Adventinė susikaupimo popietė ,,Prie balto Kūčių stalo“

2016 m. gruodžio 22d. mokyklos bendruomenė susirinko į adventinę susikaupimo popietę ,,Prie balto Kūčių stalo“. Meditacijos tema – ,,Šaknis“. Tyloje svarstėme, kur glūdi mūsų šaknys, apmąstėme, kas yra žmogaus egzistencijos pagrindas. Pasibaigus meditacijai, gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dalino kalėdaičius, bendruomenės nariai sakė vieni kitiems palinkėjimus. Žvakių šviesoje patyrę bendruomeniškumo jausmą, išėjome į Kalėdų šventę …Laukti baltos tylos, Kūčių, vilties.

Kalėdinių akcijų prasmė

Kiekvieną dieną gyvenimas mums suteikia šimtus progų būti dosniems. Kai tai tampa gyvenimo būdu, mes galime sau ir kitiems sukurti gerumo pasaulį. Adventas, Kalėdos – tai proga dalintis su kitais atjauta, gerumu. Tikybos mokytojos A. Pundinienė, V. Zulonaitė inicijavo maisto produktų rinkimo Šilainių parapijos bažnyčios  Caritui labdaros akciją. Gruodžio 20d. surinkta parama buvo įteikta Caritas atstovams Šv. Mišių metu. bažnyčioje. Gimnazijos mokinių parlamentas gruodžio 21d. organizavo akciją „Gerumo diena“. Ilgosios pertraukos metu mokyklos II aukšto  fojė vyko kalėdinių kepinių mugė. Už surinktas lėšas nupirkta įvairaus maisto gyvūnams. Pradinių klasių mokiniai noriai ir jautriai nešė pašarą, šuniukams ir kačiukams. Gruodžio 23d. į mokyklą atvyko VšĮ  „Penkta koja“ atstovė, kuriai perduota mūsų gimnazijos mokinių paaukota parama. Kalėdinės gerumo akcijos – menka paramos dalelė. Neužmirškime, kad pasibaigus šventėms ir vėl ateina kasdienybė, o joje nuolat reikia ir pilietiškumo, ir atjautos, ir pagalbos.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Laisvės gynėjų diena gimnazijoje

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas mūsų mokykloje prasidėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos erdvėse, kieme liepsnojo simboliniai laužai, o languose sužibo žvakelės. Pirma pamoka skirta pokalbiams apie Sausio 13-osios įvykius, jų prasmę, žmones- didvyrius, jų pilietinę drąsą ir tautos vienybę. Skambant dainoms apie Lietuvą, į II aukšto fojė susirinko mokiniai, mokytojai, gimnazijos vadovai, kurie, susikibę už rankų, dainavo dainą „Laisvė“, abiturientas A. J. Daukša deklamavo eiles. Tylos minute susirinkusieji pagerbė Tautos didvyrius. Ankstyvą Sausio 13-osios rytą net du autobusai, pilni gimnazistų, išriedėjo į Vilnių vykdyti edukacinės programos „Laisvės ir gyvybės keliu“, aplankant Antakalnio kapinėse palaidotas Sausio 13-osios aukas, dalyvauti iškilmingame posėdyje prie Seimo, nuvykti prie Televizijos bokšto. Pamokų metu mokyklos aktų salėje vyko istorijos popietė, kurios metu vyresniųjų klasių gimnazistai žiūrėjo filmą „Mes dainuosim“. Mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos E.Grybienės, padainavo dainą „Rudens naktis sustojo“. Dalis mūsų gimnazijos mokinių su tikybos, etikos, istorijos mokytojais V. Zulonaite, A. Pundiniene, T.Pažarausku, V.Piškinu dalyvavo Šventose Mišiose, kurios vyko Kauno Šv.arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, važiavo į Petrašiūnų kapines prie Tito Masiulio kapo, klausėsi varpų muzikos Karo muziejaus sodelyje. Ilgųjų pertraukų metu gimnazijos mokinių taryba vykdė akciją „Įsisek neužmirštuolės žiedą“. Minėdami Laisvės gynėjų dieną visi mūsų bendruomenės nariai prisiminė Sausio 13-osios įvykius, o tuo laiku dar negyvenę – apmąstė, kodėl mums svarbi ši diena ir kokia ji buvo tąkart.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Mokytojų patirties sklaidos konferencija

2016 m. gruodžio 28 d. gimnazijoje vyko mokytojų praktinės sklaidos konferencija ,,Praktinė patirtis  realizuojant pasiekimų visiems politiką“. Konferencijoje pranešimus skaitė 19 mokytojų. Konferencijos moderatorius – gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė.

Konferencijos pranešimų temomis pasidomėkite atsiversdami lankstinuką. 
Konferencijos_lankstinukas2016-12-28

Kūrybinių darbų paroda ,,Dialogai. Pasikalbėjimų kūriniai“

       2017-01-07 d. 14.00 val. Birštono Kurhauzo galerijoje atidaryta Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių ir dailės bei technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda ,,Dialogai. Pasikalbėjimų kūriniai“. Projekto koordinatorė – gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, bendraautorė ir konsultantė Rasa Apostol – lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė. Renginio metu projekto organizatorės Aušra Lavickienė ir Erika Gylienė pakvietė visus susirinkusius pasikalbėti meno kalba – sukurti bendrą paveikslą, skambant etnokultūros mokytojo Artūro Sinkevičiaus paslaptingiems muzikos garsams. Birštono kultūros centro direktoriaus Zigmo Vileikio ir gimnazijos direktorės Nijolės Šimienės pirmieji spalvoti potėpiai baltoje drobėje užtvirtino užsimezgusį dialogą kaip labai svarbų žingsnį, kuris ateityje galbūt tęsis ir kitokiomis formomis.

