,,Prarasta … bet nepamiršta“

Rugsėjo 21 d. gimnazijos IIIa klasės gimnazistai ir IVa klasės abiturientai, paskatinti istorijos mokytojos Eugenijos Paškauskienės, dalyvavo Kauno IX forto muziejaus renginyje, skirtame Lietuvos žydų genocido dienai paminėti ,,Prarasta … bet nepamiršta“. Muziejaus renginių salėje mokiniai stebėjo Kauno ,,Aušros“ gimnazijos teatro studijos spektaklį. Taip pat dalyvavo eisenoje ir nužudytųjų pagerbime prie masinių žudynių lauko. Renginio dalyviai iš akmenėlių, ant kurių užrašyti nužudytųjų vardai, nutiesė Atminimo kelią. 

Daugiau informacijos rasite: Kauno IX forto muziejaus informacija Facebooke.

30-asis gimnazijos Rugsėjis!

Rugsėjo 3 d. nuaidėjo 30-asis gimnazijos Rugsėjis, pasėjęs širdyse žinių troškulio grūdus, neramų širdies virpesį ir džiaugsmą. Aktų salėje iš ryto klegėjo pirmokėliai, apie kelią gimnazijoje tyliai mąstė abiturientai. Susirinkusius į Mokslo ir žinių šventę sveikino gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė. Linkėdama susitelkimo ir kūrybos, padėkojo šventę pradėjusiems šokių kolektyvo ,,Gintarėlis“ šokėjams už puikų gimnazijos atstovavimą 2018 m. Dainų šventėje ,,Vardan tos…“ Direktorė priminė, kad šis Rugsėjis išskirtinis – tai Lietuvos 100-mečio Rugsėjis. Su švente sveikino Kauno  Šventosios Dvasios  (Šilainių parapijos) bažnyčios  klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas. Šventėje svečiavosi operos solistas Liudas Mikalauskas, pradžiuginęs visus nuotaika ir skambia daina pavaikščiojęs kartu su visais Lietuvos 100-mečio labirintais. Liudas Mikalauskas kvietė dainuoti Lietuvą visus kartu. Taip pat Mokslo ir žinių dienoje svečiavosi LR Seimo narys R. J. Dagys ir referentė D. Juralevičienė. Be to, vyko mokinių ir klasių auklėtojų susitikimai klasėse. Šventę vainikavo abiturientų trispalvė akcija, skirta Lietuvos 100-mečiui. Pasigrožėkime akimirkomis.

 

Tarptautinė vertybių formavimo stovykla ,,Mums rūpi”

Liepos 18 – 22 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir JAV ambasada Vilniuje organizavo tarptautinę Vertybių formavimo stovyklą ,,Mums rūpi” (angl. Values Education Camp “We Care”) Alytaus rajone, Dvarčėnų dvare, prie Suvingio ežero. Mūsų mokyklai atstovavo būsimos gimnazistės Augustė Šapokaitė, Natali Dagytė, Gabrielė Lukošiūtė, Augustė Jucytė, Ignė Litvaitytė, Deimantė Butkutė ir anglų kalbos mokytoja Jolanta Kasparienė. Kartu su bendraamžiais iš kitų 5 Lietuvos mokyklų bei mokiniais iš Lenkijos Swidnik gimnazijos bei JAV Charles Wright akademijos džiaugėmės kiekviena turiningai praleista diena stovykloje. Kiekviena diena buvo ne tik kupina bendravimo, linksmų žaidimų, bet ir naujų žinių, praktinių veiklų, nepamirštamų susitikimų su į stovyklą atvykstančiais svečiais. Tai, ką parsivežėme, yra neįkainuojama – žinios, patirtis, soacialinės bei asmeninės kompetencijos, galimybė tobulinti anglų kalbos žinias (visas diena bendravome anglų kalba) ir supratimas, kad visi kartu tikrai galime daug ką pakeisti, nes mums rūpi. Esame dėkingos anglų kalbos mokytojų asciacijai (LAKMA) ir jos prezidentei Eglei Petronienei bei JAV ambasadai už stovyklos organizavimą bei galimybę dalyvauti joje.

Anglų kalbos mokytoja Jolanta Kasparienė

 

2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas  „Gintarėlis“ dalyvavo 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Šokių dienos dieniniame ir vakariniame koncertuose  „Saulės rato ritimai“ kartu su 8000 šokėjų iš Lietuvos ir dvylikos šalių spalvingus ornamentus  kūrė 70 mūsų gimnazijos mokinių – jaunučiai, jaunuoliai ir du jaunių kolektyvai. Gausiam šokėjų būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Jai talkino pradinių klasių mokytojos Rita Subatkevičienė, Jolita Kaučikaitė – Radvilienė, Erika Gylienė, Vaida Gailiuvienė, informatikos mokytoja Neringa Valeikienė.   Šokių dienos temine jungtimi pasirinktas Saulės įvaizdis –  šviesos, vilties, gėrio ir gyvybingumo simbolis. Kiekvienas šventės dalyvis šokyje pajautė lietuvių tautos vienybę, norą eiti pažangos ir atsinaujinimo keliu. Jaunieji šokėjai ir mokytojos nuoširdžiai dėkoja mamoms Ligitai Anušauskienei, Kristinai Vaitkuvienei, Sandrai Stanskienei, Giedrei Gatelienei, Ernestai Merkevičienei, Indrei Šemetienei, Vilmai Mickūnienei už rūpestį ir pagalbą visos šventės.

