Mokykla Jūsų laukia

Pamoka Kėdainių cukraus fabrike ir Jonavos ,,Achemoje“

Lapkričio 19 d., ketvirtadienį, 9 a, b ir c klasės važiavo į ekskursiją po Kėdainių cukraus fabriką ir Jonavos ,,Achemą“. Būtent šiose įmonėse vyko netradicinės chemijos pamoka. Toliau apie pamoką netradicinėje aplinkoje skaitykite paspaudę nuorodą ,,Skaityti plačiau“.

Dominyka Jucikaitė, Ic kl., nuotraukos Viktorijos Bubnytės, Ic kl.

Tolerancijos diskusija KITU KAMPU

Lapkričio 18 d., po pamokų, vyko mokinių ir mokytojų diskusija tolerancijos tema. Neformalioje aplinkoje aptarėme temas, kurios mūsų visuomenėje gvildenamos retai: moterų teises, lyčių lygybę, tautines mažumas, LGBT, savižudybių skaičių, ,,slidžias“ patyčių ribas bei toleranciją Lietuvoje, jos idėjas. Mokiniai galėjo laisvai reikšti savo nuomonę, diskutuoti su mokytojais, aptarti įvairaus spektro temas. Diskusijoje dalyvavo istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė, psichologė Greta Jakaitė, socialinė pedagogė Jolita Trapulionienė, etikos mokytojas Tomas Pažarauskas bei visi norintys diskutuoti mokiniai.

Diskusijos moderatorius, Mokinių tarybos narys Martynas Kliučininkas

Netradicinė pamoka „Už Laisvę ir Tėvynę“

2015 m. lapkričio 20 d. į susitikimą su abiturientais atvyko gerbiamas svečias Zigmas Tamakauskas – politikas, švietėjas, disidentas, publicistas, Lietuvos istorijos žinovas. Bendraudamas su jaunąja karta, jai perteikė patriotines, pilietines vertybes, suteikė žinių apie istorijos įvykius. Šiandien mes žiūrėjome J.Saboliaus sukurtą dokumentinį filmą „Ketvirtasis prezidentas“, kuriame pasakojama apie pokario metų partizaninio judėjimo vadą – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo tarybos pirmininką Joną Žemaitį – Vytautą, devynerius metus kovojusį prieš bolševikinius okupantus, vadovavusį ginkluotai pasipriešinimo kovai. Gimnazistai turėjo galimybę pabendrauti su svečiu, klausytis įdomių komentarų, pamatyti, kaip atrodė partizanų slaptavietė, sužinoti, kokią taktiką sovietai taikė prieš partizanus, koks likimas ištiko Joną Žemaitį-Vytautą, Adolfą Ramanauską Vanagą. Istorijos vadovėliai perpildyti faktų, o filme jautėsi žmogaus moralės ir pozicijos tvirtumas, kurio negalėjo palaužti jokie okupantai. Artėja Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena – Lapkričio 23. Kalbame apie tautos, valstybės laisvę, nepriklausomybę, istorinius laikotarpius, kai žmogus, nesvarstydamas priimdavo sprendimus, kad su priešu reikia kovoti jo ginklais.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Rankose stiprybė- klasėje vienybė!

Siekiant didinti mokinių fizinį aktyvumą, pertraukų metu kūno kultūros mokytojai organizavo tarpklasines virvės traukimo varžybas. Mokyklos stadione ilgųjų pertraukų metu kasdien rinkosi mokiniai nuo penktų iki dvyliktų klasių. Virvės traukimas suteikė daug gerų emocijų, visiems dalyviams. Laimėję traukimus džiūgavo ne tik mokiniai, bet ir jų auklėtojai. Nugalėtojais tapo 5b, 6d, 7c, 8c, Ib, IIb, IIIc ir IVa klasės. Geros nuotaikos nebūna per daug, todėl mokiniai inicijavo gretimų klasių grupių nugalėtojų varžybas. 6d, 8c klasės, nugalėjo savo jaunesnius priešininkus 5 ir 7 klasių mokinius. Netikėtumas laukė gimnazijos klasių grupėje, kur laimėtojais tapo IIc klasė įveikusi ir Ib ir IIIc klases. Sveikiname nugalėtojus ir visus dalyvius, nes laimėtojais tapome visi: sveikata, gera nuotaika, draugystė- visą tai sustiprinome šia veikla.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

