Mokinių priėmimo tvarka

Gerbiami tėveliai,

prašymai mokytis 2017-2018 m. m. mūsų gimnazijoje priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.):

  • 1–5 kl. – 104 kab.
  • 6–8 kl. – 103 kab.
  • 9–12 kl. – 106 kab.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (pildomas vietoje);
  • vaiko gimimo liudijimo ar paso kopija;
  • pažyma apie vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą (pateikia pareiškėjai, norintys pasinaudoti pirmumo teise, t.y. gyvenantys gimnazijai priskirtoje teritorijoje);
  • sveikatos pažyma (pateikiama tuomet, kai pranešama, kad prašymas bus tenkinamas);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas, pažyma (pateikiama pasibaigus mokslo metams ir tuomet, kai pranešama, kad prašymas bus tenkinamas).

 

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671.

Pradėti mokytis pirmumo teise priimami:

  • asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
  • jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje pagal prašymo padavimo datą.

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2017-2018 m. m. gimnazijoje leista komplektuoti 3 pirmąsias, 3 penktąsias ir 5 devintąsias klases.

 

2017-2018 m.m. laisvos vietos klasių komplektuose

Klasė

Komplektų skaičius

Laisvų vietų skaičius

1

3

0

2

3

0

3

3

0

4

3

0

5

3

0

6

3

0

7

4

0

8

4

0

I gimnazijos

5

11

II gimnazijos

4

11

III gimnazijos

3

11

IV gimnazijos

4

12