Monthly Archives: spalio 2014

Projektas ,,Dialogai“

Vykdomas projektas ,,Dialogai“. Idėja startuoja nuo 2013 m. mokinių dailės darbų paroda ,,Žalias paukštis“ Londone, lietuvių pamėgtame rajone Bektone. 2014 m. -09-01 Kauno pilies prieigose vyko šventė, skirta Mokslo ir žinių dienai, ,,Sveikas, Rugsėji“. Dvyliktokės B. Stanaitytė ir A. Mikalauskaitė vedė atviras tapybos  ant šilko  pamokas moksleiviams. Pr0jekto iniciatorės sukūrė interneto ,,Dialogų“ puslapį. Jame mokiniai pristatė savo meno gaminius ir veiklą. Užeikite į www.facebook.com/dialogai. Ekonomikos mokytoja S. Paštuolytė ir matematikos mokytoja D. Daukšienė talkino projekto metu, sėkmingai organizavo MMB (mokinių mokomosios bendrovės) veiklą.

Etnokultūrinis projektas ,,Linksma mūsų šeimynėlė“

2014 m. spalio 7-15 d. vyko tęstinis etnokultūrinis, suburiantis mokytojus, mokinius ir jų šeimų narius projektas „Linksma mūsų šeimynėlė“. Šiais metais projektas skirtas jubiliejinės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ šokių dienos „Sodauto“ dalyvių pagerbimui. Kauno Juozo Grušo meno vidurinę mokyklą Dainų šventėje reprezentavo net trijų kolektyvų 56 šokėjai:  25 jaunučiai, 15 jaunių  ir  16 jaunuolių. Šiam gausiam šokėjų būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Renginį vedė 11b klasės mokinys Edvinas Račiūnas ir mokytoja Erika Gylienė. Vedėjai papasakojo apie jubiliejinę Dainų šventę ,,Čia mūsų namai”, visų šokėjų vardu nuoširdžiai dėkojo visiems, dalyvavusiems paramos koncerte ,,Šokių pynė” (2014 m. vasario mėn.). Mokyklos direktorės, šokėjų tėvų ir aktyvių bendruomenės narių finansinės paramos dėka tautinių šokių kolektyvo ,,Gintarėlis” nariai atnaujino bei įsigijo naujus koncertinius rūbus, avalynę ir galėjo garbingai atstovauti savo mokyklą. Jaunučiai, jauniai ir jaunuoliai parengė ir skaitė pranešimus, dalinosi savo prisiminimais, patirtais įspūdžiais bei išgyvenimais Vilniuje, dainų šventėje. Juos konsultavo mokytojos Erika Gylienė, Marija Petravičienė, Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Jūratė Pirštelienė, Ina Skirmantienė. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė pasidžiaugė gausiu šokėjų būriu, dalyvavusiu svarbiausiame šalies kultūros įvykyje, jungiančiame visas kartas, stiprinančiame šalies tapatybę, garsinančiame jos vardą pasaulyje ir įteikė padėkas šventės dalyviams. Smagiu šokiu Dainų šventės dalyvius pasveikino kitų klasių šokių kolektyvai: 1a, 2b, 4a, 4b ir jų mokytojos Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Rita Subatkevičienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė. Šventę vainikavo visų 7 kolektyvų nupinta  šokių pynė, skambant jau tradicine tapusiai „Linksmapolkės“ melodijai.

