Monthly Archives: balandžio 2015

Meninio skaitymo konkursas

Balandžio 14 d. m. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinėje mokykloje vyko Kauno miesto   3-4 klasių mokinių Meninio skaitymo konkurso I turas.  Mūsų mokyklą atstovavo 3b klasės mokinė Rusnė Rupšytė (mokytoja Erika Gylienė) ir 4b klasės mokinys Ignas Čiginskas (mokytoja Gitana Kairienė). Rusnė Rupšytė tapo I turo nugalėtoja ir pateko į finalinį – II turą, kuris vyko balandžio 15 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre.  Komisijos pirmininkas – Egidijus Stancikas – Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius – pasveikino skaitovę ir įteikė kompetentingos komisijos paskirtą nominaciją už įtaigumą.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

,,Šokių pynė“ Lėlių teatre

Balandžio 17 d.mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Gintarėlis“ ir kanklininkių ansamblis „Želmenėliai“ sukvietė lietuvių liaudies muzikos bei šokio mylėtojus į Kauno valstybinį lėlių teatrą. Čia vyko etnokultūrinio projekto „Senolių langines pravėrus“  tradicinis renginys „Šokių pynė“. 3b klasės šokėjai kvietė žiūrovus įsigyti informatikos mokytojo Visvaldo Stanevičiaus specialiai renginiui sukurtus bilietus. Renginio organizatorei Erikai Gylienei talkino mokytojos Rita Subatkevičienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė- Radvilienė. Scenoje spalvingas šokių pynes pynė net 155 šokėjai – 1a, 2b, 3b, 4a, 4b klasių jaunučiai ir 7-11 klasių jauniai bei jaunuoliai. Gausus šokėjų  būrys su vadove, choreografijos mokytoja Ina Skirmantiene, bei kanklininkės su vadove, muzikos  mokytoja Dalia Razumiene, dėkojo gerbiamai mokyklos direktorei Nijolei Šimienei už globą, supratimą ir galimybę tobulėti ne tik dailės, bet ir muzikos bei šokio meno srityje. Šokėjams bei muzikantams gausių plojimų  negailėjo mokyklos pavaduotojos Vilija Demjanova, Undinė Diana Tumavičienė, į koncertą atėję mokytojai ir koncerto dalyvių šeimų nariai – tėveliai, seneliai, broliai, sesės. Šventę vainikavo visų 7 kolektyvų  nupinta  šokių pynė, skambant jau tradicine tapusiai „Linksmapolkės“ melodijai. Mokyklos direktorė pasidžiaugė gausiu vaikų ir jaunimo būriu, puoselėjančiu mūsų tautos tradicijas, pasveikino šokėjų bei muzikantų šeimas, skiepijančias savo vaikams meilę lietuvių liaudies šokiui, dainai, muzikai.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

 

 

Jauniesiems tyrėjams pamokos mokslinėse laboratorijose

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, vykdydamas projektą „Mokinių-  jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas“, šių metų vasario-balandžio mėnesiais organizavo praktinius mokymus stacionarioje mokslinėje laboratorijoje Vilniuje. Šiuose mokymuose  balandžio 8-10 dienomis kartu su fizikos mokytoju dalyvavo dešimt gabiausių mūsų mokyklos devintų klasių mokinių, besidominčių gamtos mokslais. Mokiniai pirmųjų mokymų metu įgijo teorinių žinių ir atliko praktinius tyrimus mikrobiologijos, biofizikos, biochemijos ir nanotechnologijų laboratorijose. Mokiniai tyrinėdami susipažino su atominės jėgos mikroskopo, Furje transformacijų infraraudonųjų spindulių spektroskopo bei skenuojančio elektroninio mikroskopo veikimu ir taikymu. Gegužės mėnesį, praktinių mokymų metu, jaunieji tyrėjai atliks pasirinktus tiriamuosius darbus, kuriuos pristatys projekte dalyvaujantiems savo bendraamžiams iš kitų Lietuvos mokyklų.

Keleto mokinių atsiliepimai:

„Per šiuos mokymus išmokau daug naujo, pirmą kart dirbau laboratorijoje. Man tai buvo labai naudinga. Labai patiko biochemija, biofizikos prietaisai ir mikrobiologija“(Paulius).

„Praktiniai darbai prikaustantys visą dėmesį ir naudingi“( Gabrielė).

