Pavasarinis žaibiškas sambūris (flashmob’as)

Mokykla Jūsų laukia

Kviečia Rugsėjo 1-oji

                        Rugsėjo 1-oji – tai varteliai į didžiulį išminties pasaulį…

                                         Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai,

visus kviečiame į Mokslo ir Žinių dienos šventę, kuri vyks Rugsėjo 1-ąją:

9.00 val. – 1, 5, 12-ųjų klasių mokinių šventė vyks mokyklos kieme (prie pagrindinio įėjimo),

10.30 val. – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11-ųjų klasių mokiniai renkasi kabinetuose.

                 Malonių akimirkų ir šventinės nuotaikos Jums linki

                                 Mokyklos administracija

Tautiškumas – tarsi gimnazijos šokėjų širdies ženklas

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas  „Gintarėlis“ dalyvavo 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės Ansamblių vakare „Koks gražus tavo veidas, gimtine”. Tai pati margiausia Moksleivių dainų šventės dalis, pats judriausias ir linksmiausias Dainų šventės renginys. Į Kalnų parką susirinkę per penkis tūkstančius dalyvių ir šoko, ir grojo, ir dainavo, ir žaidė. Programos finalas iškristalizavo mintį, jog  laikas, duotas žmogui, tautai, žmonijai, turi būti priimamas bei išgyvenamas tauriai ir kilniai – paliekant ateities kartoms vienintelę savo žemę žydinčią, taikią, kupiną saulės šviesos ir žmogaus kūrybos. Džiugu, kad mūsų gimnazijai atstovavo net 66 šokėjai – jaunuolių, jaunučių ir du jaunių kolektyvai. Gausiam šokėjų būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Jai talkino mokytojos Rita Subatkevičienė, Neringa Valeikienė, Jolita Kaučikaitė – Radvilienė, Erika Gylienė, socialinės pedagogės Jolita Trapulionienė ir Kristina Varanavičienė. Šokėjai ir mokytojos nuoširdžiai dėkoja mamoms Ligitai Anušauskienei, Dainorai Bartkuvienei už rūpestį ir pagalbą visos šventės metu bei vėliau prisijungusioms Vaidai Urbanavičienei, Živilei Dargienei ir Rasai Miliūnienei. Kiekvienas Dainų šventės dalyvis pasijaučia tikru šalies piliečiu, tautinis kostiumas tampa širdies ženklu, sveiku patriotizmo demonstravimu. Tikime, kad šį pasididžiavimo lietuviškumu ir Lietuva  jausmą jaunieji šokėjai toliau skleis mūsų gimnazijos bendruomenėje.

Parengė Erika Gylienė ir Jolita Kaučikaitė – Radvilienė                                      

 

     

Mokytojai vasaros atostogas pradėjo edukacinėmis išvykomis

Gimnazijos mokytojai vasaros atostogas pradėjo edukacinėmis išvykomis. Birželio 20 d. vyko į edukacinę kelionę po Baltarusiją ,,LDK pilys“. Birželio  27-28 d.  – į edukaciją Palangoje.

 

Ateitininkų Joninės

Graži tradicija tapo paskutinę gegužės savaitę švęsti ateitininkų Jonines. Gegužės 27 d. Kaune ant Alkakalnio kalvos mūsų gimnazijos   3a kl. mokiniai su mokytojomis ateitininkėmis Vida Zulonaite ir Zofija Šimkiene dalyvavo šioje nuostabioje šventėje.  Vaikai susipažino su Joninių papročiais, ieškojo laimės žiedo, rinko žolynus, pynė vainikus, pabuvo tyloje kartu su gamta.

 Zofija Šimkienė ir Vida Zulonaitė

Apie mažųjų menus

Gegužės 30 dieną 4b klasės mokiniai pakvietė gimnazijos bendruomenę į savo kūrybinių darbų parodą „Noriu lėkt, noriu skrist…“. Sakoma, kad kiekvienas dailininkas piešia save. Ar 4-okai jau žino, kas jie? Pradinių klasių mokytoja Erika Gylienė ir dailės mokytoja Aušra Lavickienė pasiūlė jauniesiems dailininkams tapti paukščiais ir papasakoti apie save šilko tapybos kalba. Tėveliai bendradarbiavo fotografuodami ir rinkdami nuotraukas, geriausiai atskleidžiančias vaiko charakterį. Bendra veikla subūrė mokinius, dėstančius mokytojus, tėvelius. Savo mintis ir svajones mokiniai įprasmino mišria technika – šilko tapyba ir fotografija.  Parodos atidarymo šventėje kiekvienas ne tik pristatė savo kūrybinį darbą, bet ir atskleidė savo gebėjimus – dainavo, šoko, deklamavo, grojo, vaidino, rodė įvairių sporto šakų elementus. 

