Projektas „TAPK“

2011m. sausio mėnesį Ateitininkų federacija drauge su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir Lietuvos skautija įsipareigojo vykdyti jungtinę programą pilietiškumui ir tautiškumui ugdyti. Ateitininkų federacijoje pagrindinės veiklos vyks Moksleivių ateitininkų kuopose. Švietimo mainų paramos fondui organizacijos pažadėjo įgyvendinti „Asociacijų (vaikų, jaunimo ir kt. organizacijų) bendradarbiavimo (partnerystės) su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiškumą ir tautiškumą“ programą.

Iki 2012 metų kovo mėnesio vyksiančioje programoje dalyvauja daugiau nei 1500 ateitininkų. Į programą įsijungė daugiau nei 50 kuopų iš visos Lietuvos – Telšių, Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės kraštai. Visos organizacijos į projekto veiklas įtraukia 4 200 įvairaus amžiaus mokinių iš 128 mokyklų.

Dalyvaudami programoje ateitininkai jau turėjo progą susipažinti su programa TAPK, taip pat aktyviai įsijungė į visuomeninus Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios renginius. Dalyvavo eisenose, renginiuose tiek mokyklose, tiek vietos bendruomenėse. Kartu su globėjais ruošė savas programas – rengė piešinių, dainų konkursus, viktorinas („Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“), kūrė menines kompozicijas. Buvo rengiamos ekskursijos moksleiviams į Seimo rūmus ir Prezidentūrą.

Balandžio 15-19 d. moksleiviai ruošiasi dalyvauti pavasario akademijoje (MAPA) „Sukurta Lietuvoje“, kuri vyks Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Balandžio 22-24 Telšių kraštas organizuoja lyderių kursus. Gegužę ateitininkai yra kviečiami prisijungti prie skautų pavasario šventės „Dievui, tėvynei artimui“ Marijampolėje. Panevėžio kelios moksleivių ateitininkų kuopos keliaus partizanų keliais.

Aktyviausias ir gausiausias renginių birželio – rugpjūčio mėnesiai. Birželį ateitininkų kuopos švenčia „Jonines kitaip“ – vaikai bus supažindinti su Joninių tradicijomis ir papročiais. Birželį – rugpjūtį stovyklos „Aš myliu Lietuvą“, o Vilniaus krašto moksleiviai liepą organizavo keliaujančią stovyklą „Takelis“.

Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Programa administruojama Švietimo mainų paramos fondo.

Mūsų mokyklos ateitininkų kuopa dalyvauja šiame projekte.

Buvo organizuota ekskursija „Dzūkijos kraštą garsinantys žmonės“. Jos metu ateitininkai turėjo galimybę susipažinti su juodosios keramikos meno suptilybėmis ir savo rankomis prisiliesti prie molio. Moksleiviai patys gamino molio dirbinius.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos ateitininkai 2012 m spalio mėn. ateitininkų rūmuose dalyvavo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjime. Parengė programėlę vyskupo „Credo“. Ateitininkai nusikėlė mintimis į palaimintojo Jurgio vaikystę, sužinojo apie vyskupo kelią į mokslus, apie pirmuosius vyskupo darbus, giedojo giesmes.

Parengė mokytoja Zofija Šimkienė