Parengė pradinių klasių mokytoja Erika Gylienė

Projektas ,,Tas baltas Vėlinių dangus…“

Prieš atostogas, spalio 24 d., aktų salėje per 3-4 pamokas buvo vykdomas projektas ,,Tas baltas Vėlinių dangus…“ 2-6 klasių mokiniams. Projektą parengė pradinių klasių mokytoja Zofija Šimkienė, tikybos mokytojos Vida Zulonaitė ir Audronė Pundinienė. Projekto iniciatoriai pakvietė mokyklos bendruomenę trumpam, bet labai prasmingam susibūrimui – Vėlinių minėjimui.
Scenoje prie simbolinių rudens lapų kauburėlių spingsėjo žvakelių šviesa. Gražios eilės, skaitomi širdį virpinantys žodžiai, kanklių melodija, šventa giesmė  ir visi mes, tarytum susimąstę prie Didžiojo Gyvenimo Kryžiaus.  Per Vėlines mes visi vienodi: akli, nebylūs, bet jaučiantys. Protėvių vėlės tarytum tyliai sustoja šalia mūsų. Šią dieną kiekvienas turime teisę išgyventi savaip. ,,Kartą metuose pabūkime su išėjusiaisiais viename laike ir vienoje erdvėje uždegdami žvakutę ir ant apleisto kapo,-„ tikybos mokytojos pamokymai dar labiau paryškino rudenišką liūdesio nuotaiką  ir visus nuteikė rimčiai. Tyloje susimąstėme apie gyvenimo laikinumą. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė padėkojo  Mokytojams ir mokiniams, pakvietusiems šiai prasmingai tylai.

Parengė mokytoja Lina Dekerienė

 

Balsuokime už mūsų mokyklos kandidatus į LMP

Spalio 23 d. 11.00 val. mokyklos aktų salėje vyks susitikimas su mūsų mokyklos kandidatais į Lietuvos moksleivių  parlamentą (LMP). Spalio 24 d. pertraukų metu kviečiame balsuoti už mūsų mokyklos kandidatus į LMP.

Obuolių mugė!

Ruduo, tai metų laikas, kai krenta lapai, lyja lietus. Viskas, ko norisi,- tai čiupti į rankas puodelį karštos arbatos ir valgyti šiltą obuolių pyragą. Būtent dėl šios priežasties mūsų, Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, turi metų metus besitęsiančią tradiciją, kuri vadinasi ,,Obuolių šventė“. Visos klasės mokykloje ruošia skaniausius patiekalus ir gėrimus iš obuolių. Mokykla susirenka antrajame mokyklos aukšte, groja muzika. Koridoriai prisipildo garsaus mokinių klegenimo ir šnekučiavimosi bei saldaus obuolių kvapo. Visos klasės ant padėklų krauna gražiausius patiekalus ir neriasi iš kailio mėgindami tapti geriausiais ir įtikti šventės teisėjams bei mokiniams. Vaikai ir suaugusieji dalinasi įspūdžiais, šypsosi ir ragauja didžiausiomis pastangomis pagamintų patiekalų. Šventės tikslas- skatinti vaikus bendrauti tarpusavyje, kurti unikalias ir skirtingas idėjas iš vieno paprasčiausio produkto. Nors, rodos, šventė trunka vos vieną pertrauką, tačiau mokiniai šventine nuotaika dalinasi keletą dienų. Juk visi susiburia, bendrauja, susipažįsta su kitais mokyklos moksleiviais, išbando naujus receptus, kurie pravers ateityje. Šiais metais „Obuolių mitinge“  dalyvavo : 5B, 5D, 6A ,6B, 6C, 6D, 6E 7A, 7B,7C, 7D, 8C, 8B 9B, 9C, 9D, 10C, 10D, 10E, 11A klasės. Nominacijas laimėjo 5D – „Gausiausias stalas“, 7B – „Įdomiausias patiekalas“ ir „Super  prezentacija“ . Šventės organizatoriai-kūno kultūros mokytojai ir direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė. Organizuojant ir įgyvendinant šventę talkino visų klasių vadovai ir mokyklos personalas.

Parengė Anna Kizalienė

Šokių pynė

Paramos koncertas „Šokių pynė“

vasario 12 dieną (trečiadienį) 18 val. vyko paramos koncertas „Šokių pynė“. Koncerte pristatytas mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Gintarėlis“, kurio vadovė choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Daugiau nei dešimtmetį šokėjai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto bei respublikiniuose renginiuose, konkursuose.

Šiais metais Vilniuje vyks jubiliejinė dainų šventė. Net trys skirtingų amžiaus grupių šokėjų kolektyvai puoselėja viltį tapti 2014 metų dainų šventės dalyviais. Šiemet pirmą kartą ir jaunuolių grupė ruošiasi dalyvauti Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“. Šokėjai kupini ryžto ir užsispyrimo, uoliai lanko repeticijas.