EURONET 50/50 MAX

EURONET 50/50 MAX projektas oficialiai pradėtas Briuselyje 2013 metų balandį ir tęsis tris metus. Projektą remia Europos Komisijos inicijuota Pažangi Energetika Europai (PEE) programa. EURONET 50/50 MAXskatina energijos taupymą 13-os Europos Sąjungos šalių viešuosiuose pastatuose įgyvendinant 50/50 metodiką 500-se mokyklų bei beveik 50-yje viešųjų pastatų. Sutaupyti pinigai bus vienodomis dalimis padalyti pastato naudotojams bei savivaldybei, apmokančiai sąskaitas už sunaudotą energiją. Šiame projekte, dalyvauja Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA) bei 10 miesto mokyklų. Pagrindinė projekto idėja – įtraukti mokyklas į energijos taupymo veiklas, sukuriant ekonominę paskatą mokymosi įstaigoms ir vietinėms savivaldybėms:
•50% piniginių sutaupymų, pasiektų mokiniams ir mokytojams įdiegus energijos efektyvumo priemones, bus sugrąžinama mokyklai (pinigine išmoka);
•50% piniginių sutaupymų bus sugrąžinama vietinei savivaldybei, apmokančiai mokyklų suvartotos energijos sąskaitas. Šiame projekte dalyvauja ir mūsų gimnazija. Projekto grupę mokykloje sudarė direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, fizikos mokytojas ir IIIc klasės mokiniai. Konsultuojant KREA darbuotojams ir naudojantis projektui skirtomis apskaitos priemonėmis, visus metus buvo vykdoma energijos suvartojimo apskaita ir įgyvendinamos energijos taupymo priemonės. 2014 metų rezultatai buvo paskelbti minint Energetikų dieną. Visos projekte dalyvaujančios apdovanotos paskatinimo prizais, o laimėtojams atiteko meteorologinės stotelės. KREA bei Kauno miesto savivaldybei apibendrinus rezultatus, paaiškėjo, jog mūsų gimnazija tapo efektyviausiai energiją vartojančia mokykla. Sutaupyta energijos už beveik 4000 €. Džiaugiamės pasiektais rezultatais ir didžiuojamės, kad, savo veikla ugdydami inovacijų kultūrą mokykloje, lokaliai prisidedame prie globalių problemų sprendimo. Daugiau informacijos galite rasti projekto tinklalapyje www.euronet50-50.eu

Parengė Undinė Diana Tumavičienė


Panevėžio mokyklų vadovų vizitas gimnazijoje

Panevėžio mokyklų vadovai lapkričio 12d. domėjosi gimnazijos bendruomenės narių lyderystės raiška, mūsų įstaigos patirtimi, įgyvendinat humanistinio ugdymo menine veikla modelį bei inovacijų kultūros ugdymu. Patirties sklaidos vizito metu svečiai aplankė mokyklos muziejų, lankėsi dailės, technologijų, matematikos, fizikos kabinetuose, bendravo su mokytojais ir mokiniais, domėdamiesi IKT taikymu ugdyme. Panevėžio mokyklų vadovai stebėjo atvirą integruotą meninę kūrybinę veiklą, naudojant skaitmenines technologijas ir skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai. Vizitas buvo abipusiai naudingas: pasikeitėme idėjomis, kaip galima tobulinti ugdymo organizavimą, veikti efektyviau, rezultatyviau, kaip stiprinama inovacijų kultūra mokyklose.
Parengė Undinė Diana Tumavičienė


