuostabus prizas – trisdešimt penkių vaikų išmaudymas Druskininkų pramogų parke ir 300 eurų vertės prizas mokyklos poreikiams. Be to, per konkurso „Kamštelių vajus 2015” finalinį renginį vyko ilgiausio plastikinio žaislo iš butelių kamštelių vėrimas ir Lietuvos rekordo fiksavimas. Buvo suverta 266, 60 m gyvatė, kuri svėrė daugiau nei penkiasdešimt kilogramų. Gyvatei pagaminti  sunaudota 26 600 kamštelių. Po renginio į gimnaziją ,,atkeliavo“ metalinis niekutis su vėliavėle rankoje. Į jį mokiniai jau pradėjo mesti plastikinius kamštelius. Tikime, kad  kitais metais kamštelių kilogramų padaugės!

Parengė mokytoja Jurgita Macijauskienė


Accessibility