Stebėti koncertą susirinko gausus tėvelių ir mokytojų būrys, vyravo puiki nuotaika. Užfiksavome ir keletą puikios šventės akimirkų.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Mokytojo gyvenimo prasmė – ruduo

Mokytojo gyvenimo prasmė – ruduo

        … Kasmet, kai po kojomis čeža spalvingi rudeniniai lapai, o dangų graudina išskrendančių paukščių virtinės, Mokytojus aplanko jų profesinė šventė. Laiko ratas, sukdamasis įvairiaspalviame gamtos fone, tarytum trumpam stabteli ties Mokytoju ir leidžia jam pajusti savo darbo prasmę. Kokia ji? Girdėti lietaus lašus? Matyti saulės skrodžiamus debesis? Mylėti smulkmenas, iš kurių susideda gyvenimas? Ar tiesiog – liepsnoti meile, nelaukiant atsako? Ne. Tai girdėti širdies plakimą ir pajusti prašymą: „Paimk,  Mokytojau, mane į delną ir nutapyk teptuku it baltą drobę šiltomis spalvomis. Paberk ant manęs spindinčios aukso žaros … Tik Tu žinai, kokia didelė mano širdis, kiek spalvų joje telpa! Todėl aš visuomet laikau savo širdį delne ir Tau, Mokytojau, įteikiu teptuką. Spalvink savo sielos teptuku, ir mano širdis taps neaprėpiamai didžiu ir neįkainojamu šedevru…  (iš mokinių rašinių)

        Dėkodami Mokytojams už prasmingą triūsą mokyklos abiturientai surengė nuostabią popietę mokyklos aktų salėje, prie baltomis staltiesėmis užtiestų stalelių. Padėkos žodžiai, dainos, rožių žiedai skleidė artumą. Mokytojus su švente sveikino mokyklos direktorė Nijolė Šimienė. Ne tik žodžiai džiugino mokytojus. Renginiui prasidėjus, abiturientai Jiems įteikė paslaptingus vokus. Smalsu ir žaisminga,  atsirado noras sužinoti, kas viduje. O po sveikinimų atplėšę vokus mokytojai nustebo – pirmą kartą mokyklos istorijoje abiturientai įvedė naują valiutą ,,grušus” ir mokytojams padovanojo pilnus vokus. Kadangi pinigų pakako, abiturientai paskelbė aukcioną, kuriame mokytojai už naują valiutą galėjo pirkti mokinių darbų. Taip pat buvo parduodami ir kai kurie mokyklos administracijos asmeniniai daiktai. Koks entuziazmas ir nuotaika užplūdo mokytojus!

           Dėkojame Jums, Mokytojai! Mes laikome savo širdis delnuos – spalvinkit mūsų gyvenimus naujomis spalvomis, naujomis akimirkomis! Tik Jūs tai galite…

 Parengė lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

Kiekvienas žmogus – vertybė

2014 m. tęstinis meninis projektas ,,Dovana mokyklai‘‘

Meninė kūryba – tai spalvingas pavasario vėrinys gamtai, žmogui, gyvenimui. Dešimtokų kūryba – tai vainikas, kuriuo baigiama paslaptingo ir nelengvo saviraiškos ir bendravimo su menu atkarpa, kuri bus ir toliau tęsiama pasirinktose srityse, – kalbėjo mokyklos direktorė, projekto kuratorė Nijolė Šimienė 2014-ųjų balandžio 11-osios vidurdienį 67 mokiniams, šiemet sukūrusiems baigiamųjų dailės darbų stebuklus, jų tėveliams ir mokytojams, kurių bendrą veiklą vainikavo meninio projekto baigiamųjų darbų šventė. – Džiugina tai, kad pagrindinis mūsų įstaigos meninio ugdymo veikos principas – puoselėti natūralų, įgimtą vaiko norą savo emocijas ir santykį su aplinka reikšti per vaizdą, ugdyti poreikį kurti pačiam, pažinti meno pasaulį, sąmoningai dalyvauti kūrybinėje veikloje tampa gilia mokyklos tradicija.

