Senolių pirkios langines pravėrus

2010 spalio 1 d. – spalio 9 d. antrą kartą vyko projektas „Senolių pirkios langines pravėrus…“.

Projekto tikslas:

Panaudojant autentišką aplinką, skatinti mokinius puoselėti Lietuvos tautinės kultūros bei istorijos tradicijas ir nematerialųjį paveldą, didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, bendroje veikloje telkti mokyklos bendruomenę.

Projekto vadovai:

  • Vilija Demjanova, Undinė Diana Tumavičienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Projekto organizatoriai:

  • Ina Skirmantienė,choreografijos vyresnioji mokytoja;
  • Erika Gylienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  • Dalia Razumienė, muzikos vyresnioji mokytoja.

Sporto varžybų organizatoriai:

  • Marolė Mankienė, Galina Gamulienė, Giedrius Monkevičius,kūno kultūros vyresnieji mokytojai

Projekto dailininkė

Rasa Klingaitė, dailės mokytoja ekspertė.

Projekto vykdytojai:

  • Rita Subatkevičienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, pradinių klasių vyresniosios mokytojos;
  • Zofija Šimkienė, mokytoja metodininkė;
  • Snieguolė Ramanauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja.

Dalyviai:

Baigiamąjame projekto renginyje Rumšiškių Liaudies buities muziejuje dalyvavo virš 220 mokyklos bendruomenės narių – mokinių, jų tėvelių, senelių, brolių, sesių ir dešimt svečių tarptautinio Comeniusprojekto partnerių iš Lenkijos, Italijos, Bulgarijos bei Ispanijos.

Šventės programa:

Šventė prasidėjo siurprizu mokiniams – bendru mokinių tėvelių ir mokytoju šokiu. Koncertą vedė 7b klasės mokinys Lukas Kemežys ir 3b klasės mokinys Merkys Tunkevičius. Šiemet šokėjų gretas papildė 4 kolektyvai – 2a, 2b, 4a ir 4b klasių mokiniai. Po koncerto klojimo teatre folklorinio ansamblio „Gilė“ nariai, vadovaujami etnokultūros mokytojo Artūro Sinkevičiaus, pakvietė visus šventės dalyvius pasimokyti lietuvių liaudies šokių. Kartu smagiai šoko, trypė ir mokiniai, ir mažieji broliukai, sesutės, ir jų tėveliai, seneliai, ir mokytojai, ir partnerinių mokyklų vadovai bei mokytojai. Daug emocijų ir sportinio azarto sukėlė sporto varžybos – teko ne tik maišuose šuoliuoti, virvę traukti, bet ir slidėmis per žolę čiuožti.