Parengė Erika Gylienė ir Jolita Kaučikaitė – Radvilienė   

Parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“ LR Seime

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime organizuojamoje parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“. Parodos Seime iniciatorius -Seimo narys Kazys Starkevičius.  Parodoje –  kolektyviniai mokinių ir mokytojų darbai, sukurti tapybos, grafikos, koliažo, karpinių technikomis ir atspindintys Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų sklaidą gyvenime. Parodos atidaryme koncertavo mūsų gimnazijos merginų asamblis- Aistė Narbuntaitė, Deimantė Pociūtė, Goda Ramoškaitė, vadovaujamos muzikos mokytojos Dalios Razumienės. Skambėjo ,,Lietuvių liaudies šokių pynė“ (kankliavo Aistė Narbuntaitė),  partizanų daina ,,Kad ne auksinės vasaros“  ir Jurgos Šeduikytės ,,Nebijok“. Seimo narys Kazys Starkevičius džiaugėsi prasminga  15 metų vykdomo mokinių dailės projekto tradicija. Kalbėjo Seimo nariai Andrius Kupčinskas, Laurynas Kasčiūnas ir Edmundas Pupinis. Šv. Kazimiero ordino magistras Henrikas Armoška-Eismontas kalbėjo apie  Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų aktualumą šiandien. Projekto iniciatorius – dailės mokytojas Aidas Augustis –  apžvelgė projekto istoriją ir pasidžiaugė sakraliosios jaunimo kūrybos gyvybingumu Kauno mieste. Parodos atidaryme dalyvavę mokytojai  buvo apdovanoti padėkos raštais, mokiniai padėkomis ir dovanomis.

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Pailgėję mokslo metai visiškai ne tragedija

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje paskutinė mokslo metų savaitė nuo birželio 11 d. iki birželio 14 d. buvo skirta integruotoms veikloms netradicinėse aplinkose. 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams vyko integruoti dalykų projektai: socialinių mokslų ir lietuvių bei užsienio kalbų – „Mūsų kaimynai“, „Kalbame angliškai apie gyvūnus“,  gamtos mokslų,  matematikos ir menų projektas „Geometrinės figūros aplink mus“, lietuvių k., muzikos ir menų projektai „Etnografija iš arti“,  „Kuriu save“, gamtos mokslų – „Gamtos mokslų žavesys“ , „Jaunųjų tyrėjų aplinkos“,  „Mokykla – gyvoji laboratorija“. Gimnazistai, vadovaujami fizikos mokytojo eksperto V. Tumavičiaus, atliko projektus ,,Lęšių taikymas optiniuose prietaisuose“ ir ,,Gamtos kaimynystėje“. Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais ir prie jų kamerų pritvirtintais lęšiukais, mokiniai sukūrė gyvosios ir negyvosios gamtos nuotraukų, fotografuotų 10 kartų didinančiu lęšiuku. II gimnazijos klasių mokiniai lankė užsiėmimus Lietuvos kariuomenės mokykloje.  5-7 kl. mokiniams surengtas ,,Mokslo šou“. Taip pat 6-7 klasių mokiniai žmogaus saugos mokėsi gaisrinėje. Mokinių žingeidumą paskatino susitikimas su filmo ,,Tarp pilkų debesų“ prodiuseriu Linu Naujoku. Taip pat 7-III klasių mokiniai vyko į dailės, žemės meno, fotografijos plenerus VDU Kauno Botanikos sode, Prisikėlimo bažnyčioje, Pažaislio vienuolyne, Kėdainių senamiestyje. Po plenerų gimnazijoje buvo eksponuota mokinių kūrybinių darbų paroda. ,,Kitokio“ mokymosi savaitę baigė istorijos ir tikybos mokytojai, ateitininkai veiklomis, įprasminančiomis istorinę atmintį ir skirtomis Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Kad mokslo metų pabaiga būtų tokia sklandi, prireikė vadovų ir mokytojų kūrybiškumo, bendruomenės sutelktumo. Jie neprailgo.Fizikos projektų nuotraukas galite pamatyti paspaudę nuorodas: 

https://padlet.com/vtumavicius/2018birzelio12 ir https://padlet.com/vtumavicius/2018birzelio11

 

Ateitininkai paminėjo Gedulo ir Vilties dieną

Kauno Juozo Grušo kuopos ateitininkai 2018 m. birželio 14 d. dalyvavo akcijoje ,,Uždek atminties žvakutę prie Tremties memorialo“ Petrašiūnų kapinėse. Išklausę tremtinės Benediktos Ulevičienės pasakojimo apie tremties dalią Sibiro platybėse, pasimeldę, uždegėme žvakutes. Taip pat dalyvavome akcijoje ,,Įsiklausyk, išgirsk, atmink“ prie Nežinomo kareivio kapo VDU Karo istorijos sodelyje. Ateitininkai skaitė tremtinių sąrašus.