Tolerancijos popietė „Tolerancija kitaip“

2015 m. lapkričio 16 d. gimnazijos mokinių taryba sukvietė I gimnazijos klasių mokinius į tolerancijos popietę „Tolerancija kitaip.“  Renginį vedė mokinių tarybos atstovės Gabrielė Lukošiūtė ir Joana Vosyliūtė. Etikos mokytojo Tomo Pažarausko dėka dalyviai galėjo stebėti II klasių mokinių debatus „Lietuva tolerantiška pabėgėliams“. Nugalėjo komanda, teigusi, kad Lietuva nėra tolerantiška pabėgėliams. Kol komisija skaičiavo balsus, stebėtojai tapo aktyviais dalyviais ir spalvino, iliustravo tolerancijos simboliais balionus. Vėliau turėjo suvaidinti situaciją, kuri atspindėjo netolerantišką mokinių požiūrį į tam tikrus reiškinius ir parodyti teisingą sprendimo būdą. Šiemet pasiūlytas tolerancijos simbolis – mozaika, todėl mokinių komandoms buvo įteikos mozaikos dalys, kurias sudėliojus, jos taptų spalvingais vaizdais. Teigiamos emocijos, puiki nuotaika vyravo šio renginio metu. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova, stebėjusi mokinių veiklą, apibendrino ir priminė, kad kalbėti apie toleranciją yra paprasčiau, negu laikytis jos kiekviename žingsnyje. Visų dalyvių komandoms ir jų auklėtojams nuoširdžiai padėkota ir įteiktos mokinių tarybos padėkos. Visi buvo pakviesti dalyvauti komplimentų pertraukoje, kuri vyks lapkričio 17 d.

Gimnazijos mokinių tarybos prezidentė Gabrielė Lukošiūtė


Akcija ,,Komplimentų pertrauka“

 2015 m. lapkričio 17 dieną antrojo aukšto foje per ilgąją pertrauką vyko Tolerancijos dienai paminėti skirta akcija „Komplimentų pertrauka“. Ją inicijavo ir organizavo gimnazijos mokinių taryba. Buvo paruošti rakteliai, ant kurių visi norintys galėjo užrašyti komplimentą ar palinkėjimą ir jais apdovanoti kitus . Daugelis klausė, kodėl simbolis – raktelis? Sakoma, kad auksinis raktelis į kiekvieno širdį – ištartas geras žodis, todėl kiekvienas gavęs ar pats įteikęs šį simbolį pasijuto tikrai geriau. Visą laiką grojo muzika, vyravo gera nuotaika, spindėjo šypsenos mokinių ir mokytojų veiduose.
 

Eglė Strikšaitė, 8 d klasės mokinė, gimnazijos mokinių tarybos atstovė

Kviečiame į parodą Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMUOSE  eksponuojama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda. Kviečiame visos gimnazijos bendruomenės narius lankytis parodoje, patirti žavesį, pasidžiaugti mokinių pasiekimais.

 

Kūrybinės dirbtuvės ,,Kaligrafija“

Lapkričio 13 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Kaligrafija“, kurias vedė VDU studijuojanti japonė Momoko Fujiwara (Japonija). Kaligrafija – tai hieroglifų improvizacijos, linijų kalba ant ryžinio popieriaus. Renginyje dalyvavę mūsų gimnazijos Ia ir IIb klasių moksleiviai ir dailės mokytoja Rasa Klingaitė susipažino su japonų kaligrafijos principais, tapybos priemonėmis, patys piešė hieroglifus. Bendravome su lektore angliškai, sužinojome įvairių japoniškų žodžių reikšmes ir išmokome juos užrašyti, taip pat rašėme ir savo vardus. Atsisveikindami padėkojome Momoko ir padovanojome jai mūsų gimnazijos moksleivių kurtą stiklo papuošalą. Susitarėme ateityje dar susitikti ir sužinoti daugiau apie Tekančios saulės šalies meną.

Parengė mokytoja Rasa Klingaitė