Yearly Archives: 2014

Paroda ,,Nuo tylos lig žaibų“

M.K.Čiurlionio kūryba įkvepia. Kauno Menininkų namų parodų salėje lapkričio 3-24 d. vyko didelio miesto visuomenės dėmesio susilaukusi jaunųjų čiurlioniečių kūrybinių darbų paroda ,,Nuo tylos lig žaibų“. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai yra patys aktyviausi čiurlioniečių draugijos organizuojamų renginių ir parodų dalyviai. Ir šįkart surengtoje parodoje gražiai pasirodė mūsų mokyklos jaunieji čiurlioniečiai: I. Daščioraitė ir I. Dragažiūtė iš 9b kl., B. Stanaitytė (12c kl.) – mokyt. V. Sakalauskienė; D. Steikūnaitė ir A.Pancerytė iš 8a kl. – mokyt. S.Venckūnienė; A.Mikuckis ir M. Petkutė iš 5d kl. – mokyt. R.Keturkienė; G.Pamakštytė (11a kl.)- mokyt. R. Venckūnas. Visi mokiniai apdovanoti parodos organizatoriaus, Lietuvos M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyriaus padėkomis ir diplomais.

Daugiau informacijos rasite adresu: www.kmn.lt/lt/renginiai-2/2014-11-26-po-parodos-nuo-tylos-lig-zaibu-2/

Parengė dailės mokytoja Vyta Sakalauskienė

Monopolio konkursas 2014

Tarptautinei verslumo savaitei skirtas renginys

„Kompiuterinis monopolio turnyras“

Lapkričio 20d., ketvirtadienį, 13.00 val., Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko Tarptautinei verslumo savaitei skirtas renginys — „Kompiuterinis monopolio turnyras“. Renginyje dalyvavo 96 mokiniai, amžiaus tarpsnis 9-12 klasės, iš skirtingų 13 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų: Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kovo 11-osios vidurinė mokykla, Kauno Šv. Pranciškaus mokykla, VDU „Rasos“ gimnazija, Kauno J. Grušo meno vidurinė mokykla, Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, Kauno J. Jablonskio gimnazija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, Kauno Šv. Mato gimnazija, Kauno J. Urbšio katalikiška vidurinė mokykla, Kauno Šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, Kauno Rokų gimnazija.

Džiaugiamės renginiu ir sveikiname nugalėtojus:

I vieta Elanas Vedeckas Kovo 11-osios vidurinė mokykla Visas bendras turtas11876 Mokytoja Renata Varnienė, MM
II vieta Aurimas Plaga VDU „Rasos“ gimnazija Visas bendras turtas10919 Mokytoja Inga Kublickienė, VM
III vieta Modestas Sinkus Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Visas bendras turtas10104 Mokytoja Sandra Paštuolytė, MM

Monopolio turnyro nugalėtojus pasveikino lapkričio 26 d. 15 val. Pedagogų kvalifikacijos centre Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Žeimienė įteikdama nugalėtojams I, II, III vietos Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus padėkas.

Akimirkos iš renginio:

https://plus.google.com/u/0/photos/103003291260107679400/albums/6085279651801401873

Parengė ekonomikos mokytoja Sandra Paštuolytė

Angliškų dainų konkursas

Palydėję neįprastai šilto ir šviesaus rudens dienas ir sulaukę pirmųjų snaigių mes savo mokykloje lapkričio 20 d. surengėme angliškų dainų konkursą. Tai buvo graži šventė: jaukiai mokinių tarybos, kuriai vadovauja mokyt. Jolita Slušnienė,  papuoštoje salėje  skambėjo tiek lyrinės, tiek greito tempo dainos, pritariant gitarai ar fortepijonui.