Juozo Grušo kuopos ateitininkų vadovė Vida Zulonaitė

 

Gedulo ir Vilties dienos įprasminimui skirtos veiklos

Birželio 14 d. gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, paminėjome Gedulo ir Vilties dieną. Mokiniai rinkosi įvairiausias veiklas, leidusias įprasminti vieną skaudžiausių mūsų istorijos puslapių. Kino filmo „Ekskursantė“ peržiūra mokiniams padėjo suvokti šio laikotarpio emocijas. Po filmo mokiniai su gimnazijos vadovais dalyvavo istorijos mokytojų Jadvygos Jablonauskienės ir Eugenijos Paškauskienės organizuotoje akcijoje „Vilties kelias“, su tikybos mokytojomis Vida Zulonaite ir Audrone Pundiniene vyko į Petrašiūnų kapines, kur prie Tremties memorialo uždegė žvakes. Kiti mokiniai su istorijos mokytojais Valdu Piškinu ir Dalia Dolinskaite bei etikos mokytoju Tomu Pažarausku vyko į Kauno IX forto muziejų, kur mokiniai dalyvavo Gedulo ir vilties dienos minėjime. Renginio metu Užliedžių teatro jaunimo grupė atliko spektaklį „Ištremta vaikystė“, muziejaus darbuotojai pristatė ekspoziciją „Lietuvos gyventojų tremtys antrosios sovietinės okupacijos metais” bei tremtinių rankdarbių parodą. Manome, kad šios edukacinės veiklos padėjo mokiniams giliau ir prasmingiau suvokti tremties reikšmę, atskleisti santykį su Tėvynės istorija.

Istorijos mokytoja Dalia Dolinskaitė

Respublikinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso šventė

2018 m. birželio 8 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje įvyko Respublikinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso ,,Po Vyčio ženklu“ laureatų apdovanojimo šventė. Mokiniai kūrybiškai įprasmino Lietuvos valstybės šimtmetį, meno kalba perteikė jauno žmogaus santykį su Tėvyne. Aktyviai konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai. Laureatais tapo: I amžiaus grupėje R. Vitkauskas (8 m.). ,,Gerasis raitelis“ – III vieta;  II amžiaus grupėje A. Aleknavičius ,,Naujas įsakymas“ – II vieta; 15-18 m. amžiaus grupėje D. Almonaitis ,,Aušros vartai“ – III vieta. Nominacijos įteiktos Ugnei Derkintytei (14 m.) – už savitą meninį sprendimą – ,,Vytis“, Ievai Gasiūnaitei – už iškalbingus ženklus iš praeities – ,,Atmintis“, L. Šletnerytei (14 m.) – ,,Prie Perkūno namų“, Augustei Ūsaitei – už  dailės kalbos įvaldymą – ,,Tautos šventė“, N. Martinaičiui (13 m.) – už įtaigų meninį sprendimą – ,,Mano Vytis“, M. Nerevičiūtei (13 m.) – už tautinio identiteto perteikimą – ,,Vytis“, E. Ramoškaitei (11 m.) – už nuoširdumą ir įtaigumą – ,,Pas močiutę augau“, R. Sidorovui – už dailės kalbos įvaldymą – ,,Dvarelis“.  Konkurso organizatorių iniciatyva išleistas mokinių darbų katalogas ,,Po Vyčio ženklu“, KPKC gegužės mėnesį eksponuota mokinių konkurso darbų paroda.

Pavasarinių dailės plenerų darbų peržiūra-paroda

Kiekvieną pavasarį 7-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai išvyksta į netradicines erdves. Kokiu tikslu? Tapyti gamtoje – mokytis iš jos spalvų derinimo, formų įvairovės, išsakyti emocijas. Gamta tiesiog vaikui padeda kurti, duoda impulsų ir suteikia viltį patikėti savo galimybėmis, atrasti. Po 2018 m. pavasario plenerų gimnazijoje įvyko darbų peržiūra, eksponuojama paroda. Prašome į ją užsukti ir pamatyti, kaip mokiniai gamtoje atsiveria išradingumu, kaip ištrykšta jų kūrybiškumas.

Font Resize
Contrast