„Man mokymai buvo naudingi, nes išmokau dirbti laboratorijose, pamačiau, kaip ir kas jose yra daroma, išmėginau prietaisus ir daiktus, kurių nebuvau mačiusi ar bandžiusi naudotis. Man labai patiko ten vedamos paskaitos, ypač biofizikos, biochemijos, nanotechnologijų ir mikrobiologijos mokymai. Tomis sritimis labiausiai susidomėjau“ (Kamilė).

 Parengė fizikos mokytojas Virgilijus Tumavičius

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

Kovo 23-29 d. mokiniai dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių 2015“.  Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas elektroninėms patyčioms. Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo Dainavos jaunimo centro patyriminiame seminare „Aš (ne)abejingas tam, kas vyksta aplink mane“.  Klasių vadovai ir pradinių klasių mokytojai su mokiniais mokykloje diskutavo elektroninių patyčių tema. Elektroninių patyčių simboliu buvo pasirinktas „elektroninis kirminas“. Kiekviena klasė diskusijų metu pagamino „elektroninio kirmino“ dalį, ant kurios parašė mintis ir išsakė savo požiūrį į patyčias.  Sudedant iš dalių visą „elektroninį kirminą“ buvo išreikštos mokyklos bendruomenės nuostatos  ne tik elektroninių patyčių atžvilgiu. Dalyvaudami miesto renginyje, taip pat galėjome sužinoti ir kitų mokyklų bendruomenių nusiteikimą patyčių atžvilgiu. Vykdytų veiklų akimirkos pristatytos KPKC organizuotoje parodoje.

Parengė socialinės pedagogės Jolita Trapulionienė ir Kristina Varanavičienė

Integruota chemijos pamoka KTU

Integruota chemijos pamoka vyresnių klasių mokiniams vyko netradicinėje aplinkoje.  Chemijos mokytoja Jolanta Žukauskiene chemijos pamoką mokiniams pravedė Kauno Technologijos universiteto  novatoriškame mokslo, technologijų ir verslo centre „Santakos slėnis“. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su mokslo ir verslo sektoriaus „Santakos slėnio“ erdvėmis bei laboratorijomis, paklausyti ir padiskutuoti su mokslininkais. Įdomią paskaitą pravedė garsus, charizmatiškas  Lietuvos mokslininkas, išradėjas, inovatorius, profesorius Arminas Ragauskas. Jis vadovauja Telematikos mokslo laboratorijai (nuo 2015 m. Sveikatos telematikos mokslo institutas).

 Parengė psichologė Greta Jakaitė ir chemijos mokytoja Jolanta Žukauskienė

Skaitymo skatinimo akcija

 2015 m. sausio – kovo mėnesiais Anykščiuose A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialiniame muziejuje vyko respublikinė skaitymo skatinimo akcija „Iš žodelių knyga sudėta…“ (A. Baranauskas). Mūsų mokyklos 10d klasės mokinės Monika Gasevičiūtė ir Roberta Danilovaitė rašė konkursui stebuklines  pasakas,  taip pat dalyvavo fotoiliustracijų  – knygos reklamos konkurse„Kur tik žiūri…“  Muziejaus specialų įsteigtą prizą laimėjo mūsų mokyklos 10d klasės mokinė Monika Gasevičiūtė.  Sveikiname!

Lietuvių kalbos mokytoja Dalė Pupiuvienė

 

 

V.E.I.K. programa – mokiniams

Mokyklos mokiniams ugdyti socialinius gebėjimus, stiprinti  psichinę sveikatą, žinoti ir atpažinti savo jausmus, juos ugdyti ir lavinti padės Specialiosios Psichologijos ir Pedagogikos Centro bei Šeimos santykių instituto akredituota  Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa (V.E.I.K.). Šios programos mokėsi ir jo vadovėmis tapo mokyklos psichologė Greta Jakaitė ir spe. pedagogė Linita Sabienė. V.E.I.K. programa – tai ne tik socialinių įgūdžių mokymasis,   supažindinamas su emocijų išraiškos įgūdžiais būti tvirtais, mokėti spręsti problemas, įveikti kasdienį stresą, tinkamai valdyti pyktį. Šios metodikos tikslas, kad įgūdis taptų vaiko kasdieniu elgesiu. Programa skirta  9-18 metų vaikams, programos trukmė 33 valandos. Ši programa skatina vaikų motyvaciją, grupės (komandinio darbo) bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakingumą, pagarbą ir toleranciją vieni kitiems, laiko kontrolės lavinimą. Šiuose grupės užsiėmimuose dalyvauja 8 pradinių klasių mokiniai, grupės sudėtis įvairi- mergaitės, berniukai.  Grupių užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, po vieną valandą. Ši programa – puiki priemonė stiprinti vaikų psichinę sveikatą bei konfliktų, patyčių, tolerancijos ir savižudybių prevencijai. 

