Lietuvių kalbos pamoka ,,Tau, Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

,,Jei po amžių kada skausmo pančiai nukris,/Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus,/Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis,/Ar jiems besuprantamos bus?“ Šiais poeto Maironio žodžiais 2018-03-07 d. pradėjome netradicinę gimnazijos 8-12 klasių mokinių poezijos meninio skaitymo pamoką-šventę ,,Tau, Lietuva“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Renginyje dalyvavę mokiniai skaitė savos kūrybos eilėraščius, lietuvių poetų kūrybą, skirtą Lietuvai; tretieji – atliko dainuojamąją poeziją Tėvynės meilės tema. Šventėje dalyvavo 23 atlikėjai ir lietuvių kalbos mokytojai. Mokinių skaitoma ir dainuojama poezija tarytum atvėrė langą iš praeities į dabartį ir paskatino pamąstyti, ką mokiniai atsakytų Maironiui šiandien. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas padėkojo šventės dalyviams ir rengėjams už prasmingą renginį, visiems šventės atlikėjams įteikė padėkas.

 

Accessibility