Šventėje dalyvavo Seimo narė D.Teišerskytė, Kauno miesto formaliojo švietimo poskyrio vedėja A.Adaškevičienė ir neformaliojo švietimo poskyrio vedėja V.Kučiauskienė, Seimo nario R.J.Dagio padėjėja Danguolė Juralevičienė, Alvydas Malinauskas – Dainavos mikrorajono seniūnijos seniūnas ir 10a klasės mokinės Marijos Emilijos tėtis , šauni Swedbank atstovė V. Miliukienė , atvežusi dovanų banko išleistas projekto knygeles , DNB banko padalinio vadovė R . Kraujutaitienė , visada remianti vaikus , dalyvaujančius įvairiuose projektuose . Svečiai pamatė, kokias plačias galimybes atveria Juozo Grušo išsakyta mintis ,,Kiekvienas žmogus – tai vertybė‘‘, kaip įvairiapusiškai galima pažvelgti į žmogų, matyti jo didybę, vertybes, siekius ir pašaukimą, kiek išmonės, idėjų sugebama atskleisti tapybos, grafikos, stiklo vitražo, keramikos, tekstilės darbais. Pasisakydami ir džiaugdamiesi jaunųjų kūrėjų darbais – dovanomis mokyklai garbūs svečiai pabrėžė, kad jaunieji dailininkai suvokia laiko svarbą, kad fiksuoja svarbiausias gyvenimo akimirkas, kad kalba apie žmogaus ir gamtos ryšio būtinybę. Linkėjo tikėti savo kūrybingumu, sėkme, Žmogaus darbo ir proto galia.

Visiems mokiniams ir svečiams mokyklos direktorė padovanojo po mokinių kūrybinių darbų knygelę.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja A . Venzlauskienė

Japonų mokslininkų vizitas

Tsukubos universiteto(Japonija)prorektoriaus profesoriaus Toshinori Ishikumos vadovaujama delegacija, lydima prof. Vytauto Ostaševičiaus KTU mechatronikos instituto direktoriaus, viešėjo mokykloje 2014-07-14. Japonų delegacijos nariai domėjosi bendrojo ugdymo ir dailės bei meno technologijų integracija, Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje. Švečiai aplankė mokyklos muziejų, edukacines ir reprezentacines erdves, susipažino su unikalia mokyklos patirtimi. Mokyklos bendruomenė, atstovaujama direktorės Nijolės Šimienės, ir delegacijos vadovas apsikeitė mokinių rankų darbo suvenyrais. Baigiamojoje kalboje svečias pažymėjo, kad mokykla daro didžiulį indėlį ne tik į savo šalies, miesto švietimo, sistemą, bet sėkmingai įgyvendina globalius tarpkultūrinio bendradarbiavimo uždavinius.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Ką mes veikėm pas močiutę

Mūsų  mokykloje etnokultūrai skiriamas didelis dėmesys. Lietuvių papročiai ir tradicijos puoselėjamos ne tik pamokų metu. Rugsėjo pabaigoje pradinių klasių moksleiviai  vykdė  etnokultūrinį projektą  „Pas močiutę…“ Mokiniai domėjosi senoviniais daiktais,  patys kūrė meniškus dirbinius išlaikydami senovinę puošybos tradiciją  ir pristatė savo kūrybą baigiamojo renginio metu. Projekto dalyviai susirinko į aktų salę ir džiaugėsi išradingais karpiniais bei sagėmis iš odos, spalvingomis puodynėmis ir ąsočiais, pačių sukonstruotais bei išmargintais  baldais.

Į šį renginį aktyviai įsitraukė ir mokinių šeimų nariai. Jų pastangų dėka mokyklos koridoriuje atsirado senovinių daiktų paroda.  1a klasės mokinės mama Rasa Rutkauskienė parodė vaikams, kaip sumušamas sviestas su senovine sviesto muštuve. Jį mokiniai skanino žolelėmis, įvairiais prieskoniais, tepė ant duonos ir vaišino vieni kitus. „Spalvingas“ sviestas tapo maloniausiu šventės akcentu. Ir ne tik. Šis renginys mokė vaikus perimti tradicinių amatų paslaptis, puoselėjo tautinę kultūrą.

Accessibility