Projektas „Gyvai“

,,GYVAI“ yra EU-DAP, Europinė priklausomybės nuo narkotikų prevencijos programa už kurios vykdymą Lietuvoje yra atsakinga Asociacija „Mentor Lietuva“. Tai yra Lietuvoje registruota nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, veikianti kaip tarptautinės Mentor organizacijos atstovybė, siekianti bendros misijos: Apsaugoti jaunus žmones nuo piktnaudžiavimo narkotikais bei skatinti juos sveikai gyventi.

2009/2010 mokslo metais programoje „Gyvai“ dalyvavo 7 klasių mokiniai, ir jų tėvai. Įgyvendinant programą 2,5 dienų mokymuose buvo apmokytas socialinis pedagogas; kiekvienoje 7-oje klasėje (189 mokiniai) organizuota 12 valandų prevencinių užsiėmimų, vyko 3 užsiėmimai mokinių tėvams.

2010/2011 mokslo metais programoje dalyvauja 6d klasė.

Plačiau