Pavasarinis žaibiškas sambūris (flashmob’as)

Mokykla Jūsų laukia

Linksma mūsų šeimynėlė

Tautines tradicijas puoselėjančios šeimos, mokytojai, administracijos atstovai rugsėjo 28 d. vakare susirinko į tradicinį šokėjų renginį-šventę ,,Linksma mūsų šeimynėlė“. Aktų salėje šokių pynes pynė net 208 tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ šokėjai: jaunučiai – 1b, 2ab, 3a, 4b, jauniai – 5b, 6ab, jaunuoliai. Gausiam vaikų ir jaunimo būriui vadovavo nepailstanti choreografijos mokytoja, kolektyvo vadovė Ina Skirmantienė. Jai talkino mokytojos E. Gylienė, V. Gailiuvienė, G. Kairienė, J. Kaučikaitė- Radvilienė, R. Subatkevičienė, auklėtojos D. Daukšienė ir Jolita Trapulionienė. Šokėjams aplodismentų negailėjo gausiai susirinkę žiūrovai, šypsenomis palaikė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojos Vilija Demjanova ir Undinė Diana Tumavičienė. Po šokių maratono gimnazijos direktorė pasidžiaugė gausiu šokėjų būriu, atstovavusiu mūsų gimnaziją 2016 metų Moksleivių dainų šventės Ansamblių vakare, nuoširdžiai padėkojo kiekvienam šokėjui ir jų šeimoms, ypač mamoms, lydėjusioms kolektyvą į Vilnių bei  talkinusioms vadovei bei mokytojoms. Bendram tradiciniam  šventės šokiui „Linksmapolkė“ visus susirinkusius renginio vedėja pakvietė į aikštelę prie mokyklos. Ir mažiems, ir dideliems linksmai besisukant polkos ritmu vakarinį dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai.

Mokytoja Erika Gylienė

Europos kalbų savaitė 2016

Su pirmuoju pirmadienio skambučiu gimnazijoje  prasidėjo Europos kalbų savaitė. Užsienio ir lietuvių kalbos mokytojai visą savaitę veda pamokas, orientuotas į Europos kalbų žinojimo svarbą ir supažindina mokinius su kultūriniais aspektais kitose Europos šalyse. Pamokos prasidėjo nuo pradinių klasių edukacinio renginio „Kodėl verta mokytis užsienio kalbų“, kurį vedė gimnazistai. Jame dalyvavo 8 kl.  ir I – IV gimnazijos klasės. Pamokų  metu mokiniai pasakojo mokiniams, kodėl svarbu mokytis užsienio kalbų nuo mažumės, kuo jiems šios žinios padės ateityje. Po 3 pamokos mokyklos 2 aukšto fojė vyko lietuvių tautinių šokių prezentacija, parengta tautinių šokių vadovės Inos Skirmantienės. Visos mokyklos bendruomenė turėjo galimybę pamatyti lietuvių tautinius šokius gyvai. Pirmadienio dieną vainikavo po 6 pamokų aktų salėje įvykęs koncertas  „Tarp mūsų, europiečių“. Jo metu savo užsienio kalbų mokėjimą pademonstravo mokiniai nuo pačių mažiausių antrokėlių iki mokyklos vyriausiųjų – III gimnazijos klasės. Kokiomis tik kalbomis nebuvo dainuojama ir vaidinama:  lietuviškai,  angliškai,  rusiškai,  vokiškai!  Po koncerto linksmi ir pakylėti visi išėjo namo laukti naujų „Europos kalbų savaitės“ renginių.