 Parengė psichologė Greta Jakaitė

Gamtos labirintuose

Balandžio 16-osios popietę dvi devintokų komandos dalyvavo J.Basanavičiaus gimnazijos organizuotame protmūšyje ,,Gamtos labirintai“. Mokiniai pasitikrino geografijos, fizikos, biologijos, chemijos žinias ir klaidžiuose gamtos labirintuose nepasiklydo, atrado teisingus sprendimus ir atsakymus atlikdami įvairias užduotis. 9e klasės komanda  ‚,Prima“ išradingai prisistatė, buvo apdovanota padėkos raštu. Komandą „Atomas“ sudarė 9b ir 9c klasės mokiniai: I.Daščioraitė, K.Žiūrytė, K.Midveris, R.Pranevičius ir I.Dailidonis. Ši komanda išsiskyrė savo meniškomis emblemomis, labai teisingai  atsakinėjo į sudėtingus klausimus ir iškovojo trečiąją vietą. Smagu, jog kaimyninių mokyklų moksleiviai gražiai bendrauja. Šaunu, kad tokiuose renginiuose mokiniai ne tik rungtyniauja, bet ir  daug ko gražaus pasimoko vieni iš kitų.

 Paruošė mokytoja J.Žukauskienė

Projektas ,,Dovana mokyklai“

Kovo 27 d. mokykloje vyko 10 klasių kūrybinio projekto „Dovana mokyklai“ darbų pristatymo šventė „Jei žmonės paduotų vieni kitiems rankas“. Šventę kuravo mokytoja E. Paškauskienė. Mokiniai pristatė tapybos, stiklo ir keramikos, grafikos, tekstilės, odos, audio vizualinių menų darbus. Kūrybinių darbų procesui vadovavo dailės ir technologijų mokytojai V. Sakalauskienė, S. Venskūnienė, R. Venskūnas, J. Gudžiuvienė, R. Klingaitė, R. Keturkienė, A. Lavickienė, M. Kalinienė,  A. Augustis, A. Markvaldienė, A. Miliauskienė, I. Raguckienė. Šventės akimirkas stebėjo svečiai: Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintoja, švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė  Alvyda Panfilaitė, Kauno miesto savivaldybės atstovai V. Gudėnas ir E. Gudišauskienė, LR seimo narys R.J. Dagys ir jo referentė Kaune D. Juralevičienė, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas bei Švietimo komiteto pirmininkas Z. Tamakauskas. Dešimtokai įtikino, kad darbai gimė iš svajonių, ieškojimų. Dėkojo savo mokytojams ir tėveliams, mokyklai, kuri pildo lūkesčius. Dešimtokus sveikino devintokai, linkėjo atrasti ir puoselėti išskirtinius ir nepakartojamus dalykus ir dovanojo šventinį tortą – knygą. Mokyklos direktorė N. Šimienė palinkėjo dešimtokams auginti kūrybos sparnus ir kiekvienam dovanojo išleistą kūrybinių darbų knygelę ,,Jei žmonės paduotų vieni kitiems rankas“. Šventės svečiai patyrė nuostabių akimirkų. ,,Tu patikėjai tuo vaikinu, palaikei ir padrąsinai jį, todėl jis tapo Kūrėju. Kiekvieno širdyje yra Kūrėjo šviesa – žmogaus vidinė Saulė! Ir pažadinti ją gali kito žmogaus vidinė šviesa, kuri ne tik sušildo žmogaus širdį, bet ir dovanojama auga“- kalbėjo renginio vedėjai. Pasigrožėkime šventės akimirkomis.

 Parengė mokytoja Eugenija Paškauskienė

Tėvelių dirbtuvės

Kovo mėnesio 23 dieną pradinių klasių mokytojų Gitanos Kairienės ir Vaidos Gailiuvienės  iniciatyva mokykloje vyko antroji tęstinio projekto „Aš su savo tėveliu“ dalis. Renginio metu 4 klasių mokiniai kartu su savo mama ar tėčiu pynė iš vytelių Velykinį paukštelį. Pynimą iš vytelių pristatė Kauno moksleivių techninės kūrybos centro darbuotoja Edita Jagutskienė. Kartu praleistas laikas, bendra veikla pradžiugino ir vaikus, ir jų tėvelius.

Parengė mokytoja Vaida Gailiuvienė

Accessibility