Projektas „Aš nebijau“

Projektas „Aš nebijau“

Prievarta, smurtas jaunimo tarpe yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Jaunuoliai smurtauja įvairiose vietose – gatvėje, namuose, mokyklose, internete ir dažniausiai šio smurto aukomis tampa jie patys. Smurtas giliai pažeidžia ne tik jo aukas, bet taip pat ir aukų šeimas, artimuosius, bendruomenę, giliai paveikia ne tik smurtą patiriančių, bet ir smurtaujančių jaunuolių gyvenimo kokybę.

Taigi, vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria mokykla ir kurį reikia spręsti, yra smurtinio elgesio tarp vaikų plitimas. Tai reiškinys, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį, nes jis ne tik trikdo ugdymo procesą, apsunkina mokinių ir mokytojų darbą, komplikuoja mokinių tarpusavio santykius, bet kelia grėsmę pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimui ir turi pavojingas pasekmes. Todėl šis plintantis reiškinys kelia vis didesnį švietimo, daugelio kitų sričių specialistų ir visuomenės nerimą.

Į projektą įtraukta ne tik mokyklos bendruomenė (pavaduotojai, mokytojai, socialinis pedagogas, mokiniai), bet ir tėvai. Dalyviai dalinasi savo patirtimi patyčių mokykloje tema, gauna informaciją apie projekto vykdymą, rezultatus iš projekto partnerių, dalyvauja diskusijose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.