Konkurse dalyvavo jaunesniųjų moksleivių grupė, t.y. 5-8 klasės ir vyresniųjų – 9-12 klasės. Autoritetingą komisiją, kurią sudarė muzikos mokytojos E. Grybienė, D. Razumienė ir K. Žakšauskienė bei anglų k. mokytojos N. Smolskaitė ir J. Malašauskienė bei visus žiūrovus sužavėjo 6c klasės mokinės Lauros Zabielaitės atliekama daina „Simeone like you“, kuriai buvo skirta 1-oji vieta. Greta taip pat puikiai padainavo duetu su Diana Moncevičiūte, 6c kl. („Royals“). Buvo malonu klausyti Mildos Bertašiūtės (6a kl.) ir Emilijos Trilikauskaitės (7a kl.). Šaunu, kad dainos konkurse dalyvavo ir 5d bei 6b klasių kolektyvai.

Vyresniųjų grupėje didžiausių ovacijų ir vienbalsės komisijos nuomonės skirti 1-ąją vietą susilaukė 9a kl. mokinė Joana Vasiliūtė su Whitney Houston daina „I will always love you“. Taip pat gražiai pasirodė Egidija Andriekutė (10a kl.), Eglė Pacauskaitė (9e kl.) bei 9b kl. mergaičių trio. Dėkojame anglų kalbos mokytojoms (J. Pirštelienei,J. Kasparienei, S. Sapunovai, J. Mažrimienei, R. Balandienei, J. Sobolienei), paskatinusioms ir padrąsinusioms mokinius dalyvauti konkurse. Lauksime kitų konkursų.

 Parengė Juzefa Sobolienė

75 metų Vilniaus grąžinimo Lietuvai paminėjimas

2014 m. lapkričio 5 dieną vyko Vilniaus grįžimo Lietuvai 75 metų minėjimo popietė 12 klasių mokiniams. Renginį organizavo istorijos mokytojos J.Jablonauskienė ir E.Paškauskienė. Svečias, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo narys d. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas, kalbėjo apie Viniaus krašto grąžinimo Lietuvai sudėtingas aplinkybes, pademonstravo filmą „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 metais“. Filme pasakojama, kaip Lietuvos generalinis konsulatas gelbėjo tūkstančius lenkų ir žydų. Nepaisant patirtų istorinių skriaudų, karo akivaizdoje Lietuvos valstybės prioritetai buvo grindžiami ne politiniu pragmatizmu, o krikščioniškojo humanizmo idėjomis. Šias vertybes išpažino, jomis darbe ir gyvenime vadovavosi tuometinio Lietuvos generalinio konsulato lenkų užimtame Vilniuje tarnautoja Birutė Verkelytė-Federavičienė, kurios atsiminimais ir pasakojimu, kurdamas šį filmą,   rėmėsi režisierius J.Sobolius.

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Istorijos popietė ,,LDK karyba“

2014 m. lapkričio 18 d. mokyklos aktų salėje vyko 5-12 klasių mokinių istorijos popietė „LDK karyba“, skirta Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienai įprasminti. LDK karių, didžiausių lietuvių priešų kryžiuočių ginkluotę demonstravo istorinės rekonstrukcijos klubo „LDK Varčiai“ nariai Erikas Vasiljevas ir Laurynas Zinkevičius. Apie 1918-1920 metais vykusias Nepriklausomybės kovas kalbėjo svečias, istorijos mokytojas, visuomenės veikėjas Zigmas Tamakauskas, pabrėždamas lietuvių kovos prasmę, saugojant ar siekiant atkurti valstybingumą.
Inscenizuotos kovos pažadino tiek mažiausiųjų, tiek abiturientų emocijas ir žingeidumą, todėl pasibaigus renginiui niekas neskubėjo išsiskirstyti. Rūpėjo pabendrauti su svečiais, užsidėti kario šalmą ar šarvus, pamojuoti kalaviju.
Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Tolerancijos diena

Š. m lapkričio 14d. mokykloje vyko renginys tolerancijos dienai paminėti. Renginio tikslas – padėti vaikams suprasti, kas yra tolerancija, drąsiai reikšti savo mintis šia tema ir aktyviai dalyvauti mokyklos renginiuose. Šią dieną paminėti vaikai rinkosi per pirmąją ir antrąja ilgąsias pertraukas antrojo aukšto fojė. Grojo muzika, stenduose mokiniai skaitė apie toleranciją, sklaidė 7b ir kitų klasių mokinių sukurtas TOLERANCIJOS knygeles. Be to, mokiniai turėjo galimybę parašyti ir savo mintis, kurios jau pirmadienį bus sudėtos į TOLERANCIJOS knygą. Renginį inicijavo Mokinių taryba. Tolerancijos knygų parodėlę padėjo parengti etikos mokytojas Tomas Pažarauskas, Mokinių tarybos kuratorė Jolita Slušnienė, psichologė Greta Jakaitė.

