Sėkmingas dalyvavimas tarptautiniame fotografijų konkurse

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo respublikiniame fotografijos konkurse ,,Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“. Konkursą organizavo Kultūros paveldo departamentas prie  Kultūros ministerijos. Gimnazistė Karina Eigelytė (IVb) apdovanota prizais. Taip pat savitas fotografijas Lietuvos paveldui sukūrė Undinė Tumavičiūtė (IIIb), Miglė Randytė (IVd), Ugnė Laukytė (8a). Mokinius konkursui paruošė dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis. 

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Renginys tautinio kostiumo metams

Birželio 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinyje Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojos Rima Keturkienė ir Erika Gylienė, bendradarbiaudamos su bibliotekos vedėja Ilona Gražina Paškevičiūte,  vedė užsiėmimą, skirtą TAUTINIO KOSTIUMO METAMS, miesto bendruomenei. Mokytojoms talkino 1ab, 2b, 4c, 5c, 7d klasių mokiniai. Susipažinę su etnografinių regionų tautinių rūbų ypatumais, spalvų deriniais, būdingais raštais, kiekvienas sukūrė pasirinkto regiono tautinį kostiumą, jį pristatė. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai apžiūrėjo bibliotekoje eksponuojamas parodas, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

Dovana Kauno Panemunės senelių namams

Mūsų gimnazija ir Kauno Panemunės senelių namai jau nuo 2014 m. vykdo bendrą socialinį projektą „Pavasario dvelksmas“, kurio kuratorė yra gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė. Gimnazistai yra laukiami svečiai senelių namuose. Jų kūrybinių darbų parodos, rankų darbo suvenyrai, šventiniai interjero akcentai džiugina senelius. Artėjant    Panemunės senelių namų 30- mečiui, nutarėme jiems įteikti  dvi dovanas, t.y. papuošti poilsio kambarį sieninės tapybos darbu ir dekoruoti pirmojo aukšto langą. Vos tik prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, IIIb kl. mokinės Ieva Daščioraitė ir Elona Čečytė, vadovaujamos dailės mokytojų J. Gudžiuvienės, R. Klingaitės ir V. Sakalauskienės,  keletą dienų kūrė šias kompozicijas. Į pagalbą pasitelkėme net gimnazijos ūkio dalies darbuotojus Anatolijų Aleksejonoką  ir Mindaugą  Banį,   o pavaduotojas ūkio reikalams V. Purys  parūpino  mums reikalingų priemonių. Rezultatais džiaugiamės visi, o labiausiai globos namų gyventojai, kurie viso proceso metu buvo aktyvūs stebėtojai ir vertintojai.

Paruošė dailės mokyt.  Vyta Sakalauskienė

Sėkmingas „Olimpinės fotografijos“ konkursas

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo respublikiniame ,,Olimpinės fotografijos“ konkurse. Jie sukūrė savitų fotografijų atspindėdami įvairias sportines nuotaikas ir situacijas. Konkursą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Karina Eigelytė (IVb kl.) tapo laureate. Ji apdovanota laureato diplomu ir vertingais prizais. Konkurse dalyvavo ir IIIb kl. gimnazistai Gustė Malinauskaitė, Undinė Tumavičiūtė, Elona Čečytė, Deimilė Diktoraitė, Domantas Melys, Elija Kukytė. Mokinius konkursui parengė dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis.
Dailės mokytojas Aidas Augustis

Kūrybinės dirbtuvės Birštono miesto šventėje

2013 metais pradėtas vykdyti projektas „Dialogai” tęsia savo veiklą. 2017 metų projekto tikslas – skatinti mokytojus  drauge su mokiniais už gimnazijos ribų taikyti įgytas žinias ir gebėjimus organizuojant kūrybines dirbtuves  kito miesto bendruomenei ir svečiams miesto šventės metu.

