Mokinių priėmimo tvarka

Gerbiami tėveliai,

prašymai mokytis 2017-2018 m. m. mūsų gimnazijoje priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.):

  • 1–5 kl. – 104 kab.
  • 6–8 kl. – 103 kab.
  • 9–12 kl. – 106 kab.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (pildomas vietoje);
  • vaiko gimimo liudijimo ar paso kopija;
  • pažyma apie vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą (pateikia pareiškėjai, norintys pasinaudoti pirmumo teise, t.y. gyvenantys gimnazijai priskirtoje teritorijoje);
  • sveikatos pažyma (pateikiama tuomet, kai pranešama, kad prašymas bus tenkinamas);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas, pažyma (pateikiama pasibaigus mokslo metams ir tuomet, kai pranešama, kad prašymas bus tenkinamas).

 

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671.

Pradėti mokytis pirmumo teise priimami:

  • asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
  • jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje pagal prašymo padavimo datą.