Yearly Archives: 2014

Mokiniai lankėsi EURO parodoje

Svarbiausias 2015 metų įvykis mūsų šalyje – euro valiutos įvedimas.
Gruodžio 19 d. 7-9-ųjų klasių mokiniai kartu su auklėtojomis R. Šariene, O. Stanevičiene, E. Paškauskiene lankėsi EURO parodoje, kuri buvo eksponuojama Valdovų rūmuose. Edukacinės išvykos gidai mokiniams patraukliai, interaktyvia forma pateikė daugybę informacijos ir įdomių faktų apie būsimą valiutą: euro istoriją, valiutos apsaugos priemones, susidėvėjusių pinigų naikinimą. Edukacinės programos dalyviai buvo mokomi, kaip atskirti tikrą euro banknotą nuo padirbto. Taip pat mokiniai buvo supažindinti su visų Euro zonos šalių monetomis, galiosiančiomis ir Lietuvoje.
Manome, kad edukaciniame užsiėmime įgytos žinios mokiniams suteiks daugiau pasitikėjimo ir patirties pasitinkant naują valiutą.

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Susitikimas su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi

Gruodžio 11 d. mokykloje viešėjo gerbiamas svečias – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Aktų salėje jis susitiko su 9-12 klasių mokiniais. Svečias papasakojo apie save,  kartu su mokiniais pamąstė apie  Advento metą, kai ilgais vakarais mes apie daug ką susimąstome, į daug ką pažvelgiame kiek kitaip, kai įvertiname –  ,,Šitaip atrodo praėjęs mūsų laikas.“ Jauniems žmonėms reikėjo šitos tylos, šito atėjimo į save būtent šiandien.

,,Belaukdami  KRISTAUS GIMIMO akimirkai pakelkime akis į dangų, pamirškime prieblandą. Ir tada gruodžio kasdienybėje, kada per įsisenėjusius rūpesčius ir negalias primiršime, kas vis dėlto vyksta mumyse ir pasaulyje, ir gruodžio šventiškame aldėjime širdyje pajusime naują viltį, jog šviesa mūsų neapleido – ar ne nuo šitų akimirkų iš naujo trokšime skaudaus suartėjimo su visa žmonija… Mūsų skausmo ir mūsų meilės prisipildys neišsenkantys pasauliai: nebijok, kad žino nedaugelis, nes, jei tu žinai, tvirtėja santarvė su šviesa, ir tamsa pradės palengva atsitraukti. Niekada neabejok, kad taip įvyks“.

Po susitikimo su mokiniais arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino tikybos kabinetą.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

Kvietimas į Advento vakaronę

Gerbiami mokytojai, mokiniai, tėveliai,

gruodžio 17 d. 18 val. mokyklos aktų salėje vyks Šviesos misterija „Apėjo saulutė aplinkui dvarą…“ 

Pabūkime kartu, pasimėgaukime muzika, reginiu ir bendrumo jausmu… Pagalvokime apie šalia esantį…

Įėjimo mokestis- sauja saldainių, kurie bus skirti Kauno specialiosios mokyklos vaikams ir Kauno kartų namų gyventojams.

Vakaro metu vyks mokinių meno darbų paroda-pardavimas. Surinktos lėšos bus skirtos nepasiturinčioms šeimoms paremti.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymuDiana Undinė Tumavičienė

Kauno technologijos universiteto laboratorijoje

Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, gruodžio 11 dieną mokyklos vienuoliktokai dalyvavo KTU moksleivių laboratorijoje. Mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti, kaip atrodo universiteto laboratorija, atlikti jiems įdomų ir norimą laboratorinį darbą taip, kaip jį atlieka universiteto studentai kartu su dėstytojais. Taip pat naudojosi laboratorijoje esančia įranga, prietaisais ir medžiagomis.  Tokios patirtys mokiniams suteikia galimybę pamatuoti įvairias profesijas, trumpam pabūti studentais, susipažinti su įdomiomis aplinkomis. Pasidalinkime renginio akimirkomis.

Parengė psichologė Greta Jakaitė

Istorijos popietė ,,Pasijutau lietuviu esąs“

2014 m. gruodžio 9 d. mokyklos aktų salėje vyko istorijos popietė, skirta dr.Vinco Kudirkos gyvenimui ir veiklai įprasminti. Trumpą pranešimą apie šios asmenybės nuopelnus Lietuvai parengė ir skaitė 9e klasės mokinė Gabija Misevičiūtė. Renginyje dalyvavo gerbiamas svečias Zigmas Tamakauskas, kurio iniciatyva buvo rodomas filmas „Pasijutau lietuviu esąs“. Filme panaudota istorinė, archyvinė medžiaga. Tai pasakojimas apie V.Kudirkos gyvenimą ir kūrybą, apsisprendimą keisti savo ir Lietuvos gyvenimą. Mokiniai, žiūrėdami filmą, atliko užduotis – atsakė į istorijos mokytojos E.Paškauskienės parengtą klausimyną.

Po V.Kudirkos mirties praėjo 115 metų, tačiau jo idėjų, veiklos taurumas ir prasmingumas, stiprinęs ir įtvirtinęs lietuvybės dvasią, stebina ir įkvepia jaunąją kartą iki šių dienų.

