Projektas ,,Dialogai“

Vykdomas projektas ,,Dialogai“. Idėja startuoja nuo 2013 m. mokinių dailės darbų paroda ,,Žalias paukštis“ Londone, lietuvių pamėgtame rajone Bektone. 2014 m. -09-01 Kauno pilies prieigose vyko šventė, skirta Mokslo ir žinių dienai, ,,Sveikas, Rugsėji“. Dvyliktokės B. Stanaitytė ir A. Mikalauskaitė vedė atviras tapybos  ant šilko  pamokas moksleiviams. Pr0jekto iniciatorės sukūrė interneto ,,Dialogų“ puslapį. Jame mokiniai pristatė savo meno gaminius ir veiklą. Užeikite į www.facebook.com/dialogai. Ekonomikos mokytoja S. Paštuolytė ir matematikos mokytoja D. Daukšienė talkino projekto metu, sėkmingai organizavo MMB (mokinių mokomosios bendrovės) veiklą.

Etnokultūrinis projektas ,,Linksma mūsų šeimynėlė“

2014 m. spalio 7-15 d. vyko tęstinis etnokultūrinis, suburiantis mokytojus, mokinius ir jų šeimų narius projektas „Linksma mūsų šeimynėlė“. Šiais metais projektas skirtas jubiliejinės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ šokių dienos „Sodauto“ dalyvių pagerbimui. Kauno Juozo Grušo meno vidurinę mokyklą Dainų šventėje reprezentavo net trijų kolektyvų 56 šokėjai:  25 jaunučiai, 15 jaunių  ir  16 jaunuolių. Šiam gausiam šokėjų būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Renginį vedė 11b klasės mokinys Edvinas Račiūnas ir mokytoja Erika Gylienė. Vedėjai papasakojo apie jubiliejinę Dainų šventę ,,Čia mūsų namai”, visų šokėjų vardu nuoširdžiai dėkojo visiems, dalyvavusiems paramos koncerte ,,Šokių pynė” (2014 m. vasario mėn.). Mokyklos direktorės, šokėjų tėvų ir aktyvių bendruomenės narių finansinės paramos dėka tautinių šokių kolektyvo ,,Gintarėlis” nariai atnaujino bei įsigijo naujus koncertinius rūbus, avalynę ir galėjo garbingai atstovauti savo mokyklą. Jaunučiai, jauniai ir jaunuoliai parengė ir skaitė pranešimus, dalinosi savo prisiminimais, patirtais įspūdžiais bei išgyvenimais Vilniuje, dainų šventėje. Juos konsultavo mokytojos Erika Gylienė, Marija Petravičienė, Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Jūratė Pirštelienė, Ina Skirmantienė. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė pasidžiaugė gausiu šokėjų būriu, dalyvavusiu svarbiausiame šalies kultūros įvykyje, jungiančiame visas kartas, stiprinančiame šalies tapatybę, garsinančiame jos vardą pasaulyje ir įteikė padėkas šventės dalyviams. Smagiu šokiu Dainų šventės dalyvius pasveikino kitų klasių šokių kolektyvai: 1a, 2b, 4a, 4b ir jų mokytojos Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Rita Subatkevičienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė. Šventę vainikavo visų 7 kolektyvų nupinta  šokių pynė, skambant jau tradicine tapusiai „Linksmapolkės“ melodijai.

Parengė pradinių klasių mokytoja Erika Gylienė

Projektas ,,Tas baltas Vėlinių dangus…“

Prieš atostogas, spalio 24 d., aktų salėje per 3-4 pamokas buvo vykdomas projektas ,,Tas baltas Vėlinių dangus…“ 2-6 klasių mokiniams. Projektą parengė pradinių klasių mokytoja Zofija Šimkienė, tikybos mokytojos Vida Zulonaitė ir Audronė Pundinienė. Projekto iniciatoriai pakvietė mokyklos bendruomenę trumpam, bet labai prasmingam susibūrimui – Vėlinių minėjimui.  Scenoje prie simbolinių rudens lapų kauburėlių spingsėjo žvakelių šviesa. Gražios eilės, skaitomi širdį virpinantys žodžiai, kanklių melodija, šventa giesmė  ir visi mes, tarytum susimąstę prie Didžiojo Gyvenimo Kryžiaus.  Per Vėlines mes visi vienodi: akli, nebylūs, bet jaučiantys. Protėvių vėlės tarytum tyliai sustoja šalia mūsų. Šią dieną kiekvienas turime teisę išgyventi savaip. ,,Kartą metuose pabūkime su išėjusiaisiais viename laike ir vienoje erdvėje uždegdami žvakutę ir ant apleisto kapo,-„ tikybos mokytojos pamokymai dar labiau paryškino rudenišką liūdesio nuotaiką  ir visus nuteikė rimčiai. Tyloje susimąstėme apie gyvenimo laikinumą. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė padėkojo  Mokytojams ir mokiniams, pakvietusiems šiai prasmingai tylai.

Parengė mokytoja Lina Dekerienė

 

Balsuokime už mūsų mokyklos kandidatus į LMP

Spalio 23 d. 11.00 val. mokyklos aktų salėje vyks susitikimas su mūsų mokyklos kandidatais į Lietuvos moksleivių  parlamentą (LMP). Spalio 24 d. pertraukų metu kviečiame balsuoti už mūsų mokyklos kandidatus į LMP.

Obuolių mugė!

Šviežiausias ir smagiausias ,,Sveikatiados“ renginys! Spalio 23 d. po 4 pamokų, per antrą ilgąją pertrauką, visi susitinkame 2a. fojė. Kiekviena klasė turi pagaminti obuolių patiekalus ir juos pristatyti. Mokiniai vaišins draugus ir mokytojus. Rinksime gražiausią stalą ir įdomiausią patiekalą!

