Monthly Archives: sausio 2015

Sausio 13-osios metraštis mūsų mokykloje

Sausio 13 d. įvykiams įprasminti mokykloje vykdytas projektas „Sausio 13-osios metraštis“ . Jo rengimui ir įgyvendinimui sudaryta darbo grupė. Šią dieną  vyko daugybė įvairiausių veiklų: prie mokyklos įėjimo simbolinį atminties laužą sudėjo Mokinių taryba, o pirmosios pamokos metu vyko akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią paskelbė Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Visuose mokyklos languose sužibo atminties liepsnelės. Ši iškilminga pilietinė akcija skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti, pagerbti visus, kurie pasakė: NELEISIM. Mokytojai pamokoje „Sausio 13-osios priesakai“ su mokiniais prisiminė Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei. 6-9 klasių mokiniai išvyko į Vilnių, dalyvavo edukacinėje programoje „Laisvės ir gyvybės keliu“, lankėsi su šia data susijusiose vietose: Antakalnio kapinėse, Seime, Televizijos bokšte, Televizijos ir Radijo komitete. 7-8 klasių mokiniai mokyklos I a. fojė žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Ar pažįsti valstybę, kurioje gyveni?“ 9 klasių mokiniai dalyvavo renginyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti, Kauno IX forto muziejuje. 11-12 klasių mokiniai prie Laisvės paminklo Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje uždegė žvakeles Sausio 13-osios aukoms atminti. Devintokai – dešimtokai klausė šv. Mišių ir koncerto, kuris vyko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kino teatre ,,Cinamon“ žiūrėjo filmą  „Mes dainuosim“, kurį finansavo mokykla. Sausio 13-osios įvykiai įprasminti ir mokyklos meninėse erdvėse: parengtas stendinis pranešimas „Mūsų mokyklos Sausio 13 metraštis“, eksponuojami 5-9 klasių mokinių vykdyto tapybos  projekto „Taip atrodo mūsų apginta laisvė“ darbai. Projekte dalyvavo 1-12 klasių mokiniai. Per įvairiausias veiklas įprasminome Sausio 13-osios įvykius. Tai gyvos patriotizmo ir pilietiškumo pamokos, per kurias ugdoma pagarba savo tautai, valstybei. Projektas padėjo mokiniams  suvokti, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir įtvirtinimas buvo sudėtingas procesas. Dėkojame visiems, dalyvavusiems projekte, ir mokytojams, šį projektą įgyvendinusiems: A.Alinauskienei, J.Jablonauskienei, D.Dolinskaitei, J.Gudžiuvienei, E.Gustauskienei, R.Keturkienei, A.Kizalienei, R.Klingaitei, A.Mackevičiui, J.Malašauskienei, A.Markvaldienei,  V.Piškinui, A.Pundinienei, J.Slušnienei, V.Stanevičiui, R.Šarienei, R.Urbutienei, R.Vilkelienei, T.Vyšniauskienei, IKT specialistui J. Rudaičiui.

 

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

 

 

Gabių mokinių pagerbimo šventė

Gruodžio 19 dieną mūsų mokyklos abiturientė Kotryna Saulėnaitė (anglų kalbos mokytoja Jolanta Malašauskienė) buvo pakviesta į GABIŲ MOKINIŲ PAGERBIMO ŠVENTĘ miesto Rotušėje. Miesto meras Andrius Kupčinskas Kotryną apdovanojo už specialaus prizo laimėjimą (,,Už geriausią filmo apžvalgą“) Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiadoje. Nuoširdžiai tikimės, kad  mūsų mokyklos mokiniams pavyks pasiekti gerų rezultatų ir vėl apsilankyti Kauno Rotušėje.

