Senolių pirkios langines pravėrus

Rugsėjo 21 d. – spalio 3 d. mokykloje vyko projektas „Senolių pirkios langines pravėrus…“, suburiantis moksleivius ir jų šeimos narius, plėtojantis kultūrinę edukaciją, formuojantis iniciatyvą bei sudarantis sąlygas koncertuoti, išmokti prosenelių žaidimų, dainų ir šokių autentiškoje aplinkoje – Liaudies buities muziejuje.

Projekto tikslas

Skatinti moksleivius puoselėti Lietuvos tautinės kultūros bei istorijos tradicijas ir paveldą.

Projektą koordinavo direktorės pavaduotojos ugdymui Vilija Demjanova ir Eugenija Paškauskienė.

Projekto sumanytojos ir organizatorės – choreografijos vyresnioji mokytoja Ina Skirmantienė ir pradinių klasių vyr. mokytoja Erika Gylienė.

Projekto dailininkė mokytoja ekspertė Rasa Klingaitė.

Sporto šventės organizatorės: kūno kultūros vyresniosios mokytojos Marolė Mankienė, Galina Gamulienė, Rasa Kizikaitė.

Projekto vykdytojos – klasių auklėtojos Aldona Markvaldienė ir Snieguolė Ramanauskienė.

Koncerto organizatorės – choreografijos vyr. mokytoja Ina Skirmantienė ir muzikos vyr. mokytoja Dalia Razumienė. Koncertą vedė 6b klasės mokiniai Dominyka Gumbelevičiūtė ir Lukas Kemežys, dalyvavo 50 tautinių kolektyvų šokėjų (2b, 5a, 6b klasių mokiniai), 10 skudutininkų (4-11 klasių mokiniai).

Baigiamasis projekto renginys – šventė vyko Rumšiškių Liaudies buities muziejuje. Dalyvavo virš 170 mokyklos bendruomenės narių – mokinių, jų tėvelių, senelių, brolių, sesių.

Šventės programa:

  • 10.00 val. visi dalyviai rinkosi prie mokyklos.
  • 10.30 val. kolona pajudėjo link Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse.
  • 11.30–12.00 val. šokėjai, skudutininkai ir žiūrovai įsikūrė klojimo teatre ir vyko pasiruošimas koncertui.
  • 12.00 val. piemenukai paskelbė koncerto pradžią.
  • 12.00–12.30 val. koncertas.
  • 12.30–13.00 val. vyko vakaronė – visi norintys smagiai trypė, pynė margaspalves šokių pynes.
  • 13.00–13.30 val. pasirengimas sporto rungtims.
  • 13.30–14.00 val. kūno kultūros mokytojos organizavo linksmas estafetes – varžėsi ir moksleiviai, ir jų tėveliai.
  • 14.00 val. Šventė baigėsi prizų įteikimu ir bendromis vaišėmis.

Po šventės pageidaujantys turėjo galimybę aplankyti muziejaus ekspoziciją.