Kartu kuriame ir džiaugiamės

Tikslas: stiprinti ir plėtoti vaikų socializaciją, skatinant kūrybinę veiklą, lavinant konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

  • Stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi;
  • Organizuoti aktyvų ir tikslingą užimtumą;
  • Sudaryti sąlygas mokiniams bendrauti ir bendradarbiauti įgyjant įvairios patirties;
  • Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybiškumui ugdyti(s);
  • Skatinti pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą per kryptingą veiklą;

Projektas vykdytas naudojant keturias veiklos rūšis: sportą, kūrybines užduotis, dailę ir muziką.

I etapas – Sporto šventė, kurią organizavo ir vykdė Salomėjos Nėries vidurinė mokykla 2009-09-23

II etapas – Popietė “Pavaizduok ar sukurk situaciją” – ”Saulės” gimnazija;

III etapas – “Meno dirbtuvės”, įgyvendino J.Grušo vidurinės mokykla 2009-11-02

IV etapas – “Muzika mano gyvenime, kokia ji?” – VšĮ Kauno ”Vyturio” katalikiška vidurinė mokykla -11-04

Įgyvendinant III-ąjį etapą „Meno dirbtuves“ organizavo ir 11-12 kl. mokinius parengė, dailės mokytojai Ričardas Venskūnas, Sima Venskūnienė ir Jūratė Gudžiuvienė. Projekto metu, pagal mokinių paruoštus eskizus, viename iš Kauno apskrities socializacijos centro koridorių gimė sieninės tapybos darbas „Senamiestis“. Per tris kruopštaus ir įtempto darbo valandas paprastos sienos virto jaukiu kampeliu. Tikimės, kad drauge sukurtas švelnių atspalvių tapybos darbas taps šiltų prisiminimų, geros nuotaikos ir kūrybiškumo pėdsaku mūsų mokyklos mokiniams bei Kauno apskrities vaikų socializacijos centro auklėtiniams ir darbuotojams.