Informaciją pateikė mokytoja Jolanta Malašauskienė

Sveikiname IT konkurso ,,Bebras“ laureatą

2014 lapkričio 10-14 dienomis vyko tarptautinis informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“.  5 klasių laureatu tapo  5b klasės mokinys Taurimas Valeika, laimėjęs  2-ąją  vietą Lietuvoje ir 1-ąją vietą Kauno mieste. Sveikiname laureatą Taurimą Valeiką!

Mokykloje svečiavosi atsakingi valstybės asmenys

2015 m. sausio 9 d. mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis bei LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas su padėjėjų komandomis. Atsakingi valstybės asmenys domėjosi mokyklos meninio ugdymo strategija, plėtra bei meninio ugdymo galimybių užtikrinimu, lankėsi mokinių ir dailės bei technologijų mokytojų sukurtose erdvėse.

Apėjo saulutė aplinkui dvarą…

Gruodžio 17 d. mokykloje vyko Advento vakaronė ,,Apėjo saulutė  aplinkui dvarą”. Dar lapkričio mėnesį etnokultūros, pradinių klasių, muzikos, choreografijos, informatikos, dailės, technologijų mokytojai susibūrė į kūrybinę adventinio vakaro organizavimo grupę, kurios veiklą koordinavo direktorės pavaduotoja Undinė Diana Tumavičienė. Organizatoriai renginiui pasirinko MISTERIJĄ – dramos žanrą, kuriame simboliais, stilizuotais vaizdais sprendžiamos tautos, individo likimo problemos. Kilo idėja sujungti  teatrą, muziką, šokį, dailę, technologijas ir vakaro nuotaiką perteikti senovine lietuvių liaudies dainų ir tautodailės simbolika.

Etnokultūros mokytojas Artūras Sinkevičius vadovavo muzikos išpildytojams: muzikos mokytojoms Eglei Grybienei ir Daliai Razumienei bei mokiniams – muzikantams ir dainininkams. Pradinių klasių mokytojos Vaida Gailiuvienė, Erika Gylienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Zita Ragelienė, Rita Subatkevičienė, Laima Špelverienė, konsultuojamos choreografijos mokytojos Inos Skirmantienės, kartu su 1ab, 2b, 3b, 4abc mokiniais ir 12d klasės mokine Evita Dirsyte sukūrė judesius ir stilizuotus vaizdus. Mokytojos Erika Gylienė, Jolita Kaučikaitė- Radvilienė ir dailės mokytoja Aušra Lavickienė kartu su pradinių klasių mokiniais kūrė dainų simbolius-ženklus. Dailės mokytoja Rasa Klingaitė sumaketavo plakatą bei disko ,,Apėjo saulutė aplinkui dvarą” viršelį, archajiniais lietuvių ženklais dekoravo salės bei mokyklos koridorių langus. Informatikos mokytojas Visvaldas Stanevičius ir  IKT specialistas Juozapas Rudaitis  parengė aparatūrą. Jiems talkino 10 klasių moksleiviai: įgarsintojai Dovydas Šnipaitis ir Justas Žilys ir apšvietėjos Greta Šaltenytė ir Monika Totoriūtė. Pirmą kartą vyko tiesioginė renginio transliaciją – II a. fojė buvo įrengta mini vaizdo salė, kurioje bendruomenės nariai, netilpę aktų salėje, turėjo galimybę žiūrėti renginį ekrane. Šventėje dalyvavo gerbiami svečiai: LR Seimo nariai R. J. Dagys ir V. M. Čigriejienė, Seimo nario R. J. Dagio padėjėja – sekretorė Kaune D. Juralevičienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai – vicemeras A. Kurlavičius, mero patarėjas švietimo ir socialiniais klausimais Z. Abramavičius, buvęs Kauno miesto meras R. Mikaitis, taip pat Kauno lėlių teatro direktorius S. Klibavičius.