Birželio 10 d. į Birštone vykusią miesto šventę „Birštonas ošia“ atvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos Direktorė Nijolė Šimienė, 27 gimnazijos  mokiniai, dailės mokytojai Rasa Klingaitė, Rima Keturkienė, Aidas Augustis, Aušra Lavickienė, taikomosios dailės ir technologijų mokytojai Audronė Miliauskienė, Meilė Kalinienė, Jūratė Gudžiuvienė, Rasa Ratkevičienė, Inga Raguckienė. Mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai vedė kūrybines vaizduojamosios dailės –  grafikos, tapybos –  ir taikomosios dailės – odos, tekstilės, keramikos –  dirbtuves Birštono miesto bendruomenei ir miesto svečiams. Norintys galėjo įsigyti ir mokinių kūrybinių darbų. Savo darbus eksponavo ir vedė parodomąjį tapymą ant šilko Beatričė Stanaitytė, buvusi gimnazijos  auklėtinė, dabar Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto grafikos specialybės 2 kurso studentė. Birštono miesto šventėje dalyvavę mokiniai patyrė daug gerų emocijų, nes gimnazijoje įgytas žinias ir įgūdžius galėjo praktiškai pritaikyti kūrybinių dirbtuvių metu mokydami kitus.

Informacijos apie Birštono šventę ieškokite: http://kvitrina.lt/perlas-ant-nemuno-kranto-nusvito-vaivorykstes-spalvomis/

Mokytojos Erika Gylienė ir Aušra Lavickienė

Nuotraukos mokytojo Aido Augusčio

Mokomieji pavasario plenerai

Mūsų gimnazija gegužės 23-30 d. organizavo Pavasario mokomąjį plenerą 7,8,I,III klasių mokiniams Mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai aplankė žinomas Kauno ir Lietuvos vietas. Tai buvo užfiksuota kūrybiniuose darbuose. Plenerai vyko Pažaislyje, Arklio muziejuje Anykščių rajone, Kauno VDU Botanikos sode, Rumšiškėse, Linkuvos dvare. Buvo vykdomos edukacinės išvykos į Kauno M. Žilinsko galeriją, Kauno M. K. Čiurlionio muziejaus Liaudies meno skyrių, aplankyta multimedijos paroda ,,Van Gogh.Life in Art“ Prekybos ir laisvalaikio centre ,,Panorama“ Vilniuje. Buvo surengta kūrybinių darbų paroda-peržiūra. Pasidžiaugta mokinių kūrybos laisve ir saviraiška, įvairių kūrybos technikų ir išraiškos priemonių panaudojimu, savitos kūrybos ieškojimais. Mokiniams pleneruose vadovavo mokytojai R. Klingaitė, J.Gudžiuvienė, V. Sakalauskienė, A. Augustis, A. Lavickienė, R. Keturkienė, S. Venskūnienė, A. Miliauskienė, M. Kalinienė, I.Raguckienė.
Paruošė Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Kauno pasakos: Daktaras Kripštukas“

Piešinių konkursas „Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas“, kurį organizavo Kauno istorijos draugija, Kauno Istorinė Prezidentūra ir prezidento Valdo Adamkaus biblioteka, baigėsi. Sulaukta beveik 200 piešinių iš Kauno miesto ir rajono moksleivių ! Nugalėtojus komisijai padėjo išrinkti ir jūs ir internautai, paspaudę „like“ ant patikusio piešinio. Prizinės vietos buvo skiriamos grupėse: 1-5 klasė, 6-10 klasė ir 11-12 klasė. Mūsų gimnazijos mokiniai konkurse ,,Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas“ dalyvavo sėkmingai.  Juos konkursui parengė dailės mokytojos Aušra Lavickienė, Rima Keturkienė ir lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė. Daugiausiai surinkę „like“ ir iš Kauno istorijos draugijos narių daugiausiai simpatijų susilaukę piešinių autoriai apdovanoti gegužės 29 d.  Kauno rotušėje, kur netikėtai pasirodė ir pats Daktaras Kripštukas… Laureato diplomais ir gausiomis dovanomis apdovanoti Goda Gedminaitė (kategorija ,,Publikos simpatijos“, Ib, mokyt. Aidas Augustis ), Laisvė Skirmantaitė (kategorija ,,Publikos simpatijos“, 4b, mokyt. Aušra Lavickienė), Vilma Minotaitė (kategorija ,,Charakteringiausias personažas“, 1-5 kl.  grupė). Godos Gedminaitės kūrinys sulaukė susidomėjimo – jis šiuo metu tapo  Kauno istorijos draugijos Feisbuko puslapio pagrindine nuotrauka. Kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis. 
Reportažą parengė Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Kuriu ateities Europą“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Europos Parlamento nario Bronio Ropės organizuotame nacionaliniame konkurse ,,Kuriu ateities Europą“. Mokiniai piešiniuose ir fotografijose kūrybiškai ir savitai pažvelgė į Europos perspektyvą, sukūrė spalvingą ir kontrastingą mūsų Europos paveikslą. Konkurso rezultatų aptarimas ir laureatų apdovanojimo šventė vyko Klaipėdos Universiteto Aula Magna konferencijų salėje.   II vietas laimėjo Martynas Kliučininkas (IIa kl.) ir  Goda Gedminaitė (Ib kl.). III vietą laimėjo Martynas Simaška (Ib kl.). Mokiniams įteikti II ir III vietos padėkos raštai ir vertingi prizai. Mokinius konkursui parengė dailės mokytojas