Rugsėjo varpelis pakvietė mokyklos link

Mokslo ir žinių šventę Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos  bendruomenė tradiciškai paminėjo iškilmingu renginiu. Ši diena svarbiausia pirmokėliams ir dvyliktokams. Kadangi mokinių daug, šventė vyko srautais. Gimnazijos kieme 9.00 val. susibūrė pirmokai, penktokai ir abiturientai, administracija, tėveliai, mokytojai, svečiai. Įžiebusi simbolinį Mokslo ir žinių aukurą, su Rugsėjo pirmąja visus sveikino mokyklos direktorė Nijolė Šimienė. Gimnazijos vadovė palinkėjo visiems sužinoti mokslo paslaptis, įgyti išminties, tapti gerais žmonėmis,  sužinoti tai, kas gyvenimą padarytų ne tik įdomesnį, bet ir prasmingą… Daug prasmingų ir motyvuojančių žodžių pasakė ir  garbūs šventės svečiai. Nuotaikingai šventės dalyvius nuteikė renginio vedėjai dvyliktokai, atkeliavę į šventę iš paukščių ir gyvūnų pasaulio. Jie su pirmokais skaičiavo, atpažino raides, kūrė pirmuosius sakinius. Šventės akimirkas kūrybingai nuskaidrino tautinių šokių kolektyvo ,,Gintarėlis“ šokiai ir muzikos ansamblio dainos, kanklininkės. Po renginio mokinių laukė šventinės pamokos klasėse, susitikimas su mokytomis. 10.30 val. klasėse suklego 6-11 kl. mokiniai. Jų laukė nuotaikingi susitikimai. Už  sukurtą šventę dėkojame direktorės pavaduotojai ugdymui E. Paškauskienei, tautinių šokių kolektyvo vadovei I. Skirmantienei, muzikos mokytojoms E. Grybienei ir D. Razumienei, pirmųjų klasių mokytojoms, abiturientų auklėtojoms, svečiams.

Tautiškumas – tarsi gimnazijos šokėjų širdies ženklas

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas  „Gintarėlis“ dalyvavo 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės Ansamblių vakare „Koks gražus tavo veidas, gimtine”. Tai pati margiausia Moksleivių dainų šventės dalis, pats judriausias ir linksmiausias Dainų šventės renginys. Į Kalnų parką susirinkę per penkis tūkstančius dalyvių ir šoko, ir grojo, ir dainavo, ir žaidė. Programos finalas iškristalizavo mintį, jog  laikas, duotas žmogui, tautai, žmonijai, turi būti priimamas bei išgyvenamas tauriai ir kilniai – paliekant ateities kartoms vienintelę savo žemę žydinčią, taikią, kupiną saulės šviesos ir žmogaus kūrybos. Džiugu, kad mūsų gimnazijai atstovavo net 66 šokėjai – jaunuolių, jaunučių ir du jaunių kolektyvai. Gausiam šokėjų būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Jai talkino mokytojos Rita Subatkevičienė, Neringa Valeikienė, Jolita Kaučikaitė – Radvilienė, Erika Gylienė, socialinės pedagogės Jolita Trapulionienė ir Kristina Varanavičienė. Šokėjai ir mokytojos nuoširdžiai dėkoja mamoms Ligitai Anušauskienei, Dainorai Bartkuvienei už rūpestį ir pagalbą visos šventės metu bei vėliau prisijungusioms Vaidai Urbanavičienei, Živilei Dargienei ir Rasai Miliūnienei. Kiekvienas Dainų šventės dalyvis pasijaučia tikru šalies piliečiu, tautinis kostiumas tampa širdies ženklu, sveiku patriotizmo demonstravimu. Tikime, kad šį pasididžiavimo lietuviškumu ir Lietuva  jausmą jaunieji šokėjai toliau skleis mūsų gimnazijos bendruomenėje.

Parengė Erika Gylienė ir Jolita Kaučikaitė – Radvilienė                                      

 

     

Mokytojai vasaros atostogas pradėjo edukacinėmis išvykomis

Gimnazijos mokytojai vasaros atostogas pradėjo edukacinėmis išvykomis. Birželio 20 d. vyko į edukacinę kelionę po Baltarusiją ,,LDK pilys“. Birželio  27-28 d.  – į edukaciją Palangoje.

 

Ateitininkų Joninės

Graži tradicija tapo paskutinę gegužės savaitę švęsti ateitininkų Jonines. Gegužės 27 d. Kaune ant Alkakalnio kalvos mūsų gimnazijos   3a kl. mokiniai su mokytojomis ateitininkėmis Vida Zulonaite ir Zofija Šimkiene dalyvavo šioje nuostabioje šventėje.  Vaikai susipažino su Joninių papročiais, ieškojo laimės žiedo, rinko žolynus, pynė vainikus, pabuvo tyloje kartu su gamta.

