Mokinių priėmimo tvarka

Gerbiami tėveliai,

klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 d. posėdyje.

Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturės jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui. Tai lems Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše patvirtintame 2018-02-06 Kauno miesto Tarybos sprendimu Nr. T-33 nurodyti kriterijai.

Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu adresu www.kaunas.lt. Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybei priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto Savivaldybėje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje. Iš kitų savivaldybių prašymus galima bus paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje.

Į mūsų gimnaziją, įgyvendinančią atskirus savitos (humanistinės kultūros ugdymo menine veikla) pedagoginės sistemos elementus mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu, susipažinus su ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis. Jei norinčiųjų bus daugiau nei laisvų vietų, asmenys bus priimami atsižvelgiant į jų motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.