Į gruodžio mėn. 17 d. advento vakarą – misteriją „Apėjo saulutė aplinkui dvarą…“ atvykusius svečius ir bendruomenės narius pasitiko paslaptinga šviesa. Mokyklos vidiniuose kiemeliuose ir erdvėse prie aktų salės 4ab klasių mokiniai, konsultuojami mokytojų Vaidos Gailiuvienės ir Gitanos Kairienės,  sudėliojo archajinius ženklus iš šimtų žvakučių ir prieš renginį įžiebė liepsneles.  Prie įėjimo mokiniai su saulės ženklais kvietė atėjusius prisidėti prie gerumo akcijos saldainiais, kurie buvo nuvežti į Kauno Kartų namus.

Renginio globėjai mokyklos direktorei Nijolei Šimienei ir garbingiems vakaro svečiams įteiktas dainų, skambėjusių renginyje, diskas ,,Apėjo saulutė aplinkui dvarą…”

Vakaro metu vyko mokinių meno darbų paroda-pardavimas. Už šią renginio dalį buvo atsakinga technologijų mokytoja Ingrida Raguckienė. Surinktos lėšos skirtos nepasiturinčioms šeimoms paremti.

Konkursas ,,Mano stebuklingos Kalėdos“

Lapkričio 10 – gruodžio 1 d. LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė inicijavo nacionalinį 1-4 klasių mokinių kalėdinių piešinių konkursą ,,Mano stebuklingos Kalėdos“.  Mūsų mokyklos mažieji menininkai atsiliepė į Seimo Pirmininkės kvietimą. Visos Lietuvos piešėjai buvo aktyvūs, todėl į parlamentą atkeliavo daugiau nei 1 000 piešinių iš 250 Lietuvos mokyklų. Iš šios gausybės darbų  išrinkti 5 kūrybiškiausi mokinių darbai, kurie tapo Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės šių metų kalėdiniais sveikinimais. Nuostabu, kad 2b klasės mokinės Gabrielės Matiušovaitės  piešinys išrinktas vienu iš kūrybiškaisių  ir tapo vienu iš Pirmininkės Loretos Graužinienės atvirukų (Gabrielės klasės mokytoja Rita Subatkevičienė, dailės mokytoja – Jolita Kaučikaitė- Radvilienė). Gruodžio 16 d. Seime vyko laimėtojų šventė, į kurią  Gabrielę lydėjo klasės draugai ir kitų pradinių klasių mokiniai. Mokinė apdovanota Seimo Pirmininkės padėka, visi šventės dalyviai buvo vaišinami tortu, kiekvienas gavo po krepšelį kalėdinių saldainių. Šiuo metu parodoje Seimo rūmuose eksponuojama 300 geriausių darbų. Tarp jų – ir mūsų mokyklos 2b klasės mokinės Gabrielės Matiušovaitės, vienos iš konkurso laimėtojų, piešinys – atvirukas. Džiaugiamės  nuostabiu pasiekimu!

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

Projektas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“

Mokykla kiekvienais metais dalyvauja miesto mokyklų puošimo projekte ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“. Šiais metais mokyklos  erdvėse sklandė šviesos paveikslą kuriantys Angelai, nes projekto pavadinimas ,,Angelai – menininkai“. Idėjos autoriai – technologijų ir dailės mokytojai. Projekto koordinatorė – mokyklos direktorė Nijolė Šimienė. Mokyklos erdves puošė 5-11 klasių mokiniai, kuriems vadovavo mokytojos:

J.Gudžiuvienė, R.Klingaitė – ,,Stiklo“ galerija;  M.Kalinienė, A.G.Miliauskienė – I aukštas;  E.Gylienė, J.Kaučikaitė – Radvilienė, R.Keturkienė, A. Lavickienė – mokyklos uždarieji kiemeliai ir laiptinės;  V.Sakalauskienė, S.Venskūnienė – mokyklos langai;  A. Markvaldienė, I.Raguckienė, R.Ratkevičienė – kalėdinių kompozicijų ruošimas bei eksponavimas ,,Stiklo“ galerijoje.

Pasigrožėkime kartu.

Accessibility