4b klasės mokytoja Erika Gylienė

Gimnazijoje – tarptautinis seminaras

2016-06-03 d. gimnazijoje vyko tarptautinis seminaras ,,Humanistinis ugdymas  menine veikla – kūrybiškumo ugdymui“, kuriame dalyvavo naujai akredituotos Latvijos Rygos r. Bergi muzikos ir dailės pradinės mokyklos pedagogai. Svečius pasitiko ir pranešimus skaitė direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojai ugdymui Vilija Demjanova ir DariusTalijūnas, dailės mokytoja Vyta Sakalauskienė ir grafikos mokytoja Rasa Klingaitė. Seminaro dalyviai patobulino mokytojo bendrąsias ir profesinę kompetencijas. Be to, svečiai susipažino su gimnazijos meninio ugdymo modeliu, mokinių pasiekimais, materialine baze.

Parengė mokytoja Rasa Klingaitė

„Kaune sparnus išskleidė popierinis Vilties angelas“

„Kaune sparnus išskleidė popierinis Vilties angelas“- taip pavadino mūsų gimnazijos vykdytą pilietinę iniciatyvą „Vilties angelas“ korespondentė Skirmantė Javaitytė birželio 15 d. publikacijoje „Kas vyksta Kaune“. Šiai akcijai įgyvendinti dailės ir technologijų mokytojų vadovaujami mokiniai  pagamino kelis šimtus angelų iš popieriaus. Birželio 14 dieną abiturientai su  technologijų ir dailės mokytojomis R.Keturkiene, A. Markvaldiene, R.Ratkevičiene, istorijos mokytojomis E.Paškauskiene, J. Jablonauskiene šią iniciatyvą įgyvendino prie gimnazijos esančiose Šilainių mikrorajono erdvėse. Medžių gojelis buvo išpuoštas angelais, kurie simbolizavo tikėjimą, viltį, o vėjyje plevenantys juodi kaspinai bylojo skaudžią mūsų tautos istoriją – Lietuvoje prasidėjusius 1941 metais birželio 14 dieną masinius trėmimus.  Renginyje dalyvavusi gimnazijos direktorė N.Šimienė kreipėsi į abiturientus, teigdama, kad neužtenka žinoti vien tik istorijos faktus, reikia pajausti, suvokti tų dienų prasmę ir puoselėti tai, kas mūsų tautai brangiausia. Manome, kad mūsų vykdyta pilietinė iniciatyva nepaliko abejingų ne tik mūsų moksleivių, bet ir Šilainių gyventojų, kurie praėjo po angelų pievą.

Plačiau apie pilietinę iniciatyvą skaitykite:  kaunas.kasvyksta.lt

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Iniciatyva ,,Vilties angelas“

Birželio 14-ąją Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena, primenant visiems  1941-aisiais metais prasidėjusius Lietuvos gyventojų trėmimus. Šiemet  Gedulo ir vilties dienai  buvo skirta iniciatyva  „Vilties angelas“.  Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat dalyvavo šioje pilietinėje iniciatyvoje, kūrė simbolinius Vilties angelus, kurie prieš 75 metus tremtinius palaikė sunkiausią valandą, guodė ir stiprino jų dvasią, kad pakaktų jėgų išgyventi ir grįžti į Tėvynę Lietuvą. Į Vilniuje tradiciškai vykusį genocido aukų pagerbimo renginį Aukų gatvėje mūsų gimnazijos mokinių sukurti simboliniai Vilties angelai keliavo kartu su gimnazijos mokiniais ir istorijos mokytojais Dalia Dolinskaite ir Valdu Piškinu. Po okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo  ceremonijos, mūsų gimnazijos mokinių  pagaminti Vilties angelai ir  liko ten, Aukų gatvėje.

Apie tai plačiau sužinokite paspaudę šią nuorodą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-15-birzelio-14-aja-vilties-angelas-apskriejo-visa-lietuva/145587

Parengė istorijos mokytoja Dalia Dolinskaitė

Plenerai skatina kurti

Paskutinę mokslo metų savaitę mūsų gimnazijoje, kaip ir kasmet, dailės pamokos vyko netradicinėje aplinkoje – plenere. Septintų, aštuntų ir I –III gimnazijos klasių mokiniai su dailės mokytojais lankėsi Vilkijoje, Zyplių, Linkuvos dvaruose, VDU Kauno Botanikos sode, Kauno senamiestyje, Šilainių apylinkėse. Gamtos ir miesto aplinkoje buvo kuriami urbanistiniai peizažai, koloristiniai etiudai, studijuojamos gamtos ir architektūrinės formos. Paskutinę mokslo metų dieną, penktadienį, gimnazijos II aukšto foje surengta plenero darbų peržiūra. Surinkta plenero metų medžiaga – etiudai, eskizai – bus panaudota kitų metų kūrybinio proceso metu.

Paruošė dailės mokytoja Vyta Sakalauskienė