Parengė istorijios mokytoja Eugenija Paškauskienė

Tarptautinė ANTIKORUPCIJOS diena

Korupcija – viena iš labiausiai paplitusių visuomenės ydų. Įvairiomis formomis, metodais, būdais stengiamės atkreipti jaunimo dėmesį į šią įsigalėjusią problemą. Per pilietinės visuomenės pagrindų, etikos pamokas mokiniai įvardino šio reiškinio atsiradimo priežastis, pasireiškimo formas, remiantis konkrečiais jiems žinomais faktais, ir siūlė priemones, kaip įveikti ar sumažinti korupciją. Per dailės pamokas piešė plakatus „Mano svajonių šalis – be korupcijos“. Geriausi mokinių sukurti plakatai buvo pristatyti mokyklos bendruomenei. Dailės mokytojos Rimos Keturkienės vadovaujami 9 c klasės mokiniai Klaudijus Midveris ir Erika Dirgėlaitė nupiešė plakatą, kuris antikorupciniame piešinių-plakatų konkurse Kauno mieste laimėjo II vietą ir šiuo metu yra eksponuojamas Lietuvos Respublikos seime. Etikos mokytojo Tomo Pažarausko parengta komanda, kurią sudarė 9 c klasės mokiniai Domantas Miliukas, Greta Ginelevičiūtė, Erika Špokaitė dalyvavo debatų konkurse Kauno mieste.
„Garbės ir sąžinės už jokius pinigus nenupirksi“ – tai senas posakis, kuris liudija liaudies išmintį ir požiūrį, kad svarbiausios vertybės buvo, yra ir turi būti puoselėjamos.

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Pamokos Istorinėje Prezidentūroje

Lapkričio 19, 28 d. 12-ųjų klasių, gruodžio 5 d. 10-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojų J.Jablonauskienės ir E.Paškauskienės, vykdė istorijos pamokas Istorinėje Prezidentūroje. Jų metu mokiniai pagilino turimas istorijos žinias. Muziejuje esantys eksponatai liudija apie tarpukario Lietuvos prezidentų veiklą, jų ir to meto visuomenės gyvenimą. Muziejininkės Justinos Minelgaitės betarpiškas bendravimas, išsamus pasakojimas mūsų ugdytiniams paliko puikų įspūdį. Malonu buvo išgirsti, kad mūsų mokiniai turi žinių apie šį Lietuvos laikotarpį.

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Susitikimas su Lietuvos respublikos seimo nare M. Čigriejiene

2014 m. lapkričio 28 d. dvyliktų klasių merginų susitikimas su Lietuvos respublikos seimo nare M. Čigriejiene.  Seimo narė papasakojo merginoms apie savo gyvenimo sėkmės formulę, profesiją, kaip ji siekė tikslo. Kalbėdama apie  gyvenimo sėkmę, ji kalbėjo apie pačios pasirinktą ginekologo profesiją ir  pasirinkimo motyvus – norėjo matyti į pasaulį ateinančią gyvybę. Seimo narė pasidalino gyvenimiškos gydytojo praktikos prisiminimais. Patiko susitikime gauta informacija apie centrus, kurie teikia pagalbą jaunimui šeimos ir asmeninių problemų klausimais. Grupė dvyliktokių merginų dėkingos  už vertingą, informatyvią ir gyvenimiškai naudingą paskaitą.

Kūrybinės dirbtuvės su tėveliais

Pradinių klasių mokytojos Vaida Gailiuvienė ir Gitana Kairienė pakvietė savo klasių mokinius kartu su tėveliais dalyvauti projekte  „Aš su savo tėveliu“. Bendra veikla kartu su tėvais jau tapo mokyklos tradicija. Organizuojamos šventės, koncertai, išvykos su tėvais. Jau keletą metų kartu su mamomis gaminamos kalėdinės staigmenos vaikams. Pagrindinis visų renginių dalyvis – mama. Šiuo projektu siekiama į bendrą veiklą su vaikais įtraukti ir tėčius.

Lapkričio 25 d. 4a ir 4b klasių mokiniai kartu su tėveliais susirinko į Kūrybines dirbtuves. Mokyklos koridoriuje paruošta kūrybinė erdvė dirbtuvėms –  darbo vietos, išdėliotos priemonės. Vakaro metu reikėjo pagaminti du darbelius: žibintą iš skardinės ir atspaudą iš sukaltų vinių. Nuotaika buvo darbinga. Sukurti darbeliai papuošė mokinių namus.

 Parengė pradinių klasių mokytojos Vaida Gailiuvienė ir Gitana Kairienė

 

Projektas – akcija ,,Turiu minčių savo vidaus pasauly“

Š. m. lapkričio 21-27 d.  mokykloje vyko jau antrasis dailės projektas-akcija ,, TURIU MINČIŲ SAVO VIDAUS PASAULYskirtas dramaturgo Juozo Grušo 113-osioms  gimimo metinėms ir kūrybos interpretacijoms. Akciją  inicijavo Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos ir Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis.

Projekto tikslas- pažinti ir įvairia menine raiška, kuriant šrifto kompozicijas, atspindėti lietuvių dramaturgo Juozo Grušo asmenybę ir kūrybos unikalumą, atskleisti idėjų prasmingumą šiandienos kontekste. Projekto metu vyko šrifto miniatiūrų konkursas, iš septynių mokyklų atsiųstuose kūriniuose atsispindėjo dailės kalbos priemonėmis interpretuota J. Grušo filosofija, pasaulėžiūra, mintys, posakiai. 30 kūrinių įvertinta nominacijomis ir prizais.

11-27d. vyko apdovanojimo šventė ir meninė akcija, kurios metu 7 moksleivių komandos kūrė netradicines šrifto kompozicijas. Projekto kūriniai iki Kalėdų bus eksponuojami mokyklos meninėse erdvėse, o vėliau – Kauno mieste: J.Grušo memorialiniame muziejuje, kitose mokyklose.

Parengė dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Accessibility