Parengė Joana Vasiliūtė, 9a kl.

„Iš tautosakos lobyno“

Tęstinis projektas „Iš tautosakos lobyno“

Lapkričio 12 d. keturios 5 klasių mokinių komandos varžėsi viktorinoje „Iš tautosakos lobyno“. Pasirinkta smulkiosios tautosakos tema.  Mokiniai parodė išradingumą per komandų („Tėvynė“ -5a kl., „Taučiukai“ -5b kl., „Žvirbliukai“ -5c kl.,„Saulutės“ -5d kl.) prisistatymą,  minė  mįsles, sakė greitakalbes, pamėgdžiojo gamtos garsus, buvo išmokę įdomių patarlių ir priežodžių. Kiekvienos komandos dailininkas piešė pasirinktos patarlės iliustraciją, po to ją viešai pristatė ir komentavo. Visų gerą nuotaiką skatino penktokių mergaičių kanklininkių ansamblio atliekamos tautiškos melodijos. Visi renginio dalyviai pasirodė šauniai, todėl nugalėjo draugystė, o viktoriną primins mokyklos direktorės N. Šimienės padėkos raštai.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Dalė Pupiuvienė

Sveikiname!

Sveikiname mokinius -tarptautinio moksleivių ir studentų audiovizualinio meno festivalio – konkurso Daina.LT  dalyvius, patekusius į II etapą:  Gabiją Pamakštytę, Vakarę Simanaitytę, Beatričę Stanaitytę ir jų vadovus mokytojus Aušrą Lavickienę, Artūrą Sinkevičių, Rasą Klingaitę

Kamštelių vajaus 2014

Sveikiname ,,Kamštelių vajaus 2014“ laimėtojus!

Mokykla jau antrus metus dalyvauja beprotiškame ,,Kamštelių vajuje“. Mokyklos grupės vadovė mokytoja Jurgita Macijauskienė. Konkursą vykdė 8a klasė. Šiemet  respublikoje laimėjo III vietą. Surinkta 324 kg kamštelių. Daugiausiai surinko: 4b kl. – 71,6 kg (mokytoja G. Kairienė), 4c kl. – 40,5 kg (mokytoja L. Špelverienė), 3c kl. – 38,3 kg (mokytoja S. Didžgalvienė).  4b kl. mok. Vilius Lapinskas surinko vienas apie 60 kg kamštelių. Vajuje 6auniai dalyvavo 10d kl. -37,45 kg (beveik visą svorį surinko Monika Gasevičiūtė, Greta Šabūnaitė), 8b klasė – 36,4 kg, 2c- 19,1 kg, 3a kl. – 21,2 kg. Prizas nuostabus – 1000 Lt vertės knygos iš ,,Alma littera“, laikrodis klasei ar mokyklai ir kelionė į Briuselį. Sveikiname!

Interaktyvi pamoka didžiausiame Baltijos šalių mokslo centre (PAIDE-TARTU-SANGASTE)

2014 m. spalio 11-12 d.  Kauno Vyturio katalikiškosios vidurinės mokyklos  ir Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos jungtinė grupė vyko į didžiausią Baltijos šalių mokslo centrą Estijoje. Kelionė prasidėjo Baltijos jūros pakrantės apžvalga. Pakeliui į Paide mokiniai buvo supažindinti su  Latvijos Respublika. Pasiekę Paidės miestelį, laiko centre „Wittenstein“  anglų kalba  mokiniai susipažino su istorijos laikotarpiais nuo pačių seniausių iki mūsų laikų.

Font Resize
Contrast