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Plakatų ir piešinių konkursas ,,Saugokime gamtą“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Kauno moksleivių aplinkotyros centro organizuotame plakatų ir piešinių konkurse ,,Saugokime gamtą“. Mokiniai sukūrė savitus kūrinius, atspindinčius gamtos grožį, atskleidė  su jos išsaugojimu iškilusias problemas. Laureate tapo Goda Gedminaitė (Ib kl.), padėkomis apdovanotos J. Dagytė, M. Frolovaitė (8a kl.), M.Juknaitė (7c kl.), G. Pečkytė (Ib kl.). Mokinius ruošė mokytojas Aidas Augustis. Taip pat laureatu tapo 2b kl. mokinys Ignas Pranskūnas (mokytojos Gitana Kairienė ir Aušra Lavickienė). Sėkmingai pasirodė ir 3c klasės mokinė Deimantė Narkauskaitė (mokytojos Loreta Drūlienė ir Sima Venskūnienė).

Reportažą parengė Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas

Įgyvendintas projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Šiais mokslo metais Kauno plaukimo mokyklos baseine „Šilainiai“ sėkmingai  įgyvendintas projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Programos tikslas – išmokyti kuo daugiau Lietuvos vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, veiksmingai ir efektingai panaudojant esamus baseinus bei žmogiškuosius išteklius. Jį koordinavo  Lietuvos plaukimo federacija. Tai puiki galimybė visiems vaikams: nemokantiems plaukti – išmokti, mokantys – gerino plaukimo techniką ir įgūdžius.  Projekte dalyvavo 6548 II – III klasių mokiniai. Iš mūsų gimnazijos projekte dalyvavo II klasių mokiniai. Užsiėmimų metu vaikai smagiai leido laiką, gerino pasitikėjimą savimi ir savo plaukimo įgūdžius. 32 pamokas jie lavino  įgūdžius: kaip sulaikyti kvėpavimą, kaip orientuotis po vandeniu ir ištraukti nuskendusį daiktą, mokėsi atlikti įkvėpimo ir iškvėpimo pratimus  vandenyje, slinkti ant krūtinės ir nugaros, atlikti šuoliuką į vandenį nuo ,,bortelio“ ant kojų, plūduriuoti vandenyje. Kiekvienas galėjo pasidžiaugti savo sėkme, kad įveikė  baimę ir įgijo daugiau pasitikėjimo savimi bei drąsos nuplaukti 25  arba 50 m. Plaukimo treneriai vaikus skatino jausti atsakomybę ne tik  už save, bet ir už šalia esančius. Vaikus lydėjo jų mokytojos. Gegužės 25 dieną Kauno kolegijos baseine Mastaičiuose vyko projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ baigiamasis etapas. Mūsų gimnazijai atstovavo Neringa Kuraitė (2a kl.), Urtė Bartkutė (2a kl.), Kasparas Jurkulnevičius ( 2b kl.), Marius Pranckūnas ( 2b kl.), Gytis Malakauskas ( 2b kl.), Aristida Švedaitė ( 2b kl.), Miglė Vickutė ( 2b kl.), Milana Mironenko ( 2 b kl.) Majus Povilaitis(2c kl.), Nerija Morkevičiūtė (2c kl.). Surengta plaukimo šventė džiugino mokinių pasiekimais. Mūsų komanda savo pogrupyje laimėjo 2 vietą. Sveikiname plaukikus!

2 klasių mokytojos Laima Špelverienė, Gitana Kairienė, Vaida Gailiuvienė