Mokytojo gyvenimo prasmė – ruduo

        … Kasmet, kai po kojomis čeža spalvingi rudeniniai lapai, o dangų graudina išskrendančių paukščių virtinės, Mokytojus aplanko jų profesinė šventė. Laiko ratas, sukdamasis įvairiaspalviame gamtos fone, tarytum trumpam stabteli ties Mokytoju ir leidžia jam pajusti savo darbo prasmę. Kokia ji? Girdėti lietaus lašus? Matyti saulės skrodžiamus debesis? Mylėti smulkmenas, iš kurių susideda gyvenimas? Ar tiesiog – liepsnoti meile, nelaukiant atsako? Ne. Tai girdėti širdies plakimą ir pajusti prašymą: „Paimk,  Mokytojau, mane į delną ir nutapyk teptuku it baltą drobę šiltomis spalvomis. Paberk ant manęs spindinčios aukso žaros … Tik Tu žinai, kokia didelė mano širdis, kiek spalvų joje telpa! Todėl aš visuomet laikau savo širdį delne ir Tau, Mokytojau, įteikiu teptuką. Spalvink savo sielos teptuku, ir mano širdis taps neaprėpiamai didžiu ir neįkainojamu šedevru…  (iš mokinių rašinių)

        Dėkodami Mokytojams už prasmingą triūsą mokyklos abiturientai surengė nuostabią popietę mokyklos aktų salėje, prie baltomis staltiesėmis užtiestų stalelių. Padėkos žodžiai, dainos, rožių žiedai skleidė artumą. Mokytojus su švente sveikino mokyklos direktorė Nijolė Šimienė. Ne tik žodžiai džiugino mokytojus. Renginiui prasidėjus, abiturientai Jiems įteikė paslaptingus vokus. Smalsu ir žaisminga,  atsirado noras sužinoti, kas viduje. O po sveikinimų atplėšę vokus mokytojai nustebo – pirmą kartą mokyklos istorijoje abiturientai įvedė naują valiutą ,,grušus” ir mokytojams padovanojo pilnus vokus. Kadangi pinigų pakako, abiturientai paskelbė aukcioną, kuriame mokytojai už naują valiutą galėjo pirkti mokinių darbų. Taip pat buvo parduodami ir kai kurie mokyklos administracijos asmeniniai daiktai. Koks entuziazmas ir nuotaika užplūdo mokytojus!

           Dėkojame Jums, Mokytojai! Mes laikome savo širdis delnuos – spalvinkit mūsų gyvenimus naujomis spalvomis, naujomis akimirkomis! Tik Jūs tai galite…

 Parengė lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

Ką mes veikėm pas močiutę

Mūsų  mokykloje etnokultūrai skiriamas didelis dėmesys. Lietuvių papročiai ir tradicijos puoselėjamos ne tik pamokų metu. Rugsėjo pabaigoje pradinių klasių moksleiviai  vykdė  etnokultūrinį projektą  „Pas močiutę…“ Mokiniai domėjosi senoviniais daiktais,  patys kūrė meniškus dirbinius išlaikydami senovinę puošybos tradiciją  ir pristatė savo kūrybą baigiamojo renginio metu. Projekto dalyviai susirinko į aktų salę ir džiaugėsi išradingais karpiniais bei sagėmis iš odos, spalvingomis puodynėmis ir ąsočiais, pačių sukonstruotais bei išmargintais  baldais.

Į šį renginį aktyviai įsitraukė ir mokinių šeimų nariai. Jų pastangų dėka mokyklos koridoriuje atsirado senovinių daiktų paroda.  1a klasės mokinės mama Rasa Rutkauskienė parodė vaikams, kaip sumušamas sviestas su senovine sviesto muštuve. Jį mokiniai skanino žolelėmis, įvairiais prieskoniais, tepė ant duonos ir vaišino vieni kitus. „Spalvingas“ sviestas tapo maloniausiu šventės akcentu. Ir ne tik. Šis renginys mokė vaikus perimti tradicinių amatų paslaptis, puoselėjo tautinę kultūrą.

Europos kalbų diena 2014

Šių metų rugsėjo 23 – 30 dienomis mokykloje buvo organizuojami įvairūs renginiai, skirti Europos kalbų dienai. Užsienio kalbų mokytojos su mokiniais rengė trumpalaikius edukacinius projektus, viešąsias kalbas, pristatymus, stendinius pranešimus apie Europos šalis ir jų kalbas. Šių projektų tikslas – skatinti mokinius domėtis užsienio kalbomis ir jomis kalbančiomis šalimis, ugdyti toleranciją kitų šalių atstovams, diegti norą mokytis užsienio kalbų. Kalbų savaitės pabaigoje įvyko jau tradicija tapęs mokinių koncertas, kuriame pasirodė 2 – 12 klasių mokiniai. Koncertą surengti padėjo mokinių tarybos atstovai.

Buvo džiugu matyti angliškai dainuojančius 5 klasių mokinius, kurie mūsų mokyklą pradėjo lankyti tik šį rudenį, tačiau jau noriai ir aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose. Dvyliktokų atlikta daina „Trys milijonai“ ir stilizuota trispalvė (jie buvo apsirengę geltonai-žaliai-raudonai) dar kartą pabrėžė mūsų gimtosios kalbos grožį ir jos svarbą jauno žmogaus bei pačios tautos gyvenime.

 

Mokyklos pristatymas

Mokyklos pristatymą kūrė mokiniai Augustina Mišeikaitė, Paulius Kliučininkas ir Gabija Pamakštytė.

Senoji svetainės versijaEiti