Paroda veiks iki vasario 3 d. Kviečiame aplankyti.

Apie kūrybinių darbų parodą Birštone skaitykite adresu: www.kvitrina.lt: ,,Dialogas, subūręs bendram tikslui – meninei terapijai“. Vilija Čepaitė, žurnalas ,,Šalia“, 2017-01-09.

Nuotraukas galite peržiūrėti čia:  https://goo.gl/jMsXBA

 

Projektas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“

Metų ratas sukasi, šarmos ornamentais dabindamas kelius ir takelius, kuriais kiekvienas mintimis keliaujame link Kalėdų stebuklo, ieškodami danguje tos vienintelės ŽVAIGŽDĖS… Kauno Juozo Grušo meno gimnazija kasmet dalyvauja Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus, Moksleivių aplinkotyros centro, Dailės mokytojų tarybos organizuojamame projekte „SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA“. Gimnazijos puošimo kalėdine tematika projekto „Metų kelias žiemos raštais grįstas“ koordinatorė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, idėjos autoriai – dailės ir technologijų mokytojai.  Papuoštos erdvės: stiklo galerija  „Naktis svajonėm žaidžia prie mūsų prakartėlės, o akys gaudo žvaigždę Kalėdų naktį vėlią. Žvaigždė sušildo širdį į sielą prasiskverbus…“ (Ic kl., mokytojos Vyta Sakalauskienė, Audronė Miliauskienė, Rasa Klingaitė); laiptinė „Šalčio raštai mūsų miestą dengia“ (Ib kl., mokytoja Aušra Lavickienė); langai „Saulė žeme ritasi“( 5-III kl., mokytojai Rima Keturkienė, Aidas Augustis);
aktų salės langai „Šaltis šerkšno siūlą verpia“ (7a kl., mokytoja Aušra Lavickienė); kiemeliai „Kalėdų viešnios sodeliai“ (5 – II kl., mokytojos Jūratė Gudžiuvienė, Sima Venskūnienė); I aukšto  fojė
„Šarmos raštų pasaka“ (5 –I kl., mokytojos  Jūratė Gudžiuvienė, Meilė Kalinienė, Audronė Miliauskienė). Be to, parengta kalėdinių kompozicijų paroda galerijoje ,,Akvariumas“ (5-II kl., mokytojos Jūratė Gudžiuvienė, Aldona Markvaldienė, Audronė Miliauskienė, Ingrida Raguckienė, Rasa Ratkevičienė).

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Lankstinuką galite peržiūrėti čia: >>Lansktinukas<<

Kviečiame į parodą.

Kūrybinės dirbtuvės

Gruodžio pradžioje pradinių klasių mokytojos Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Erika Gylienė, Rita Subatkevičienė ir Vaida Gailiuvienė pakvietė savo klasių mokinius ir jų šeimų narius į tradicines kūrybines dirbtuves. Žvakių šviesoje pasiklausę pasakų ir istorijų, 1b, 3a, 4b klasių ​​mokinių šeimos sukūrė ypatingas, nepakartojamas snaiges, žibintus, nykštukus, kurie papuošė klasių erdves, o po Advento vakaronės šilumą skleidžia namuose. Tikėjimo, saugumo ir ramybės angelai, sukurti 2a klasės mokinių šeimų, pradžiugino sergančių žmonių širdis, nors trumpam padėjo pamiršti rūpesčius, ligas ir leido pasijusti reikalingais, stipresniais, sveikesniais. 

1b kl. mokytoja Erika Gylienė

Kalėdinė šeimų vakaronė „Kas ten teka per dvarelį?“

Gruodžio 21 d. gimnazijos aktų salėje vyko tradicinė šeimų vakaronė „Kas ten teka per dvarelį?“. Prie simbolinio Kūčių stalo gausiai susėdo gimnazijos bendruomenės šeimos. Visi kartu dainavo kalėdines dainas, prisiminimais apie savo vaikystės Kalėdas dalinosi Žygimanto senelis Vytautas, Medeinos močiutė Valerija, Mato močiutė Ona, Kajaus prosenelė Onutė, gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotoja Vilija Demjanova, Seimo nario R. J. Dagio patarėja Danguolė Juralevičienė. Prieš renginį gruodžio 8 ir 14 d. vakarais mokytojai  Artūras Sinkevičius, Dalia Razumienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, Laima Špelverienė, Zita Ragelienė, Erika Gylienė, Rita Subatkevičienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė kvietė į gimnazijos aktų salę visus bendruomenės narius, norinčius išmokti kalėdinių dainų. Atėjusieji  artimiau susipažino, dainų žodžius pasikartojo, dainavo  gitara pritariant etnokultūros mokytojui Artūrui Sinkevičiui,  balsus suderino. Dainų personažus sukūrė ir „prakalbino“ „Šešėlių“ teatro nariai. Salės erdvę papuošė mokytojos Aušra Lavickienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Erika Gylienė. Vakaro metu vyko  vyresniųjų klasių mokinių, vadovaujamų dailės ir technologijų mokytojų, meno darbų paroda-mugė. 

Mokytoja Erika Gylienė

Nuotraukos mokytojos Jolitos Kaučikaitės-Radvilienės