 Zofija Šimkienė ir Vida Zulonaitė

Apie mažųjų menus

Gegužės 30 dieną 4b klasės mokiniai pakvietė gimnazijos bendruomenę į savo kūrybinių darbų parodą „Noriu lėkt, noriu skrist…“. Sakoma, kad kiekvienas dailininkas piešia save. Ar 4-okai jau žino, kas jie? Pradinių klasių mokytoja Erika Gylienė ir dailės mokytoja Aušra Lavickienė pasiūlė jauniesiems dailininkams tapti paukščiais ir papasakoti apie save šilko tapybos kalba. Tėveliai bendradarbiavo fotografuodami ir rinkdami nuotraukas, geriausiai atskleidžiančias vaiko charakterį. Bendra veikla subūrė mokinius, dėstančius mokytojus, tėvelius. Savo mintis ir svajones mokiniai įprasmino mišria technika – šilko tapyba ir fotografija.  Parodos atidarymo šventėje kiekvienas ne tik pristatė savo kūrybinį darbą, bet ir atskleidė savo gebėjimus – dainavo, šoko, deklamavo, grojo, vaidino, rodė įvairių sporto šakų elementus. 

4b klasės mokytoja Erika Gylienė

Gimnazijoje – tarptautinis seminaras

2016-06-03 d. gimnazijoje vyko tarptautinis seminaras ,,Humanistinis ugdymas  menine veikla – kūrybiškumo ugdymui“, kuriame dalyvavo naujai akredituotos Latvijos Rygos r. Bergi muzikos ir dailės pradinės mokyklos pedagogai. Svečius pasitiko ir pranešimus skaitė direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojai ugdymui Vilija Demjanova ir DariusTalijūnas, dailės mokytoja Vyta Sakalauskienė ir grafikos mokytoja Rasa Klingaitė. Seminaro dalyviai patobulino mokytojo bendrąsias ir profesinę kompetencijas. Be to, svečiai susipažino su gimnazijos meninio ugdymo modeliu, mokinių pasiekimais, materialine baze.

Parengė mokytoja Rasa Klingaitė

„Kaune sparnus išskleidė popierinis Vilties angelas“

„Kaune sparnus išskleidė popierinis Vilties angelas“- taip pavadino mūsų gimnazijos vykdytą pilietinę iniciatyvą „Vilties angelas“ korespondentė Skirmantė Javaitytė birželio 15 d. publikacijoje „Kas vyksta Kaune“. Šiai akcijai įgyvendinti dailės ir technologijų mokytojų vadovaujami mokiniai  pagamino kelis šimtus angelų iš popieriaus. Birželio 14 dieną abiturientai su  technologijų ir dailės mokytojomis R.Keturkiene, A. Markvaldiene, R.Ratkevičiene, istorijos mokytojomis E.Paškauskiene, J. Jablonauskiene šią iniciatyvą įgyvendino prie gimnazijos esančiose Šilainių mikrorajono erdvėse. Medžių gojelis buvo išpuoštas angelais, kurie simbolizavo tikėjimą, viltį, o vėjyje plevenantys juodi kaspinai bylojo skaudžią mūsų tautos istoriją – Lietuvoje prasidėjusius 1941 metais birželio 14 dieną masinius trėmimus.  Renginyje dalyvavusi gimnazijos direktorė N.Šimienė kreipėsi į abiturientus, teigdama, kad neužtenka žinoti vien tik istorijos faktus, reikia pajausti, suvokti tų dienų prasmę ir puoselėti tai, kas mūsų tautai brangiausia. Manome, kad mūsų vykdyta pilietinė iniciatyva nepaliko abejingų ne tik mūsų moksleivių, bet ir Šilainių gyventojų, kurie praėjo po angelų pievą.

Plačiau apie pilietinę iniciatyvą skaitykite:  kaunas.kasvyksta.lt

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė